Gmina Przeworno złożyła w listopadzie 2021r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Samborowiczkach. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 178 000,00 zł.
- Po przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwoleń wyłoniliśmy wykonawcę przebudowy drogi – wyjaśnia Andrzej Łuczak, wójt gminy Przeworno. - Roboty prowadzi  firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie. Zakres robót obejmuje budowę nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa i odwodnieniem, odprowadzeniem wody opadowej do korytek na długości ok.550m.
Z uwagi na ograniczony ruch drogę zaprojektowano jako jednokierunkową, natomiast w sąsiedztwie kościoła zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6m.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na listopad br.
Na ten temat pisaliśmy w 44 (1132) wydaniu papierowym Słowa Regionu. 
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.