Komisja skrutacyjna (od lewej): Wiesław Kasprzyszak, Daniel Strączek i Henryk MuchorowskiWe wtorek, 15 grudnia, radni Rady Gminy Kondratowice zadecydowali, że przewodniczący Tadeusz Woszczak zostaje odwołany z funkcji. Kto go zastąpił? Jak wyglądały obrady sesji nadzwyczajnej, na której radni podjęli decyzję?
Głównym punktem sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kondratowice, na którą licznie przybyli mieszkańcy gminy, było rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Tadeusza Woszczaka z funkcji przewodniczącego.
Pod wnioskiem podpisali się radni Henryk Muszyński, Henryk Muchorowski, Czesław Krawczyszyn, Wiesław Kasprzyszak i Wiesław Skorupski.
We wniosku powołali się na nieodpowiedni styl, jakim charakteryzowała się działalność radnego Tadeusza Woszczaka jako przewodniczącego Rady Gminy Kondratowice, w tym na obrażanie i uwłaczanie godności niektórych radnych oraz wprowadzanie chaosu i bałaganu podczas obrad komisji.
Uznali, że forma jego pracy, jako przewodniczącego, prowadzi do podziałów w radzie, a atmosfera nie wspiera demokratycznego samorządu. Radnego Tadeusza Woszczaka uznali za „człowieka konfliktu”, który wykazywał się arogancją i pogardą w stosunku do osób mających odmienne od niego zdanie. W związku z utratą powierzonego mu zaufania, autorzy wniosku zwrócili się do pozostałych radnych z prośbą o poparcie ich postulatu.
Tuż po otwarciu sesji przewodniczący Tadeusz Woszczak poinformował radnych, iż wiceprzewodniczący (Maria Karakow i Czesław Grzelka) zrezygnowali z pełnienia swych funkcji, w związku z czym jest zmuszony prowadzić obrady.
Rozpatrzenie przez radę wniosku o odwołanie przewodniczącego odbyło się w formie tajnego głosowania pod nadzorem komisji skrutacyjnej (radni: Henryk Muszyński, Wiesław Kasprzyszak i Daniel Strączek). Odwołanie przewodniczącego wymagało uzyskania bezwzględnej większości głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Na sesji nadzwyczajnej obecni byli wszyscy radni Rady Gminy Kondratowice. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący pozwolił wypowiedzieć się wszystkim zgłaszającym się.
Pierwszy przemówił sam. Zwrócił się do byłych wiceprzewodniczących z pytaniem, czy mogą potwierdzić zarzuty, które stawiają mu wnioskujący o odwołanie radni. Radna Maria Karakow zaprzeczyła, by kiedykolwiek została niewłaściwie potraktowana przez przewodniczącego.
- Niestety, muszę stwierdzić, że atmosfera panująca na sesjach nie zawsze była odpowiednia - uzupełniła. - Nie zawsze była to wina pana przewodniczącego, ale atmosfera nie służyła konstruktywnej i wydajnej pracy.
Natomiast radny Czesław Grzelka zdecydowanie przeciwstawił się zarzutom wobec Tadeusza Woszczaka.
- Pan przewodniczący to złoto – stwierdził. - Na komisjach nie było żadnych konfliktów.

