Dzięki środkom przyznanym w ramach konkursów Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021 oraz na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, lokalne samorządy z regionu przeprowadzą około 130 ważnych inwestycji. Na terenie gmin należących do powiatów strzelińskiego i wrocławskiego zrealizowanych zostanie 5 projektów, na których skorzystają okoliczni mieszkańcy.
Zarząd województwa wręczył przedstawicielom dolnośląskich gmin symboliczne promesy o łącznej wartości niemal 6 mln złotych. Samorządy wsparcie przeznaczą na wyremontowanie i wyposażenie obiektów publicznych (także tych pełniących funkcje rekreacyjne), naprawę systemów melioracji wodnych oraz na istotne zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Inwestycje będą przeprowadzane w najbliższym czasie, aby mieszkańcy mogli korzystać z nowych udogodnień jak najszybciej.
- Każda przekazana przez nas promesa to dofinansowanie projektu ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dzięki tym inwestycjom poprawi się standard życia i podniesie bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Dlatego każdego roku konsekwentnie wspieramy gminy w realizacji tych ważnych zadań – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to dofinansowanie przyznawane z budżetu samorządu województwa gminom o niskich dochodach podatkowych. Można z jego udziałem realizować zadania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego, które należą do zadań własnych danego samorządu lokalnego. W tym roku wnioski o pomoc z budżetu województwa złożyło 99 gmin, z czego do kolejnego etapu zakwalifikowano 97. Wsparcie na łączną kwotę 3 mln zł otrzymało 25 lokalnych samorządów z regionu.
Konkurs funkcjonuje od 2009 roku i od tego czasu samorząd województwa przeznaczył na ten cel już około 60 mln zł.
- Fundusz jest dodatkową formą wsparcia dla tych samorządów, których budżet nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć wszystkich ważnych dla mieszkańców inwestycji czy projektów – dodaje marszałek Cezary Przybylski.
Odnowa Dolnośląskiej Wsi to konkurs, którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz podnoszenie ekonomicznej niezależności tych obszarów. Wpisuje się on w nurt rozwoju wsi oparty na podkreślaniu niepowtarzalnych walorów danej miejscowości, co z pewnością wpłynie w przyszłości na trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn.
- Z tych pieniędzy gminy mogą budować, remontować i wyposażać obiekty publiczne - także te, pełniące funkcje rekreacyjne, np. place zabaw, boiska, ścieżki rowerowe, stadiony czy siłownie. Zależy nam
na tym, aby wszystkim mieszkańcom województwa żyło się tutaj wygodnie i bezpiecznie – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:
• remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno- kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;
• budowę, przebudowę lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, chodników, parków, skwerów, itp.;
• zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenia;
• budowę, przebudowę lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne lub zbiorniki retencyjne;
• remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem księgozbiorów;
• zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.
W ramach tegorocznej edycji konkursu dofinansowanych zostanie 47 projektów na łączną kwotę 1,3 mln zł. Na terenie gmin należących do powiatów strzelińskiego i wrocławskiego z pieniędzy z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi zrealizowane zostaną 2 inwestycje. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nowy dach Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borku Strzelińskim, wyremontowana będzie też świetlica wiejska w Sobótce.
W trzecim konkursie, przeprowadzonym przez samorząd wojewódzki, gminy starały się o dofinansowania na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Środki z budżetu województwa na te cele otrzymało 57 lokalnych samorządów na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł.Każda promesa odebrana przez lokalnych samorządowców to realne pieniądze, które gminy przeznaczą na remont świetlic wiejskich, tworzenie placów zabaw, czy podnoszenie bezpieczeństwa na drogach
- Wsparcie samorządu województwa na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców małych i średnich gmin. Takie konkursy są potrzebne, gdyż dzięki dofinansowaniu możliwa jest realizacja wielu zadań, które wpływają na gospodarkę wodną. Niwelowane jest tym samym potencjalne ryzyko wystąpienia suszy czy lokalnych podtopień, bowiem te środki dają możliwość m.in. usuwania awarii drenarskich oraz kompleksowego dbania o rowy – mówi Anna Michalska, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zadania do realizacji w ramach tego konkursu:
• wykaszanie roślin, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, czyszczenie i naprawę budowli na rowach, naprawę skarp rowów;
• usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie elementów budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;
• naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.
Do gmin z powiatów trzebnickiego, wrocławskiego i górowskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością danego samorządu lokalnego popłyną 3 dotacje celowe. Ze wsparcia w tym roku skorzystają gminy Strzelin, Czernica i Siechnice.

Komentarze   

spajker. Permalink1 +3 spajker.
RE: Samorząd województwa przekazał 6 mln zł na ważne inwestycje w dolnośląskich gminach
szkodliwy artykuł wspierający patologię. skąd się biorą pieniądze??? jak to skąd z dotacji . marszałek przybylski - kaiser regionu pieniądze rozdaje. tak jak kaiser franz josef rozdawał bułki kajzerki. nie kłaniasz się kaiserowi? to nie dostaniesz pieniędzy. inaczej się nie da. bogaci rodzą sie bogaci a reszta to okruchy biedy w postaci mieszkania i dotacji musi cierpieć. patole mają puste talerze. trzeba im dać. puste talerze telewizji satelitarnej, której ludzie pracujący nie mają czasu sił ani ochoty oglądać. to się nazywa wyuczona bezradność, która opłaca się bardziej niż praca, niż tworzenie wartości dodanej. opłaca się być wykluczonym, niezaradnym, prześladowanym, wtedy nie musisz brać kredytu na mieszkanie na 50 lat ani zasuwać do pracy, bo praca to niewolnictwo i wtedy ci się należy.
www.youtube.com/watch?v=M0R8Btkkm1s
2021-09-02 11:28 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.