Skarbnik Walentyna Hucał (druga z lewej) przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2016 rok30 grudnia 2015 roku sesji Rady Powiatu Strzelińskiego doszło do kilkugodzinnej dyskusji nad projektem budżetu na 2016 rok. W jej wyniku starosta Marek Warcholiński zaproponował, by zdjąć punkt dotyczący projektu budżetu z porządku obrad. Radni wniosek poparli. Nie doszło więc do głosowania i budżet nie został przyjęty.
Rada Powiatu Strzelińskiego przyjęła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu na lata 2016-2023. Jak podkreśliła skarbnik Walentyna Hucał, założona została oszczędna gospodarka finansowa. Ponadto WPF nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń pracowników.
Radny Norbert Raba zaznaczył, że jest zawiedziony, iż zarząd decyduje się na sprzedaż z trudem zdobytych 20ha ziemi w Ludowie Polskim.
- Martwi mnie sprzedaż majątku i brak perspektyw dla powiatu – przyznał. - Jedyny optymizm to zakładana spłata długu. Brak natomiast inwestycji i rozwoju. Nie wiem, czym będziemy zarządzać w 2023 roku. Mienie powiatu będzie już w innych rękach.
Skarbnik przedstawiła projekt budżetu na 2016, który uzyskał pozytywną opinię RIO. Dochody zaplanowano na poziomie 46,845 mln zł, natomiast wydatki w kwocie 46,525 mln zł. Na zadania majątkowe przeznaczono ponad 2 mln zł, w tym przewidziane są wydatki na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej do Jegłowej, przebudowy drogi w Gościęcicach i przebudowy przepustów drogowych w Przewornie. Zapisane są także przebudowa mostu drogowego w Kazanowie, przebudowa chodnika w Górcu oraz modernizacja części drogi Borów-Opatowice. Nadwyżka budżetu (320 tys. zł) przeznaczona zostanie na spłatę długu powiatu.
Przedstawiony projekt budżetu został zmodyfikowany w stosunku do projektu, jaki opiniowali radni w listopadzie i grudniu podczas posiedzeń komisji stałych (komisje budżetu i edukacji nie wypracowały wspólnego stanowiska ani pozytywnego ani negatywnego – red.). Zmiany wynikały m.in. ze zwiększenia wydatków na wypłaty nagród dla nauczycieli (w sumie ponad 85 tys. zł), zmniejszenia wydatków w PZD (75 tys. zł – ograniczenie zatrudnienia o 1 etat) oraz zmniejszenia rezerwy celowej na dodatkowe dyżury w MOS (20 tys. zł).
Starosta odniósł się do sformułowanych przez komisję budżetu wniosków do zarządu powiatu. Przyznał, że zarząd podjął się ich analizy i zdecydował o wprowadzeniu do budżetu części z proponowanych zmian.
Wniosek dotyczący rezerwy inwestycyjnej (850 tys. zł) uwzględniono w doprecyzowaniu zakresu zadań, jakich rezerwa ma dotyczyć (inwestycje drogowe i termomodernizacja obiektów powiatowych).
- Istnieje duża obawa, co do realizacji dochodów w tak dużej kwocie – stwierdził starosta. - Aby nie tworzyć złudnych nadziei, nie dookreśliliśmy jednak poszczególnych zadań.
Wniosek dotyczący przywrócenia środków za protokołowanie zarząd rozwiązał zmieniając zakres czynności pracowników starostwa.
By odnieść się do wniosku o przeanalizowanie wydatków i szczegółowe ich uzasadnienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skoroszowicach, zarząd zwrócił się o wyjaśnienia do dyrektor ZPO. 15 grudnia uzasadnienie zostało dostarczone, omówione, przeanalizowane i przyjęte przez zarząd.
Do wniosku o porównanie kosztów funkcjonowania (przed i po podziale) CKZiU w Strzelinie i Ludowie Polskim zarząd sformułował pisemną odpowiedź. Informuje w niej, że rozdzielenie placówek nie spowodowało zwiększenia kosztów ich funkcjonowania.
- Trudno jednak o hipotetyczne (założenie, że do podziału nie doszło) zestawienie kosztów, ponieważ aby dokonać takiego porównania należałoby opracować arkusz takiej hipotetycznej placówki – podkreślił starosta. - Oparliśmy się tylko na rzeczywistych kosztach. Tych sprzed i po podziale szkoły.
