O powstaniu, korzyściach i ideach nowego turystycznego stowarzyszenia, a także o współpracy z sąsiadującymi z Wrocławiem gminami i powiatami, opowiada Agnieszka Szymerowska, prezeska stowarzyszenia.

Cel powołania Wrocławskiej Organizacji Turystycznej
Najmłodsza lokalna organizacja turystyczna została zainicjowana w listopadzie we Wrocławiu. Wrocławska Organizacja Turystyczna (WROt) dołączyła do grona innych tego typu stowarzyszeń, działających w wielu innych miastach Polski, w tym w Poznaniu, Gdańsku czy Warszawie. Celem WROt jest podejmowanie działań wspierających rozwój ruchu turystycznego w mieście, w wielu jego aspektach. Wrocławska Organizacja Turystyczna dążyć będzie do integracji jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i innych podmiotów zainteresowanych podejmowaniem spójnych i skoordynowanych działań. Nie oznacza to, iż do tej pory nie było wspólnych działań chociażby w zakresie promocji czy współpracy. Lokalna Organizacja Turystyczna stanie się ośrodkiem integrującym te działania.
Członkowie stowarzyszenia
Wrocławska Organizacja Turystyczna została powołana przez szesnastu członków założycieli, reprezentujących nie tylko atrakcje turystyczne, ale też lokalnych przedsiębiorców czy strategiczne dla wrocławskiej turystyki instytucje transportowe.Cieszy także fakt przystąpienia przedstawicieli świata akademickiego. To ważny sygnał dla dalszego rozwoju organizacji, mającej już od początku w swoich szeregach, liczące się i rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i zagranicą podmioty gospodarcze czy atrakcje turystyczne. Zainteresowanie przystąpieniem do WROt wyrażają już kolejne instytucje, organizacje i firmy reprezentujące różne gałęzie turystyki. Jesteśmy po pierwszych rozmowach ze zgłaszającymi się zainteresowanymi.
Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami
Wśród celów jakie zakłada Wrocławska Organizacja Turystyczna jest podjęcie współpracy pomiędzy Wrocławiem a sąsiadującymi powiatami. Widzimy tu możliwość chociażby wspólnej promocji na wydarzeniach turystycznych. Przy inicjowaniu działalności lokalnej organizacji turystycznej przyświecały członkom założycielom idee, mającej swoje źródło w ideach przedstawionych w 2020 roku w ramach Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej. Dokument wyznacza pięć filarów, na których opierać się powinna branża turystyczna. Wśród nich znajduje się dobra wola, odpowiedzialność, solidarność, współpraca i wspólna promocja. Chcemy tym samym podejmować działania na rzecz integracji środowisk turystycznych.
Innym ważnym aspektem planowanej działalności WROt jest doskonalenie i szkolenie zaplecza kadrowego dla potrzeb rozwoju oraz obsługi ruchu turystycznego. Kapitał ludzki jest istotnym a wręcz niezbędnym elementem tej gałęzi gospodarki. Ofertę edukacyjną będziemy chcieli również kierować w stronę powiatów bezpośrednio sąsiadujących z Wrocławiem.
Jakie korzyści płyną z powołania WROt?
Przede wszystkim synergia działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału turystycznego, czy możliwość wykorzystania posiadanych przez członków doświadczeń. Wśród innych korzyści z powołania Wrocławskiej Organizacji Turystycznej można wymienić kreowanie nowych produktów turystycznych, chociażby na miarę wrocławskich Krasnali. Jest również aspekt instytucjonalny. Dzięki zawiązaniu WROt można korzystać z systemowej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) – Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT) – Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT). Pierwsza możliwość pojawiła się już podczas organizowanego w połowie listopada w stolicy Dolnego Śląska cyklicznym spotkaniu podmiotów znajdujących się w systemie zarządzania polską turystyką, tzw. Forum POT – ROT – LOT. Efekty nawiązanych tam relacji z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w postaci wizyt studyjnych widoczne będą jeszcze w tym roku.

Komentarze   

spajker. Permalink1 +1 spajker.
RE: Wrocławska Organizacja Turystyczna
polska sie germanizuje. jak polak chce wędkować to bierze wędkę i idzie nad wodę. jak niemiec chce wędkować to organizuje związek wędkarzy. związek wydaje legitymacje pozwolenia funduje sobie sztandar kreuje regulamin połowu wpisuje związek wędkarzy do krajowego zrzeszenia kół wędkarskich wybiera komisje skrótacyjną, która wybierze władze związku , niemiec policzy składki członkowskie i policzy ryby w stawie, niemiec w dniu x zorganizuje dzień wędkarza i będzie zabiegał o zniżki w tramwajach po okazaniu legitymacji wędkarza, wędkarze będą mieli swój hymn i swoje barwy klubowe. ubrani w barwy związku wędkarskiego niemcy popiją piwo zjdzą wursta zaśpiewają hymn wędkarzy głośno pierdną i po wędkowaniu.
z tą turystyką jakoś podobnie. więcej organizacji niż turystów no chyba że jako turystów doliczyć tych narcystycznych szpanerów jadących na sylwestra do zakopanego w cenie 10 000 zeta za noc.
Wrocławska Organizacja Turystyczna czyli WOT może włożyć w swoje szeregi tych znudzonych życiem miejskich turystów biegających w moro po lasach z plastikowym karabinem z dietą 420 zeta miesięcznie.
2021-12-15 12:03 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.