Projekt uchwały w sprawie odrzucenia skargi przedstawił radny Jacek Maćkówka (po prawej). Obok radny Ludwik Hrycak i Mariusz Michułka. Foto: SP Strzelin
Była skarga mieszkańca gminy Wiązów na dyrektora PZD. Czy będzie skarga na burmistrza Jerzego Krochmalnego? Sprawy Witowic nie załatwiono na poziomie gminy, to być może czas na interwencję WIOŚ lub prokuratury.
Dwa tematy zdominowały dyskusję na ostatniej sesji rady powiatu. Pierwszy dotyczył Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W gminach i powiecie trwa nabór wniosków, które po ocenie na poziomie samorządów trafią do Banku Gospodarki Krajowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmie premier.
Rada przyjęła regulamin wyboru wniosków na szczeblu powiatu. Wrócimy do tematu po zakończeniu naboru. Oczywiście, o ile nasze samorządy (starosta, burmistrzowie i wójtowie) zdecydują się ujawnić, który z wnioskodawców przeszedł pomyślnie weryfikację na poziomie gminy lub powiatu, a który nie.

Najwięcej emocji wzbudził jednak projekt uchwały w sprawie skargi obywatela Jerzego Krochmalnego, mieszkańca gminy Wiązów „na opieszałość i zaniechania (Waldemara Łysiaka – red.) dyrektora PZD”.
Relacjonowaliśmy na naszych łamach przebieg posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sprzed kilku tygodni. Przypomnijmy, że komisja obradowała w składzie: Jacek Maćkówka, przewodniczący, Ludwik Hrycak, wiceprzewodniczący i Aleksander Skorupski. Komisja po wysłuchaniu Waldemara Łysiaka, zapoznaniu się z opinią prawną i po dyskusji podjęła decyzję o rekomendowaniu radzie odrzucenie skargi jako bezzasadnej. Na posiedzeniu komisji nie pojawił się skarżący mieszkaniec gminy Wiązów, choć został o terminie poinformowany.

Inne argumenty stały za odrzuceniem zarzutu
Skarga obywatela Jerzego Krochmalnego dotyczyła: „braku należytego wykonywania zadań, opieszałość i zaniechanie ustawowego obowiązku utrzymywania dróg powiatowych”. W tym kontekście skarżący przywołał przykład kanalizacji burzowej w Witowicach, gmina Wiązów. Drugi zarzut dotyczył ogólnie rozumianego „ustawowego obowiązku” dbałości o drogi powiatowe.
Radny Jacek Maćkówka, przewodniczący komisji skarg, przedstawił radnym projekt uchwały odrzucającej skargę w całości. Po krótkiej dyskusji ustalono, że przewodniczący nie będzie odczytywał uzasadnienia w całości, przedstawi jedynie podstawowe tezy załącznika do uchwały. Co do pierwszego zarzutu, to uznano go za zbyt ogólnikowy, co uniemożliwiło weryfikację jego prawdziwości. Można powiedzieć, że skarżący nie wykazał, że katastrofalny stan dróg w powiecie strzelińskim ma związek z „zaniedbaniami, opieszałością i zaniechaniami” dyrektora Łysiaka.
Zupełnie inne argumenty stały za odrzuceniem zarzutu dotyczącego niedrożności kanalizacji burzowej w pasie drogi powiatowej w Witowicach.
Skarżący wskazał, że „istnieje (tam – red.) wieloletni problem z kanalizacją burzowo-deszczową”. Dyrektorowi Łysiakowi został postawiony zarzut: „świadomego przyzwalania właściciela drogi (którym jest powiat strzeliński – red.) na jej zanieczyszczanie i jej dewastację oraz niepodejmowanie działań (zmierzających – red.) do naprawy kanalizacji”. A nieco dalej skarżący wprost napisał, że niedrożność „może mieć związek z nielegalnym odprowadzaniem (przez mieszkańców Witowic – red.) ścieków do kanalizacji burzowej”. Tak zarzuty skarżącego przedstawił radny Jacek Maćkówka.
W uzasadnieniu odrzucenia tego zarzutu znalazł się zapis, że „nie sposób wymagać od dyrektora PZD podejmowania działań niezgodnych z prawem”, do czego, tak naprawdę, sprowadzało się żądanie skarżącego.
O ile naprawa, konserwacja i monitorowanie stanu kanalizacji burzowej w Witowicach leży w kompetencjach powiatu strzelińskiego, a w konsekwencji dyrektora PZD, to ustalenie przyczyny „wieloletniego problemu”, jak to przyznał skarżący, już nie. Jest to wyłącza kompetencja burmistrza na Wiązowa, którym od 2012 r. jest Jerzy Krochmalny. Wynika to z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku w gminach z 1996 r.
Na ten temat pisaliśmy w 10 (1148) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także