Główny inicjator
Następnie swoje oświadczenie wygłosił przewodniczący. Odniósł się w nim do absurdalnego, jego zdaniem, uzasadnienia wniosku o odwołanie go z funkcji. Stwierdził, że stawiane mu zarzuty są ogólnikowe. Nie zostały poparte żadnymi przykładami czy faktami. Podkreślił, że przewodniczącym się bywa, a człowiekiem z zasadami się jest. Radnego Czesława Krawczyszyna określił jako głównego inspiratora wniosku.
- Od kiedy zająłem się dietami radnych oraz wydatkowaniem dotacji z budżetu gminy dla Olimpii Podgaj zaczęły się ataki na moją osobę – zwrócił uwagę Woszczak. - RIO podczas kontroli stwierdziło, że pan Czesław Krawczyszyn będąc prezesem klubu niezgodnie z prawem wykorzystał dotację gminną, dokładnie 11 tys. zł. Ponadto jestem w posiadaniu porozumienia między klubem sportowym Olimpia Podgaj, a uczniowskim klubem sportowym „Feniks” w Strzelinie, według którego Olimpia z gminnej dotacji opłaci „Feniksowi” zakupy na kwotę 2000 zł. Czy to w porządku, by z dotacji gminnej sponsorować strzeliński klub? Uważam, że trzeba przerwać tę wolną amerykankę, jaką wciąż uprawia radny Krawczyszyn.
Radny Krawczyszyn przypomniał więc, że nie jest już prezesem Olimpii. Radny Woszczak natychmiast ripostował:
- Zarząd to jest tylko pana przykrywka. Pan dalej tam rządzi.- Pan przewodniczący to złoto – stwierdził Czesław Grzelka (z lewej)
Następnie Woszczak zwrócił się do wnioskodawców z prośbą o przedstawienie konkretnych argumentów przeciwko jego pracy. Wnioskodawcy nie zabrali jednak głosu. Radny powołał się więc na spotkanie, do którego doszło w Strachowie. Na neutralnym gruncie rozmawiali wójt Wojciech Bochnak oraz radni: Tadeusz Woszczak, Czesław Krawczyszyn, Henryk Muchorowski oraz Henryk Muszyński. Na spotkaniu radni zarzucali przewodniczącemu m.in. niewłaściwe zachowanie podczas wrocławskiego spotkania w Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Nikogo nie obrażałem. Zadawałem tylko konkretne, być może trudne pytania – wyjaśnił Woszczak. - Nie pojechałam tam jednak na kawę i ciasto.
Kolejny zarzut dotyczył ujawnienia przez przewodniczącego wykazu wysokości diet radnych, co, jak zauważył rany Woszczak, nie może być tajemnicą.

