Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Uczniowie poznali już wstępne wyniki ostatniego egzaminu gimnazjalnego i pierwszego egzaminu ósmoklasisty. Kto poradził sobie lepiej w powiecie strzelińskim? Niestety, tym razem znowu poszło gorzej niż w ubiegłym roku. W związku z reformą edukacji ostatni egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 10 do 12 kwietnia 2019 r. i składał się z trzech części. W powiecie strzelińskim przystąpiło do niego 397 uczniów.
W części pierwszej, humanistycznej, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach).
W części drugiej, matematyczno-przyrodniczej, zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach).
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Niedawno Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki tegorocznych egzaminów. W zestawieniu ogólnopolskim wyglądają następująco: 63% - język polski, 59% - historia i WOS, 43% - matematyka, 49% - przedmioty przyrodnicze, 68% - język angielski podstawowy, 51% – język niemiecki podstawowy, 53% - język angielski rozszerzony, 43% – język niemiecki rozszerzony.

Znowu w dół
W województwie dolnośląskim gimnazjaliści uzyskali z poszczególnych części: 61,3% - język polski, 58,0% - historia i WOS, 41,2% - matematyka, 49,0% - przedmioty przyrodnicze, 69,0% - język angielski podstawowy, 51,3% – język niemiecki podstawowy, 54,6% - język angielski rozszerzony, 37,2% – język niemiecki rozszerzony.
W ubiegłych latach powiat strzeliński w porównaniu do innych nie prezentował się szczególnie dobrze. Rok temu średnie wyniki gimnazjalistów wypadły nieco lepiej. W tym roku znowu są gorsze, a nawet jedne ze słabszych. W powiecie strzelińskim uczniowie uzyskali: 56,3% - język polski, 54,8% - historia i WOS, 35,1% - matematyka, 44,7% - przedmioty przyrodnicze, 60,6% - język angielski podstawowy, 52,0% - język niemiecki podstawowy, 48,6% - język angielski rozszerzony, 39,2% - język niemiecki rozszerzony.
Według OKE, w tym roku uczniowie dobrze poradzili sobie ze sprawdzeniem umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury. Trudność sprawiły zadania sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej. Większość gimnazjalistów nie miała problemu z zadaniem z historii sprawdzającym umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego.
Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresu funkcji. Najtrudniejsze były zadania „na dowodzenie”, którego rozwiązanie wymagało znajomości własności stycznej do okręgu. Z zakresu biologii uczniowie wykazali się umiejętnością planowania i przeprowadzania doświadczeń.
Przystępujący do egzaminu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Gorzej było ze znajomością środków językowych. Te z kolei okazały się najłatwiejsze dla zdających język niemiecki. Trudniejsze były dla nich zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych.

Ósmoklasiści pierwszy raz
Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 15 do 17 kwietnia 2019 r. W powiecie strzelińskim przystąpiło do niego 400 uczniów. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Zgodnie z wynikami opublikowanymi przez OKE, w zestawieniu ogólnopolskim wyglądają następująco: 63% - język polski, 45% - matematyka, 59% - język angielski, 42% - język niemiecki.
Ósmoklasiści w województwie dolnośląskim uzyskali z poszczególnych przedmiotów: 61,2% – język polski, 43,5% – matematyka, 60,0% – język angielski, 41,3% – język niemiecki.
Pierwszy rocznik piszący egzamin ósmoklasisty w powiecie strzelińskim poradził sobie następująco: 59,9% – język polski, 36,5% – matematyka, 55,3% – język angielski, 43,0% – język niemiecki.
Jak poinformowała OKE, wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że...
Więcej w wydaniu papierowym

Komentarze   

Kerszow Permalink4 +2 Kerszow
RE: Gorsze wyniki niż rok temu
Do Redakcji. Właśnie kupiłem papierowe wydanie i nie ma ani słowa na ten temat.
2019-07-11 14:31 Cytować Zgłoś administratorowi
Gazeta Permalink3 +1 Gazeta
Redakcja
Do internauty Kerszow. Szczegółowe wyniki z każdej szkoły i z każdego przedmiotu podaliśmy w papierowym wydaniu gazety. Tam można to przeanalizować i porównać.
Redakcja
2019-07-11 09:19 Cytować Zgłoś administratorowi
Kerszow Permalink2 +1 Kerszow
RE: Gorsze wyniki niż rok temu
Szanowna redakcjo, a jak się to rozkłada w poszczegolnych gminach i szkolach.
2019-07-11 08:51 Cytować Zgłoś administratorowi
Absolwent Permalink1 +4 Absolwent
Równia pochyła
Serce się kraje, ale jeżeli większość trafiających do szkół nauczycieli (nie wszyscy) są odpadami ze studiów lub przepychanymi z protekcji rodziców na miejsca pracy (czego przykłady mamy i w naszym powiecie) bez warsztatu, zapału i umiejętności, to czego się spodziewać? Dobrzy nauczyciele albo się przebranżowili, albo zmienili szkoły na te w większych miastach, co widać po strzelińskim ogólniaku.
2019-07-10 23:00 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz