W sobotę 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej powoła kolejnych ochotników do terytorialnej służby wojskowej. Miejscem powołania terytorialsów była siedziba 16 DBOT we Wrocławiu przy al. Hallera. Ponad 70 ochotników przekroczyło bramę jednostki wojskowej we wczesnych godzinach porannych.
Jest to pierwsza w tym roku ,,szesnastka weekendowa”, czyli szkolenie podstawowe realizowane nie w sposób ciągły, lecz przez dwa weekendy w miesiącu od grudnia 2020 r. do marca 2021 roku. Całość zakończy się uroczystą przysięgą. Taki rodzaj szkolenia, który rozpoczyna terytorialną służbę wojskową jest skierowany do osób, które z różnych powodów nie mogą go odbyć w tradycyjnej formie.
Ochotnicy reprezentują różne zawody i profesje, mają różne pasje i zainteresowania. Stanowi to o sile i potencjale 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są wśród nich między innymi nauczyciele, uczniowie, inżynierowie i architekci. Często wykonywana przez nich praca nie pozwala na dłuższy czas nieobecności. To dla nich skierowana jest ,,szesnastka weekendowa”, która rozpoczyna służbę w WOT.

Powołanych zostało 44 nowych ochotników, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe w trybie weekendowym oraz 29 ochotników, którzy dołączyli do terytorialsów szkolących się na poligonie w Świętoszowie w ramach szkolenia wyrównawczego w trybie stacjonarnym. Są to mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy poprzez służbę w WOT będą się przygotowywać do wspierania swojej lokalnej społeczności w czasie sytuacji kryzysowych. Po zakończonym szkoleniu podstawowym i wyrównawczym ochotników czeka trzyletnie szkolenie wojskowe realizowane rotacyjnie.
WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają „Terytorialsami”. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą wstąpić zarówno rezerwiści, jak również osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

***
Misją 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” jest obrona i wspieranie społeczności województwa dolnośląskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
kpt. Renata MYCIO
Oficer Prasowy
16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. ppłk. Ludwika Marszałka „Zbroja”
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.