8 szabel
Radny Woszczak poinformował zebranych, iż radny Krawczyszyn groził mu połamaniem nóg, na co ma świadków. Planuje zgłoszenie tego faktu policji.
- Nie jestem człowiekiem przyspawanym do stołka – podsumował Woszczak. - Na komisji wspólnej chciałem poddać się votum zaufania. Do głosowania nie doszło, gdyż radny Krawczyszyn nie był pewny jego wyniku. Musiał jeszcze popracować nad radnymi oraz uzyskać opinię swojego idola. Zdaję sobie sprawę, że będę odwołany. Radny Muchorowski powiedział: „mamy osiem szabel”, a do odwołania właśnie tyle potrzeba. Dzisiaj niewygodny jest Woszczak, jutro sekretarz i wójt. Oby moje słowa nie były prorocze.
Następnie swoje zadanie wyraził Henryk Gracz. Użył sformułowania, że to, co się właśnie dzieje, to wstyd dla gminy. Radni nie dyskutują i postępują skandalicznie.
- Ta sesja to jest hucpa ze strony kilku radnych – krzyczał.
Głos zabrał Aleksander Skorupski (przewodniczący w poprzedniej kadencji Rady Gminy Kondratowice), który odniósł się do wyników kontroli RIO (2012r.) w stowarzyszeniach gminnych, w tym w klubach sportowych. Przypomniał, że RIO zakwestionowało wydatki w 3 klubach, nie tylko w Olimpii. Wynikało to z różnicy czasu pomiędzy podpisaniem umowy dotacyjnej (np. w maju), a funkcjonowaniem i wydatkowaniem środków przez kluby już od początku roku. Dokumentacja i księgowość klubów nie była także właściwie prowadzona.
Radny Tadeusz Woszczak odpowiedział, że nawet rada sołecka musi się dokładnie rozliczać i właściwie prowadzić rachunki. W przeciwnym razie nie mogłaby dysponować funduszem sołeckim.
- A Olimpia Podgaj to święte krowy? - pytał. - Wszyscy wydatkujący gminne środki powinni się należycie rozliczać.
Wójt Wojciech Bochnak przyznał, że pieniądze w klubach sportowych były wydatkowane przed terminem podpisania umowy oraz że dwa stowarzyszenia nie prowadziły przewidzianej prawem księgowości. Zapadła decyzja RIO o zwrocie środków, ale wójt przejął na siebie odpowiedzialność i umorzył zobowiązania wszystkich 3 klubów, w związku z czym, prezesi nie stanęli przed sądem. Wojciech Bochnak zaapelował do radnych o współpracę.
- Różnimy się, to jasne, ale na koniec zawsze powinniśmy dmuchać w jedną trąbkę – podkreślił. - A już na pewno wzajemnie się nie obrażać.
Obradom Rady Gminy Kondratowice przysłuchiwało się liczne grono zainteresowanych mieszkańców
Kasa?
Wypowiedziała się także Katarzyna Olędzka (sołtys Maleszowa i radna w ubiegłej kadencji). Przyznała, że dobrze się stało, że doszło do żywiołowej dyskusji i że tego typu sprawy nie są omawiane tylko podczas posiedzeń komisji.
- Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze – przekonywała. - Już radni poprzedniej kadencji zabiegali o ujednolicenie diet radnych. A radni winni służyć społeczeństwu, pochylać się nad problemami całej gminy, a nie załatwiać swoje interesy.
Tę wypowiedź uzupełnił przewodniczący Woszczak, który zaznaczył, że cały rok starał się pracować nad utrzymaniem w ryzach wydatków rady.
- Stałem się przez to wrogiem. Gdybym chciał żyć jak pączek w maśle, robiłbym tak, jak poprzednio robił pan Skorupski – nie wtrącałbym się. Ale zareagowałem, a do tego trzeba mieć to, co kury niosą.
Na koniec dyskusji głos zabrał sołtys Kowalskich Piotr Charęza, który zwrócił uwagę na sytuację, do jakiej doszło na sali obrad:
- Jeden drugiemu ubliża, wyciągane są wszystkie brudy. Może wszyscy powinniśmy zostać odwołani, bo wszyscy zachowujemy się nie tak, jak przystało.
Radni przystąpili do głosowania. Przewagą jednego głosu (8 za wnioskiem, 7 przeciw) radny Tadeusz Woszczak został odwołany z funkcji przewodniczącego.
W kolejnym kroku radni wybrali nowego przewodniczącego. Podobnym stosunkiem głosów (8 do 7) nową przewodniczącą Rady Gminy Kondratowice została radna Maria Karakow.
- Przyjęcie propozycji zostania przewodniczącą rady było jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu – mówiła radna Karakow ze łzami w oczach, łamiącym się głosem. - Stoję przed bardzo trudnym zadaniem. Nie będę tylko kierowała radą. Postaram się maksymalnie zniwelować nieporozumienia, do jakich doszło.
Radni wybrali także wiceprzewodniczącą – radną Magdalenę Famulską. Nie doszło do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego, gdyż żaden radny nie podjął się kandydowania do sprawowania tej funkcji.
22 grudnia odbędzie się sesja budżetowa Rady Gminy Kondratowice, na której radni ponownie przystąpią do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego. Relacja z jej przebiegu ukaże się w kolejnym wydaniu „Słowa”.

