W piątek, 30 października, pod przewodnictwem starosty strzelińskiego Anny Horodyskiej, rozpoczęło się zdalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jakie decyzje zapadły na nim?

W programie spotkania znalazły się punkty dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu, a także informacja na temat sytuacji Strzelińskiego Centrum Medycznego w upadłości oraz jego przekształcenie w szpital covidowy. Małgorzata Krochmalna - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie poinformowała, że na 29 października na terenie powiatu 222 osoby zostały zdiagnozowane dodatnio, a 8 jest hospitalizowanych. Od początku epidemii zmarło 7 osób, a ok. 600 jest kwarantannowanych. Inspektor dodała też, że obecnie na izolację kieruje lekarz, który może ale nie musi wystawić zwolnienia. Do odbycia kwarantanny kieruje Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna. Kwarantanna obejmuje tylko osoby, które miały kontakt z osobą dodatnią i nie są nią obejmowane całe rodziny. U osoby bezobjawowej izolacja trwa 10 dni, natomiast u osoby z objawami, 10 dni od dnia wystąpienia ostatniego objawu. Od kilku dni nie dzwoni się już bezpośrednio do Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Teraz wszystkie informacje otrzymamy pod numerem ogólnokrajowej infolinii: + 48 22 25 00 115.

Komentarze   

ALA Permalink1 0 ALA
RE: Ile osób zmarło, a ile przebywa w szpitalach
"Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej."
Osoba ma obowiązek, nie czeka na informację z sanepidu

Co do izolowanych (podobnie jak objętych kwarantanną) - lekarz nie wystawia ZLA - zajmuje się tym bezpośrednio ZUS - na podstawie danych wprowadzonych do systemu lub na wniosek pracodawcy lub pracownika
"Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę
Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]."

"Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS
Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.
ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP)."
2020-11-14 06:28 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.