Gmina Kondratowice ma problem z wyłonieniem firmy, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców. Kolejny już przetarg został unieważniony. Czym jest to spowodowane?

W środę, 22 lutego, odbyła się LXII sesja Rady Gminy Kondratowice. Z uwagi na problemy techniczne początek obrad nie został utrwalony w formie wideo. W pierwszym punkcie w części uchwałodawczej radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kondratowice a gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IIT SW), który został powołany w celu współpracy przy podziale środków unijnych. W jego skład wchodzi 25 dolnośląskich gmin. Następnie radni procedowali dwie uchwały w sprawie skargi na działalność wójta. Obie zostały uznane za bezzasadne.
Kolejną uchwałą radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Zakładają one m.in. przyznanie 14.206,50 zł dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na modernizację przepompowni sieciowej w Karczynie, zwiększenie wydatków i dochodów o 166.550,00 zł z tytułu wpływu do budżetu w związku z podniesieniem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zdecydowali także o zwiększeniu o 9.622,00 zł wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, konkretnie na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą niepełnosprawną. Zmniejszono także wydatki o 23.828,50 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu w Kondratowicach.

Tańsza oferta odpadła przez brak podpisu
Uchwałą zmieniono także zakres inwestycji w Prusach. Planowane 10 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup azylów na drogę powiatową (ul. Pocztowa). Przewodniczący Marcin Szczurowski chciał wiedzieć, czym spowodowana jest ta zmiana. – Chcieliśmy w tym miejscu zrobić wyniesione przejście dla pieszych, ale tak się składa, że w tym miejscu, gdzie są w tej chwili pasy po jednej stronie, jest wejście na posesję, więc nie ma możliwości zrobienia wyniesionego przejścia dla pieszych. Jest propozycja, żeby przygotować azyle takie jak są w Rakowicach i takie jak mają być w Czerwieńcu – tłumaczył wójt Gracz.
Następnie wójt Tomasz Gracz przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy pomiędzy sesjami. Mówił m.in. o spotkaniu z kosztorysantem w Szkole Podstawowej w Żelowicach z uwagi na przeciekający dach w tym budynku. – W szkole są poukładane miski, bo dach przecieka. Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu środków na wykonanie kosztorysu, który określi wartość i zakres potrzebnych prac. Będziemy musieli się przymierzyć do tego zadania, bo sytuacja nie jest tam wesoła – podkreślił szef gminy.
Wójt poinformował także radnych, że 17 lutego otwarto drugi już przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy. – Do przetargu stanęły dwie firmy, Natura i FBSerwis i niestety, z powodów formalnych musieliśmy odrzucić ofertę najtańszą – firmy Natura, ponieważ nie była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – mówił szef gminy. Na odbiór odpadów przez 10 miesięcy firma Natura złożyła ofertę 1.398.379,23 zł, a FBSerwis 1.575.300,31 zł. Druga oferta przewyższała z kolei kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego zadania. W związku z tym wójt podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. – Zaprosiliśmy te dwie firmy do negocjacji […]. Po negocjacjach podpiszemy umowę na dwa miesiące – zapowiedział wójt.

Komentarze   

Mieszkaniec Permalink8 -7 Mieszkaniec
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję Nikoś:
Cytuję świadek:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Krzyczała , że ją kierowca autobusu puknął :lol:Byłeś? Widziałeś?? Nikt nie krzyczał. Teraz znowu będzie pożywka dla Ciebie. Co ci kobieta takiego zrobiła?? Dziwię się, że do tej pory nie zgłosiła tych wpisów na policję. Ewidentnie RODO tu działać może. Drogi to byłby dla ciebie wpis.Byłem, krzyku to jednak było dużo dużo

W sunie jak by mi ktoś rozwalił nowe auto to też bym krzyczał a nawet i nie kulturalne słowo by poleciało.. Ale wy wszyscy nagle swietoje.... machnęlibyscie ręką i odpuścili kierowcy.
2023-03-21 22:43 Cytować Zgłoś administratorowi
Nikoś Permalink7 +14 Nikoś
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję świadek:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Krzyczała , że ją kierowca autobusu puknął :lol:Byłeś? Widziałeś?? Nikt nie krzyczał. Teraz znowu będzie pożywka dla Ciebie. Co ci kobieta takiego zrobiła?? Dziwię się, że do tej pory nie zgłosiła tych wpisów na policję. Ewidentnie RODO tu działać może. Drogi to byłby dla ciebie wpis.Byłem, krzyku to jednak było dużo dużo
2023-03-20 17:14 Cytować Zgłoś administratorowi
świadek Permalink6 -13 świadek
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Krzyczała , że ją kierowca autobusu puknął :lol:Byłeś? Widziałeś?? Nikt nie krzyczał. Teraz znowu będzie pożywka dla Ciebie. Co ci kobieta takiego zrobiła?? Dziwię się, że do tej pory nie zgłosiła tych wpisów na policję. Ewidentnie RODO tu działać może. Drogi to byłby dla ciebie wpis.
2023-03-20 12:01 Cytować Zgłoś administratorowi
synek Permalink5 +10 synek
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Cytuję Nikoś:
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?

Krzyczała , że ją kierowca autobusu puknął :lol:
2023-03-20 11:11 Cytować Zgłoś administratorowi
Nikoś Permalink4 +10 Nikoś
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję synek:
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKAA coś nowego?
2023-03-20 10:15 Cytować Zgłoś administratorowi
synek Permalink3 +8 synek
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
Cytuję Nikoś:
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki

Szopke to odstawiła TELEFONISTKA
2023-03-20 09:40 Cytować Zgłoś administratorowi
Nikoś Permalink2 +14 Nikoś
Wałek
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ciąg dalszy szopki
2023-03-19 16:36 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink1 +2 spajker.
RE: Cieknący dach i unieważniony przetarg
dwa sąsiednie zdjęcia. po lewej dawny pałac zrobiony na różowo przez różowych użytkowników. po prawej dawny pałac. szary. ma zrobiony tylko dach na koszt dotacji czyli na mój koszt.
nazwa pałac to archaizm. oba budynki to sa stodoły z oknami a nie architektonicznie ciekawy objekt. jeden różowy a drugi szary. oba strupy nie zapadły sie pod ziemie to jacys ludzie na mój koszt odrestaurowali te rudery zamiast zbudować cos 10 razy lepszego za 10 razy mniejsza cenę.
2023-03-10 12:13 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.