Negatywne stanowisko Klubu Radnych Samorządowa PO dla projektu budżetu przedstawił radny Raba.
- Pierwszy raz mam do czynienia z tym, że wydatkiem majątkowym jest rezerwa – argumentował. - Pytań i wątpliwości jest bardzo dużo. Budżet jest niesprawiedliwy.
Radny powołał się m.in. na ściąganie pieniędzy z dróg oraz brak dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Zapytał skarbnik czy jest w stanie policzyć koszty funkcjonowania obu centrów (CKZiU). Skarbnik przyznała, że tak. W związku z tym radny Raba stwierdził, że nie rozumie wcześniejszej odpowiedzi starosty i zasugerowanego hipotetycznego centrum. Odniósł się także do rezerwy inwestycyjnej
- Czy jedyną przesłanką niepodzielenia rezerwy inwestycyjnej jest wątpliwość co do realizacji dochodów? Czy wszystkie zapisy związane z realizacją dochodów własnych stoją więc pod znakiem zapytania? Czy w związku z tym wszystkie wydatki możemy włożyć do rezerwy - mówi Raba.
Starosta potwierdził, że budżet nie uwzględnia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Dodał, że nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by je wypłacić w ciągu roku, co potwierdza analiza i tegoroczne wykonanie.
- Mamy duży deficyt subwencji oświatowej -podkreślił. - Nasze szkoły nie bilansują się na poziomie 2,7 mln zł (sierpień 2015). Jesteśmy więc bardzo ostrożni, planując wydatki.
Natomiast wicestarosta Aleksander Ziółkowski poinformował, że analiza kosztów CKZiU przed i po podziale wskazuje, że zaplanowane koszty po podziale są nieznacznie mniejsze.
Radny Raba pytał czy policzono o ile mniej pieniędzy przeznaczono wobec tego na wynagrodzenia dla nauczycieli.
-Jeżeli sumarycznie dwie szkoły kosztują mniej niż jedna, to przy zwiększonej administracji mniej pieniędzy idzie na oświatę – argumentował.
Wicestarosta odpowiedział, że takie koszty nie zostały policzone.
Radny Piotr Rozenek zapytał czy w budżetach szkół zostały uwzględnione nagrody starosty. Marek Warcholiński przyznał, że nie. Powołał się na ograniczenia budżetowe i dodał, że sytuacja może się zmienić w ciągu roku.
- Ważniejsza jest dla mnie realizacja innych celów niż przyznawanie nagród starosty – uzupełnił.
Radny Aleksander Bek podkreślił, że zarząd nie ustosunkował się pozytywnie do wniosków komisji budżetu, poza dwoma wyjątkami, które radny określił jako połowiczne.
- Zarząd nie przeanalizował zgodnie z sugestią komisji wydatków w ZPO – zwrócił uwagę. - Kwoty zostały jeszcze dodatkowo zwiększone. Ponadto gdyby nie moja obecność na zarządzie sugerowana zmiana zadania z renowacji na modernizację nie byłaby wprowadzona. Zarząd twierdził, że to jest niemożliwe. Wymieniłem kilka zdań z inspektorem i okazało się, że to jest pomysł. Myślałem również, że nie dożyję momentu, w którym kosztem zadań drogowych (ponad 70 tys. zł) będzie się dokładać do jednostek oświatowych mających kilkusettysięczne budżety. Uważam, że zarząd powinien się wziąć do pracy. Odstąpić od przyjmowania budżetu i przeanalizować go ponownie.
Dalsza dyskusja trwała długo. Była kilkakrotnie przerywana i ostatecznie, na wniosek starosty, projekt budżetu powiatu na 2016 rok nie został poddany głosowaniu.

Komentarze   

iżyk Permalink20 0 iżyk
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Cytuję aga:
A swoją drogą ciekawe czy wojewódzkie struktury PSLu i PISu znają POczynania i preferencje POlityczne swoich jakby nie było członków!!! :o Ciekawe jak to jest, być członkiem partii i serce mieć "PO niewłaściwej" stronie???

