93 tys. zł planuje w tym roku przeznaczyć strzeliński samorząd na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem programu, przyjętego niedawno przez Radę Miejską Strzelina, jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz szeroko rozumiana opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Do zadań priorytetowych programu należy m.in. ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki (również dziko żyjącym kotom). Ponadto środki z programu będą przeznaczone na poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, edukacja mieszkańców, a także realizacja planu sterylizacji psów i kotów.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.