Głównym tematem październikowej sesji powiatowej rady była edukacja. W związku z podwójnym rocznikiem, do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 718 uczniów i utworzono 27 oddziałów. Dyrektorzy przedstawili radnym sprawozdania wraz z wynikami egzaminów. Podjęto też uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów i przekształceniach w liceach i technikach.
Obrady XIV sesji Rady Powiatu Strzelińskiego odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Pierwszy punkt dotyczył edukacji i oceny roku szkolnego 2018/2019, obecnej sytuacji, kierunków i profili kształcenia wynikających z rynku pracy.

Najlepsze wyniki
Na początku głos zabrała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie Beata Kudła. Jak poinformowała, w ubiegłym roku szkolnym do szkoły uczęszczało 328 uczniów w 13 oddziałach. 12 oddziałów stanowili uczniowie LO, a 1 oddział uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego. W szkole pracowało 33 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Uczniowie wybierali profile klas: przyrodniczo-medyczny, politechniczny, lingwistyczno-biznesowy i humanistyczno-dziennikarski.
Dyrektor przedstawiła tez wyniki egzaminów zewnętrznych. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 31 uczniów. Z języka polskiego osiągnęli 77,4%, z historii 72,3%, z matematyki 69,4%, z przedmiotów przyrodniczych 67,6%, z języka angielskiego 90,6%, a z języka niemieckiego 100%.
LO ukończyło 90 uczniów, z czego do egzaminu maturalnego przystąpiło 89, a świadectwa otrzymało 85. Z języka polskiego w części ustnej uzyskali 78,3%, a pisemnej 50,1%. Z matematyki uzyskali 60,8%, języka angielskiego w części ustnej 83,5%, a pisemnej 77,4%. Z języka niemieckiego w części ustnej 68,4%, a pisemnej 54,7%. Z języka rosyjskiego w części pisemnej 96,6%.
W roku szkolnym 2019/2020 przyjęto do klas pierwszych 217 uczniów do 8 oddziałów klas pierwszych. W szkole pracuje 41 nauczycieli, w tym 32 w pełnym wymiarze godzin.

Szesnaście oddziałów
Następnie sprawozdanie przedstawiła dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim Anna Banaś. Jak poinformowała, w szkole uczy się 370 uczniów w 16 oddziałach. W szkołach dla młodzieży otworzono pięć klas pierwszych, cztery oddziały technikum i jeden oddział szkoły branżowej. W internacie mieszka obecnie 46 wychowanków.
CKZiU ukończyło 81 absolwentów, z czego do egzaminu maturalnego przystąpiło 54, a świadectwa otrzymało 29 osób. Z języka polskiego w części ustnej uzyskali 55,2%, a pisemnej 35,5%. Z matematyki uzyskali 26,4%, języka angielskiego w części ustnej 68,5%, a pisemnej 57,6%. Z języka niemieckiego w części ustnej 40,4%, a pisemnej 28%.
W szkole branżowej I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W technikum: technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk.
Cały artykuł dostępny jest tutajDodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.