masz jakieś fobie czy zadawnione urazy? Dziś jedni rządzą jutro inni tak to jest. Wywalisz ludzi, bo zatrudnił ich inny, a jutro on dojdzie do władzy i wytnie ciebie.... i twoich. Struktury wojewódzkie też potrzebują aby mieć ludzi w terenie - jak będą badać czy wnikać kto ma serce po jakie stronie to nie będzie kto miał im wyborów zrobić i wtedy władze wojewódzkie nie będą już władzą nigdzie. A głosy zdobywa się w terenie i kampanie tez się robi w terenie. I ludzie głosują w terenie na "władze wojewódzkie" .
2016-01-29 13:24 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink19 +3 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
A swoją drogą ciekawe czy wojewódzkie struktury PSLu i PISu znają POczynania i preferencje POlityczne swoich jakby nie było członków!!! :o Ciekawe jak to jest, być członkiem partii i serce mieć "PO niewłaściwej" stronie???
2016-01-29 00:10 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink18 +1 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Iżyk -mistrzuniu, wiesz co to jest schizofrenia? Przeczytaj raz jeszcze swoje słowa -cyt.:
"Czy cały samorząd to czyiś ludzie i należy ich zwalniać?"
"Sekretarz zastępuje inna osoba przyjęta za PO ale świtnym jest sekretarzem -i co zwolnić ją?"
i jak te twoje słowa mają się do kolejnego twojego stwierdzenia-
"Jeśli sądzisz, że jakakolwiek władza będzie bezstronnie przyjmować "fachowców" zamiast swojaków to się mylisz. I na polityce się nie znasz."
Z jednej strony bronisz ludzi PO w starostwie mimo, że niejeden z nich to zapewne samorządowy magister bez studiów, z drugiej zaś jesteś zdania, że nie ma władzy bezstronnie przyjmującej fachowców a nie swoich kolesi. Czyli ostatecznie jesteś zdania, iż obecne władze starostwa powinny jednak wywalić ludzi POprzednika i postawić na "swoich". Wiesz co iżyk, lekarzem to ja nie jestem, ale tak na moje oko to cierpisz na bardzo zaawansowaną schizofrenie POlityczną co chyba wynika z nieugruntowanych POglądów POlitycznych. A odnośnie zatrudnienia tej pani "magazynier" wskazujesz aby pretensje mieć do "tych" co ją zatrudniali a ja ci iżyk odpowiem, że tamci ją zatrudnili jak sam napisałeś na zasadzie "swojaka" i ich nie ma już o co pytać, ale obecni to utrzymują w mocy i to mnie dziwi? Znane jest ci pojęcie suwerenności samorządu? Bo ja je znam i rozumiem! Jeżeli obecna władza starostwa zna i akceptuje decyzję swoich POprzedników to znaczt, że są to również decyzje obecnej władzy!!! Równie "dziwnym" zbiegiem okoliczności jest fat, iż w PUP PO pełni obowiązki, w PZD PO pełni obowiązki, PO pełni obowiązki sekretarza! To się nazywa prawdziwy POlityczny przypadek! Jeśli jest tak jak napisałeś, że każde władza otacza się "swojakami", to mi jeszsze iżyk napisz z skąd jest ta nasza nowa władza w starostwie? Bo jeśli chcieć to określić ich POlityką kadrową, to wniosek jest prosty -Platforma Obywatelska, ale dlaczego? Odpowiedz iżyk na to pytanie!
2016-01-28 23:47 Cytować Zgłoś administratorowi
izyk Permalink17 0 izyk
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Cytuję aga:
cyt. "W marcu 2011 roku, wpisując się do księgi kondolencyjnej ofiar tsunami w Japonii, jeden z ważniejszych polityków PO popełnił dwa błędy ortograficzne w jednym zdaniu. Napisał:
„Jednoczymy się w imieniu całej Polski z narodem Japonii w bulu i w nadzieji na pokonanie skutków katastrofy”.....
Natomiast podczas życzeń wielkanocnych w 2013 roku, emitowanych w telewizji ta sama osoba życzyła nam wszystkim udanego „Śmingusa dyngusa” a nie „Śmigusa dyngusa”.
