Nowi włodarze sołectw w gminie KondratowicePierwsze punkty w porządku obrad sesji Rady Gminy Kondratowice zrealizowano szybko, zgodnie, bez dodatkowych pytań. Posiedzenie nabrało rumieńców podczas dyskusji, do której doszło w jednym z ostatnich punktów, zapytania i wolne wnioski.

Sesja rozpoczęła się od złożenia gratulacji przez Tadeusza Woszczaka oraz Wojciecha Bochnaka nowym włodarzom gminnych wiosek.
Następnie kolejno radni jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały.
Pierwsza dotyczyła podziału sołectwa Kowalskie – Żelowice, o które wnioskowali mieszkańcy. Kolejne dwie określiły statuty sołectw po podziale.
Dalsze uchwały odnosiły się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kowalskie, Żelowice i dla części miejscowości Prusy. Dzięki tym planom uproszczone i przyspieszone zostaną procedury takie jak wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący niezbędny załącznik do dokumentacji projektowej dla osób decydujących się na budowę domu. W Kowalskich istotną zmianę uchwała przewiduje na terenie za kościołem, który niegdyś był terenem górniczym, a będzie terenem usług turystycznych. W miejscu, gdzie znajduje się pałac w Żelowicach, zapisana została funkcja mieszkaniowo-usługowa (działka zwiększa swoją wartość w przypadku ofert kupna pod działalność gospodarczą typu hotel czy restauracja). Plan zagospodarowania przestrzennego dla Prus jest zmieniany na wniosek prywatnego właściciela Kazimierza Michty, który sam ponosi związane ze zmianą koszty. Renta planistyczna ustalona została na 10% (należne gminie pieniądze w przypadku sprzedaży działek w ciągu najbliższych 5 lat).
Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na inkasentów wyznaczono głównie sołtysów, których wynagrodzenie stanowi ustalony procent (5,5% – 8,0%) od sumy podatku zainkasowanej i w terminie przekazanej do urzędu gminy.
Pozytywny wynik głosowania otrzymała również uchwała tycząca się wyboru delegatów do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych - Gospodarczych w Strzelinie. Zostali nimi Tadeusz Grądys, Andrzej Wołoszczak, Daniel Strączek i Marcin Szczurowski.
Na sesji uchwalono także powołanie Tadeusza Woszczaka na przewodniczącego rady społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Prusach.

120ha dla rolników z gminy
W okresie między sesjami wójt odbył spotkanie w Zakładzie Usług Komunalnych w Łagiewnikach, odnośnie nawiązania współpracy z nowo utworzoną spółką (sp. z o.o.), która zainteresowana jest współpraca w zakresie restrukturyzacji ZUK Kondratowice.
We Wrocławiu w ANR doszło do spotkania z członkami komisji rolnictwa. Rozmawiano o gospodarstwie rolnym w Żelowicach, sprzedaży tamtejszego pałacu tam nieruchomości w Komorowicach, konieczności wydzielenia 30% gruntów rolnych dla rolników z gminy Kondratowice przez spółkę Hopofarm Sp. z o.o. z Księginic Wielkich (to ponad 120ha - w tym roku mają być wydzielone i sprzedane działki, w roku przyszłym możliwe będzie ich obsianie). Rozmawiano także na temat KWS Lochow Polska Sp. z o.o., która do końca umowy dzierżawy nie wydzieli 30% gruntów rolnych, a to oznacza, że w 2024 r. całość tego gospodarstwa będzie podlegała sprzedaży na wolnym rynku.

Nowe energooszczędne oprawy
Wójt poinformował również, że firma Tauron zobowiązała się do 30.09.2015r. wymienić oprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kondratowice (zapłaci gmina). W większości będą to oprawy 70W, a przy drogach krajowych 150W.
Gmina Kondratowice stara się pozyskać gaz, szczególnie na potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek do PGNiG o zabezpieczenie gazu ze stacji redukcyjnej w Niemczy został odrzucony, ze względu na zły stan techniczny rurociągu. PGNiG zobowiązało się natomiast, że w momencie utworzenia strefy przystąpi do budowy gazociągu od strony Strzelina.
Wspólnie z burmistrz Strzelina wójt uczestniczył w spotkaniu komisji sejmowej w Warszawie, dotyczącym przejęcia linii kolejowej Kondratowice – Strzelin, której wykorzystywaniem jest zainteresowana spółka MOTA-ENGIL Polska S.A., a także kopalnia granitu w Mikoszowie. Ministerstwo Infrastruktury nałożyło obowiązek wyremontowania tej linii kolejowej przez gminy, na co przedstawiciele władz samorządowych się nie zgodzili. Chcą podpisać umowę przejęcia na swoich warunkach. Wójt dodał, że jest już dwóch chętnych operatorów, którzy wyremontują linię, będą ją utrzymywać i obsługiwać.

Dwie umowy
Wojciech Bochnak poinformował, że oczyszczalnia ścieków w Kondratowicach została uruchomiona. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przyłączaniem do kanalizacji Kondratowic oraz ustalony zostanie nowy harmonogram kolejnych przyłączeń.
- W momencie podłączenia mieszkańca do kanalizacji będzie spisywany licznik na wodę i za kolejne wskazania licznika będzie doliczana opłata za nieczystości - zaznaczył wójt.
- Będą podpisywane dwie umowy pierwsza z gminą Kondratowice na tzw. opłatę przyłączeniową (100zł), druga z ZUK Kondratowice na odbiór nieczystości. Nie jest jeszcze ustalona cena za m3 ścieków, szacujemy ją na 7zł netto. Ci, którzy do tej pory uczciwie wywozili ścieki, będą mieli taniej - powiedział wójt.

Wolne wnioski
Katarzyna Olędzka, sołtys Maleszowa, zapytała, czy cena wody wzrośnie i czy jest szansa na budowę kanalizacji w pozostałych miejscowościach gminy. Wojciech Bochnak odpowiedział, że rada zajmie się ustalaniem stawki za wodę na przełomie kwietnia i maja, po przedłożeniu przez ZUK analizy. Natomiast priorytetowo przy kanalizowaniu dalszej części gminy traktowane będą miejscowości wokół zbiornika retencyjnego Maleszów. Gmina rozpoczyna projekt budowlany, który będzie realizowany w przypadku przyznania dotacji z programu rozwoju obszarów wiejskich. Konkurencja do pozyskania środków jest duża, a nabór do programu nastąpi pod koniec przyszłego roku.
Sołtys Czerwieńca Ludwik Białkowski zwrócił się z pytaniem o niewykorzystywanie sprzętu USG w SPOOZ w Prusach. Pacjenci dostają skierowania na badania USG do innych placówek. Najczęściej wykonują badania w Strzelinie (czas oczekiwania - 2 miesiące, a badanie na cito - 120zł). Sołtys zaproponował, by zatrudnić specjalistę chociaż na jeden dzień w tygodniu. Wójt poinformował, że żaden z lekarzy pierwszego kontaktu zatrudnionych w placówce nie posiada aktualnych uprawnień do obsługi aparatu USG. Natomiast zatrudnienie specjalisty na 1 dzień w tygodniu to koszt rzędu 2000zł.
- Dodatkowa ilość 200 czy 300 pacjentów to jest dodatkowe kilka, kilkanaście tysięcy zł dla ośrodka. To są pieniądze na pediatrę i na specjalistę od USG - podkreślił potrzebę zdobycia nowych pacjentów przez przychodnię.
Kierownik SPOOZ w Prusach Lidia Tokarz poinformowała, że od dwóch lat bezskutecznie przeprowadza rozmowy ze specjalistą w dziedzinie odczytu obrazu USG ze Strzelina, który nie jest zainteresowany podjęciem współpracy (oczekuje gwarancji przeprowadzenia co najmniej 20 badań podczas wizyty w Prusach, czego kierownik nie może zagwarantować). Dodała także, że aparat USG jest aktualnie wykorzystywany do badań ginekologicznych.
Wywiązała się dyskusja pomiędzy Lidią Tokarz a przewodniczącym Tadeuszem Woszczakiem. Radny zarzucił kierownik nieobecność na każdym z zebrań wiejskich, które odbyły się ostatnio w gminie. Lidia Tokarz oświadczyła, że jej nieobecność spowodowana była złym stanem zdrowia. Na to radny odpowiedział, że ani wójt, ani on nie została o tym fakcie powiadomiony, a prawidłowe funkcjonowanie ośrodka leży także w jej interesie i to ona musi wypracować odpowiednie oferty, aby poprawić funkcjonowanie placówki. Lidia Tokarz poczuła się tymi słowami dotknięta i przypomniała, że obejmowała funkcję kierownika, w przychodni nie było pediatry i przyjmował tylko 1 ginekolog. Jej praca przełożyła się na zatrudnienie pediatry i zwiększenie zatrudnienia ginekologów.

 

Komentarze   

Wacław Permalink1 +12 Wacław
RE: Ci, którzy uczciwie wywozili, będą mieli...
Pani kierownik ośrodka do wymiany za brak zaangażowania w pozyskiwaniu klientów (a po co się starać jak kasa i tak bedzie taka sama co miesiąc)
2015-03-23 14:23 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.