Komentarze   

obserwatorka Permalink16 -12 obserwatorka
RE: Przewodniczący rady odwołany
Odwołanie pana Woszczaka to duży błąd. Gość ma klasę. Życzyłabym sobie tylko takich radnych z ogromną wiedzą i sercem społecznika.
2016-01-23 11:51 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkaniec Permalink15 -8 mieszkaniec
RE: Przewodniczący rady odwołany
jedno trzeba byłemu przewodniczącemu przyznać to jest człowiek z klasą a swoją znajomościa tematu przewyższa tego co siedzi w fotelu i to mu też przeszkadzało, że znalazł się ktoś to nie wykonuje rozkazów tylko mysli samodzielnie
2016-01-13 23:55 Cytować Zgłoś administratorowi
czesiu Permalink14 -12 czesiu
chodzi o stołek!
Odwołali bo niedoszły wójt (dyzio- marzyciel) zaczął nową kampanię wyborczą, tak naprawdę to chodzi tylko o to, wszak w biedronkach życie nudne.
2016-01-12 08:41 Cytować Zgłoś administratorowi
mamoń Permalink13 +9 mamoń
RE: Przewodniczący rady odwołany
Pora na odwołanie przewodniczącego rady w Strzelinie, bierzcie przykład z Kondratowic!
2016-01-12 08:14 Cytować Zgłoś administratorowi
spoko Permalink12 -2 spoko
RE: Przewodniczący rady odwołany
Cytuję mieszkaniec:
odwołali chłopa bo miał własne zdanie a tacy nie moga tu być

Ma własne zdanie i innego nie toleruje.
2016-01-12 07:29 Cytować Zgłoś administratorowi
mieszkaniec Permalink11 -6 mieszkaniec
RE: Przewodniczący rady odwołany
odwołali chłopa bo miał własne zdanie a tacy nie moga tu być
2016-01-12 00:10 Cytować Zgłoś administratorowi
Ciekawy Permalink10 +9 Ciekawy
RE: Przewodniczący rady odwołany
I co dalej szanowna rado?
2016-01-09 22:27 Cytować Zgłoś administratorowi
trzonek Permalink9 +5 trzonek
RE: Przewodniczący rady odwołany
Cytuję spoko:
Cytuję zAGADKA:
Cytuję wielki szu:
należy zadać pytanie KTO stoi za odwołaniem przewodniczącego, który był jak widać nie wygodny dla władzy , radni to tylko narzędzia w rękach sprawnego manipulanta, wiadomo kobiatami się lepiej manipuluje grając im na uczuciach
Myslę że tą kobieta to za bardzo nie pomanipuluje.Al;e plan z odwołaniem iście szatański .

Każdym da się manipulować tylko zależy to od stawki jaka się gra. Kwestia czasu.

stare przysłowie głosi że ten kto dołki kopie ten sam w nie wpada a sprawny manipulant wciąż ze szpadlem więc drżyjcie bo tu nie wolno mysleć tu się wykonuje rozkazy
2016-01-09 22:11 Cytować Zgłoś administratorowi
Móndek Permalink8 +16 Móndek
ecie-pecie
Cytuję wielki szu:
należy zadać pytanie KTO stoi za odwołaniem przewodniczącego, który był jak widać nie wygodny dla władzy , radni to tylko narzędzia w rękach sprawnego manipulanta, wiadomo kobiatami się lepiej manipuluje grając im na uczuciach
No jak to kto stoi za odwołaniem Pana Tadeusza, Jarosław, Jarosław Kaczyński, trza napisać skargę do KODu i UE, Martin Schulz zbeszta Bochnaka za złamanie konstytucyji a Makrela krzywo się popatrzy na Tuska a KOD zakoduje forum. A poważnie, radni pana Tadeusza wybrali i radni Pana Tadeusza odwołali, powód ???? hmmm.... np. stracili do niego zaufanie a może cierpliwość ???? demokracja działa
2016-01-07 14:45 Cytować Zgłoś administratorowi
Anna Hanna Permalink7 +15 Anna Hanna
sprostowanie
O ile pamiętam to pana Tadeusza Woszczaka odwołano z funkcji głosami 8 radnych, przeciw było nie jak tu pisze pani dziennikarka 7 radnych, lecz 6 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a to istotna różnica, czyli pan przewodniczący nie został odwołany jak gdyby przypadkiem, rzutem na taśmę a tak można domniemywać czytając artykuł.
2016-01-07 09:52 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.