Wobec powyższego iżyk, uwzględniając nasze polskie realia polityczne, może ja też zrobię kariere w polityce 8)
Napisałeś iżyk, że za przyjęcie do pracy odpowiadał starosta, a nie kandydat na dyrektora - tylko jeszcze iżyk wytłumacz jakim prawem ten starosta może tak znacząco zaniżać warunki naborów pracowniczych, zwłaszcza te dotyczące stanowisk kierowniczych i jak to się ma do dramatu wielu polskich młodych magistrów, pracujących np. jako magazynierzy. To prawda nasza demokracja jest zupełnie nieprzewidywalna, bo bardzo często z magistra robi magazyniera a z magazyniera "tworzy" magistra - taka ironia losu! A odnośnie wspomnianych realiów politycznych w województwie powiem jedno - one tak jak wszystko mogą się nagle zmienić... pa pa ;-)

I bardzo będę się cieszył jak się zmienią, zapewniam cię. Ja na Bula nie głosowałem więc mnie nie pytaj. Panią, o której mówimy zatrudniono 8 lat temu więc pytaj tych co zatrudniali. Jeśli sądzisz, że jakakolwiek władza będzie bezstronnie przyjmować "fachowców" zamiast swojaków to się mylisz. I na polityce się nie znasz.
2016-01-28 08:20 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink16 0 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
cyt. "W marcu 2011 roku, wpisując się do księgi kondolencyjnej ofiar tsunami w Japonii, jeden z ważniejszych polityków PO popełnił dwa błędy ortograficzne w jednym zdaniu. Napisał:
„Jednoczymy się w imieniu całej Polski z narodem Japonii w bulu i w nadzieji na pokonanie skutków katastrofy”.....
Natomiast podczas życzeń wielkanocnych w 2013 roku, emitowanych w telewizji ta sama osoba życzyła nam wszystkim udanego „Śmingusa dyngusa” a nie „Śmigusa dyngusa”.
Wobec powyższego iżyk, uwzględniając nasze polskie realia polityczne, może ja też zrobię kariere w polityce 8)
Napisałeś iżyk, że za przyjęcie do pracy odpowiadał starosta, a nie kandydat na dyrektora - tylko jeszcze iżyk wytłumacz jakim prawem ten starosta może tak znacząco zaniżać warunki naborów pracowniczych, zwłaszcza te dotyczące stanowisk kierowniczych i jak to się ma do dramatu wielu polskich młodych magistrów, pracujących np. jako magazynierzy. To prawda nasza demokracja jest zupełnie nieprzewidywalna, bo bardzo często z magistra robi magazyniera a z magazyniera "tworzy" magistra - taka ironia losu! A odnośnie wspomnianych realiów politycznych w województwie powiem jedno - one tak jak wszystko mogą się nagle zmienić... pa pa ;-)
2016-01-28 00:16 Cytować Zgłoś administratorowi
izyk Permalink15 0 izyk
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Cytuję aga:
Izyk ty to chyba dawniej BOBEK byłeś?

Cytat:
Iżyk ty się chyba dziś nie wyspałeś bo jakieś brednie wypisujesz! Czytać ze zrozumienien uczą chyba już w podstawuwce a z tego co widze to ty chyba bardzo wcześnie edukację zakończyłeś, co? Bardzo zręcznie odweacasz kota ogonem!!! Zgadzam się z tobą, że PIS wreszcie przywrócił normalność i skończył z fikcją konkursów, więc jeżeli tak jak twierdzisz PIS rządzi w starostwie to nasz wice powinien zwerfikować kompetencje np. dyrektorki PUPu i raz na zawsze wyjaśnić wątpliwości z jej wykształceniem przy powołaniu na stanowisko!!!! No i ciekawe co to będzie...?
Przestań pleść androny. jaki bobek? Bobka stawiam rano :D A ty najpierw skończ szkołę - nie pisze się "podstawuwce" tylko "podstawówce". Niby wiesz gdzie dzwoni ale nie wiesz w jakim kościele. Za przyjęcie do pracy odpowiadał starosta, a nie kandydat na dyrektora. Teraz ma magazyniera i taki jest stan faktyczny. I nic się nie da zrobić. Nic nawet nie będą robić. Dopóki PO rządzi w województwie nikt nie zwolni radnego wojewódzkiego z koalicji rządzącej. Takie są realia polityki. Tak więc najpierw się doucz (szczególnie pisania z"ó"), a potem filozofuj.
2016-01-27 07:35 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink14 0 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Izyk ty to chyba dawniej BOBEK byłeś?
2016-01-27 00:15 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink13 +2 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Cytuję iżyk:
Cytuję aga:
iżyk daję ci 6tkę z gwiazdką i z wielkim uśmiechem z manipulacji! Żona wójta nie pracuje w starostwie od trzech lat gdyż zajęta jest chyba wychowaniem dziecka, ale ma utrzymany stosunek pracy więc zgodnie z kodeksem pracy jest pracownikiem, w tym przypadku starostwa!!! Natomiast odnośnie twojej "wiary" iżyk w tzw. wyższe i w Horodyską powiem jedno w - "rodzinie siła"!!! W "naszym" samorządzie jest trochę tak, jak w przyrodzie - przeżyje ten, kto ma za sobą "większą siłę" a wtedy nie ważne czy on mgr czy magazynier. POzdrawiam serdecznie wszystkich samorządowych magistrów, zwłaszcza tych bez studiów :lol:

Mylisz się. Miała umowę na czas określony i wtedy poszła na macierzyński. Umowa się skończyła. Zasadniczo mi wisi kto i gdzie jest zatrudniony ale jak tak walczysz to pewnie też z innej opcji politycznej jesteś. A tak to jest z tym co u władzy - zatrudniają swojaków. PIS wreszcie przywrócił normalność i skończył z fikcją konkursów. Wskaż gdzie były rzetelne konkursy i wybrano fachowców?

Iżyk ty się chyba dziś nie wyspałeś bo jakieś brednie wypisujesz! Czytać ze zrozumienien uczą chyba już w podstawuwce a z tego co widze to ty chyba bardzo wcześnie edukację zakończyłeś, co? Bardzo zręcznie odweacasz kota ogonem!!! Zgadzam się z tobą, że PIS wreszcie przywrócił normalność i skończył z fikcją konkursów, więc jeżeli tak jak twierdzisz PIS rządzi w starostwie to nasz wice powinien zwerfikować kompetencje np. dyrektorki PUPu i raz na zawsze wyjaśnić wątpliwości z jej wykształceniem przy powołaniu na stanowisko!!!! No i ciekawe co to będzie...?
2016-01-27 00:03 Cytować Zgłoś administratorowi
iżyk Permalink12 -2 iżyk
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
Cytuję aga:
iżyk daję ci 6tkę z gwiazdką i z wielkim uśmiechem z manipulacji! Żona wójta nie pracuje w starostwie od trzech lat gdyż zajęta jest chyba wychowaniem dziecka, ale ma utrzymany stosunek pracy więc zgodnie z kodeksem pracy jest pracownikiem, w tym przypadku starostwa!!! Natomiast odnośnie twojej "wiary" iżyk w tzw. wyższe i w Horodyską powiem jedno w - "rodzinie siła"!!! W "naszym" samorządzie jest trochę tak, jak w przyrodzie - przeżyje ten, kto ma za sobą "większą siłę" a wtedy nie ważne czy on mgr czy magazynier. POzdrawiam serdecznie wszystkich samorządowych magistrów, zwłaszcza tych bez studiów :lol:

Mylisz się. Miała umowę na czas określony i wtedy poszła na macierzyński. Umowa się skończyła. Zasadniczo mi wisi kto i gdzie jest zatrudniony ale jak tak walczysz to pewnie też z innej opcji politycznej jesteś. A tak to jest z tym co u władzy - zatrudniają swojaków. PIS wreszcie przywrócił normalność i skończył z fikcją konkursów. Wskaż gdzie były rzetelne konkursy i wybrano fachowców?
2016-01-26 11:35 Cytować Zgłoś administratorowi
aga Permalink11 +12 aga
RE: Powiat bez budżetu na 2016 rok
iżyk daję ci 6tkę z gwiazdką i z wielkim uśmiechem z manipulacji! Żona wójta nie pracuje w starostwie od trzech lat gdyż zajęta jest chyba wychowaniem dziecka, ale ma utrzymany stosunek pracy więc zgodnie z kodeksem pracy jest pracownikiem, w tym przypadku starostwa!!! Natomiast odnośnie twojej "wiary" iżyk w tzw. wyższe i w Horodyską powiem jedno w - "rodzinie siła"!!! W "naszym" samorządzie jest trochę tak, jak w przyrodzie - przeżyje ten, kto ma za sobą "większą siłę" a wtedy nie ważne czy on mgr czy magazynier. POzdrawiam serdecznie wszystkich samorządowych magistrów, zwłaszcza tych bez studiów :lol:
2016-01-25 23:45 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.