Mimo, że kasztany już kwitną, to na egzamin dojrzałości tegoroczni maturzyści muszą poczekać do 8 czerwca. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne, które definiują sposób organizacji matur. Dyrektorów szkół średnich z naszego powiatu zapytaliśmy, jak będzie wyglądał egzamin dojrzałości w 2020 roku.

– Zgodnie z wytycznymi MEN, CKE i GIS przygotowujemy egzaminy maturalne w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdających i członków zespołów nadzorujących – wyjaśnia Anna Banaś, dyrektor CKZiU w Ludowie Polskim. – Przekazaliśmy już zdającym informację o środkach bezpieczeństwa i zasadach zachowania przed, w trakcie i po egzaminie. Upewniliśmy się, że w każdej sali, gdzie będzie odbywał się egzamin, zostaną zachowane bezpieczne odległości pomiędzy zdającymi. Mamy przygotowane plakaty informacyjne, dotyczące zasad higieny w czasie zagrożenia epidemiologicznego, zasad postępowania w razie zaobserwowania niepokojących objawów – dodaje nasza rozmówczyni. Dyrektor CKZiU w Strzelinie, Robert Kozuń, wymienia szereg działań, które podjęto, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trakcie egzaminów maturalnych. – Zwiększyliśmy liczbę sal egzaminacyjnych, aby uczniowie pisali egzamin w małych grupach – informuje nasz rozmówca. – Powołaliśmy większą ilość zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, ale zmniejszyliśmy ilość członków zespołów nadzorujących egzaminy w poszczególnych salach. Wprowadziliśmy zmiany w procedurze organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego, uwzględniając bezpieczeństwo maturzystów i bezpieczeństwo członków komisji maturalnych. Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni z zasad organizacji egzaminu oraz zasad bezpieczeństwa i zapewnienia higienicznych warunków przeprowadzenia egzaminu – dodaje dyrektor Kozuń.
Robert Kozuń, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

W maseczkach czy bez?
Jak informuje dyrektor strzelińskiego Liceum Ogólnokształcącego, maturzyści nie powinni przynosić ze sobą na egzamin żadnych zbędnych przedmiotów. Okrycie wierzchnie czy torebkę będą mogli zostawić w wyznaczonym miejscu w przezroczystych workach foliowych. – Maturzyści przyjdą na egzamin w maseczce i rękawiczkach – tłumaczy dyrektor Kudła. – Maseczkę będą mogli zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Jeśli członkowie zespołu nadzorującego nie rozpoznają zdającego, wówczas przy wejściu zdający będzie poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy, przy zachowaniu bezpiecznego odstępu. W tym roku maturzyści nie będą sami losować numerków stolików, zrobi to za nich wyznaczony członek zespołu nadzorującego. Zdający, którzy z różnych względów nie mogą zakrywać ust i nosa, będą zdawać egzamin w osobnej sali. Zdający, którzy mają objawy alergii, proszeni byli o zgłaszanie szkole tego faktu, byśmy mogli odróżnić podczas egzaminu objawy alergii od objawów choroby zakaźnej. Przy wejściach do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej będą płyny do dezynfekcji rąk. Na stolikach ze słownikami, z których korzysta więcej niż jedna osoba, ustawione będą dla zdających również płyny do dezynfekcji rąk. Maturzyści przyniosą ze sobą własne artykuły piśmiennicze i kalkulatory proste na matematykę. Odkażane będą sprzęty używane podczas egzaminów, np. sprzęt komputerowy podczas egzaminu z informatyki czy odtwarzacze płyt CD – dodaje nasza rozmówczyni i podkreśla, że podejmowane będą czynności w celu uniknięcia tworzenia się grup maturzystów przed szkołą oraz saląBeata Kudła, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie egzaminacyjną.

Zachowają bezpieczne odległości?
- Największa trudność, jaką widzimy, to zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy zdającymi przed egzaminem i po jego zakończeniu – mówi Anna Banaś, dyrektor CKZiU w Ludowie Polskim. – Młodzież ma naturalną potrzebę gromadzenia się i wymiany wrażeń, zwłaszcza w sytuacjach tak szczególnych jak egzaminy maturalne. Nad utrzymaniem bezpiecznych odległości będą czuwać pracownicy szkoły. Druga sprawa to środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki. Nie są one dostępne na bieżąco w sklepach, ceny ich też są bardzo wysokie. Aby utrzymać szkołę w takiej czystości, jaka zapewni bezpieczeństwo osobom w niej przebywającym, potrzebne są duże ilości środków i sprzętu – dodaje. Na fakt, że zakup odpowiedniej ilości środków dezynfekujących i innych środków zapewniających bezpieczeństwo generuje dodatkowe wydatki, zwraca uwagę także dyrektor Kudła.
Anna Banaś, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim
Maturzyści skorzystają z konsultacji
Decyzją rządu, od 25 maja maturzyści mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły. – Będą to konsultacje indywidualne oraz konsultacje w małych grupach do 4 osób – wyjaśnia Beata Kudła, dyrektor strzelińskiego ogólniaka. – Absolwenci i nauczyciel usiądą w ławkach, zachowując bezpieczne odstępy między sobą. Uczniowie przyniosą ze sobą swoje podręczniki i artykuły piśmiennicze. Sprzęty, ławki, stoliki, drzwi, toalety będą systematycznie dezynfekowane; do szkoły będą wpuszczani tylko absolwenci i pracownicy szkoły – dodaje nasza rozmówczyni. Dyrektor CKZiU w Ludowie Polskim podkreśla, że nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami. – Każdy nauczyciel ma wyznaczone godziny konsultacji i będzie w tym czasie dostępny dla absolwentów. Nasi nauczyciele są w stałym kontakcie ze swoimi maturzystami i będą się z nimi umawiać tak, aby ilość osób w jednym czasie na konsultacjach nie przekroczyła dozwolonej liczby – informuje dyrektor Banaś. Robert Kozuń, dyrektor strzelińskiego technikum, zapewnia, że każdy uczeń będzie mógł skorzystać z konsultacji na terenie szkoły lub w innej formie ustalonej wspólnie z nauczycielami.

Komentarze   

Zocha Permalink1 -2 Zocha
RE: Matura 2020 w niecodziennych okolicznościach
Matura stres i nowe okoliczności zdawania też stres dodatkowy. Ehhh :sigh:
2020-06-04 10:35 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz bez hejtu! Redakcja Słowa Regionu jest przeciwna zamieszczaniu wulgarnych, przesyconych nienawiścią komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem użyj opcji - zgłoś administratorowi.