Koordynował działania straży pożarnej w skali Dolnego Śląska i zajmował się sprawami kadrowymi. Teraz został komendantem powiatowym w Strzelinie.
Informowaliśmy na naszych łamach o powierzeniu obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie. Funkcję tę pełni st. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski. - Strażakiem jestem od 25 lat – powiedział komendant. - Studiowałem dziennie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), gdzie ukończyłem studia inżynierskie i uzyskałem promocję oficerską. Po studiach, w 2001 r., podjąłem służbę w JRG nr 7 we Wrocławiu. Jeszcze jako student-podchorąży zabiegałem najpierw o skierowanie na praktyki do Wrocławia, a później o przydział do tamtejszej komendy miejskiej. Rozpoczynałem zawodową karierę strażaka jako dowódca zastępu, czyli na najniższym stanowisku dowódczym.

Przed Strzelinem...
Ponad dwadzieścia lat służby obfitowało w zmianę miejsc służby i awanse. Od jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu do Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej. Zanim st. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski trafił do Strzelina pełnił odpowiedzialne i różnorodne funkcje. Po zakończeniu służby w JRG służył w wydziale operacyjno-szkoleniowym, a później w wydziale kontrolno-rozpoznawczym. Odpowiadał m.in. za szeroko pojęty nadzór nad gotowością operacyjną jednostek ratowniczo-gaśniczych we Wrocławiu, jak również kontrolował w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obiekty użyteczności publicznej m.in. uczelnie, biurowce czy hipermarkety. Po przeniesieniu do komendy wojewódzkiej zajmował się ekspertyzami technicznymi bezpieczeństwa pożarowego oraz uczestniczył w kontrolach dużych zakładów przemysłowych. Następnie w wydziale operacyjnym jako oficer dyżurny stanowiska kierowania. - Koordynowałem wtedy działania strażaków zawodowych i druhów OSP w dużych, poważnych zdarzeniach na terenie całego województwa. Było tego sporo…, a jedną z takich akcji były działania przy powodzi w Bogatyni i Zgorzelcu. Pełniłem tę funkcję do 2016 r. Wtedy komendant wojewódzki powierzył mi pieczę nad sprawami kadrowymi. Tak znalazłem się w wydziale kadr KW PSP we Wrocławiu. Minęło 6 lat bardzo odpowiedzialnej służby i komendant powierzył mi obowiązki komendanta powiatowego PSP w Strzelinie. Tak w dużym skrócie wygląda moja droga do komendy w Strzelinie – z uśmiechem dodał komendant Winkowski.
Na ten temat pisaliśmy w 24 (1112) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.