- Ochrona zdrowia pozostaje priorytetem zarządu województwa. Przeznaczamy ogromne pieniądze na poprawę standardów leczenia na Dolnym Śląsku. Robimy to nie tylko w odniesieniu do podległych szpitali, ale również tych jednostek, które zajmują się pacjentem lokalnie – mówi marszałek Przybylski
Samorząd województwa wybrał 37 dolnośląskich ośrodków zdrowia, które otrzymają w sumie 68 milionów złotych na modernizację i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. - Ochrona zdrowia pozostaje priorytetem zarządu województwa. Przeznaczamy ogromne pieniądze na poprawę standardów leczenia na Dolnym Śląsku. Robimy to nie tylko w odniesieniu do podległych szpitali, ale również tych jednostek, które zajmują się pacjentem lokalnie – mówi marszałek Przybylski.
Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.
Najwyższe dofinansowanie - ponad 9,5 mln zł - trafi do Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu (Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej dla powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego). Ponad 6,6 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a prawie 9 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego, który składał wspólny wniosek z Centrum Medyczne “Dobrzyńska”.Przede wszystkim angażujemy się w rozbudowę infrastruktury medycznej i zakup nowoczesnego sprzętu. Finansujemy również liczne programy profilaktyczne – dodaje Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.
- Poprawa standardów leczenia pacjentów nie jest zadaniem łatwym. To w głównej mierze odpowiedzialność rządu, ministerstwa zdrowia i NFZ. Nie możemy jednak czekać. Staramy się wspierać ten proces wszędzie tam, gdzie to możliwe. Przede wszystkim angażujemy się w rozbudowę infrastruktury medycznej i zakup nowoczesnego sprzętu. Finansujemy również liczne programy profilaktyczne – dodaje Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.
Ze wsparcia samorządu województwa skorzysta również wiele przychodni znajdujących się w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska. Ponad 3 mln zł otrzyma Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, która planuje budowę centrum medycznego i zakup nowego sprzętu medycznego. W Mysłakowicach zakupiony zostanie nowy aparat USG, we wsi Wabienice powstanie wiejski ośrodek zdrowia, a przychodnia miejska w Pieszycach zostanie rozbudowana.
Na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu medycznego mogą liczyć równie przychodnie w Oleśnicy, Wleniu, Wińsku i Jaworze. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym przyznano pieniądze zawiera poniższa tabela.

Tytuł projektu Beneficjent Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania  
 
 
 
Wdrożenie opieki koordynowanej w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego ENDO-MED s.c.            1 996 473,80            1 697 002,73     
Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu          11 856 867,05            9 645 142,21     
Wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym IT Przychodni Lekarskiej "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Kłodzku Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska               156 930,56               133 390,98     
Przebudowa fragmentu parteru istniejącego budynku przychodni Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym na potrzeby pomieszczeń pracowni RTG z wyposażeniem. Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z o.o.               939 782,95               798 815,52     
Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE - BIAŁY KAMIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               712 531,95               605 652,15     
Inwestycja "Nowe Miasto" Sp. z o.o. - zakup sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Medycznego Nowe Miasto - POZ i AOS Wałbrzych, POZ i AOS Jedlina-Zdrój, POZ Zagórze Śląskie "Nowe Miasto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością               551 641,61               468 895,37     
Poprawa opieki kardiologicznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego kobiet zagrożonych chorobami sercowo – naczyniowymi  poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzętu IT przez ,,Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną” Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach ,,Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna” Sp. z o.o.               627 901,00               533 715,85     
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i AOS poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy            2 750 366,00            2 337 811,10     
Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH            7 869 728,11            4 982 354,26     
Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach           1 021 000,00               867 850,00     
Poprawa jakości i dostępności do udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup mammografu wraz z wyposażeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu            2 282 495,00            1 940 120,75     
Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu SPEKTRUM Sp. z o.o.            1 439 810,00            1 223 838,50     
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz  zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED"            3 999 160,92            2 344 284,04     
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Hausman w Wałbrzychu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego  Beata Hausman                 87 100,00                 74 035,00     
„Rozwój opieki koordynowanej na ternie LGOM świadczonych przez MCZ S.A.” "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.            6 085 266,71            3 786 627,14     
,,Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych ,,MEDYK Sp. z o.o.” ZESPÓŁ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ            4 206 103,33            3 575 187,81     
Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach rozwoju opieki koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie MEDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ            2 650 137,07            1 934 786,75     
Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ "OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" Spółka z o.o. we Wrocławiu NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA”  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               703 718,50               598 160,72     
Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na poziomie POZ i AOS poprzez dostosowanie i wyposażenie obiektu Przychodni Grabiszyn Wrocławskiego Centrum Zdrowia Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej            7 088 706,00            2 453 746,50     
Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu w sprzęt medyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu               162 004,00               137 703,40     
Doposażenie SP ZOZ w Mysłakowicach poprzez zakup aparatu USG do poradni ginekologiczno- położniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach               177 538,67               150 907,86     
Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej przez Przychodnię Lekarsko – Rehabilitacyjną ZDROVIT w Bielawie Sławomir Laufer Przychodnia Lekarsko – Rehabilitacyjna ZDROVIT               238 094,42                202 380,26     
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.               713 061,00               606 101,85     
Poprawa jakości opieki koordynowanej w POZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wiesław Iwanowski w Bielawie, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO- WIESŁAW IWANOWSKI               400 866,00               340 736,10     
Opieka koordynowana w NZOZ "Biogenes" sp. z o.o. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BIOGENES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               339 184,50               288 306,82     
"Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" Przychodnia Rejonowa w Chojnowie            4 042 796,14            3 068 249,82     
Bliżej pacjenta - inwestycja na rzecz opieki koordynowanej w Przedsiębiorstwie Leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "BHMed" Sp. z o.o. w Świdnicy PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BHMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               461 707,00               388 052,59     
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o.o. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o.            2 687 069,04             2 284 008,68     
Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Dobrzyńska          10 600 741,54            8 858 119,53     
Przebudowa budynku NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp z o.o. w Kłodzku oraz zakup sprzętu diagnostycznego w celu poprawy dostępności i jakości opieki koordynowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA            1 944 159,44            1 259 656,97     
Wyposażenie w sprzęt medyczny ZPZOZ w Bierutowie. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie               217 287,00               184 484,85     
Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Wińsku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU               350 000,00               297 500,00     
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia. Przychodnia Rejonowa w Jaworze               407 531,35               338 177,00     
Organizacja opieki koordynowanej poprzez nawiązanie współpracy z innymi placówkami medycznymi oraz zakup sprzętu medycznego przez NZOZ Przychodnia Nowy Dwór Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia - Nowy Dwór" Sp. z o.o.               653 600,00               555 560,00     
Przebudowa pomieszczeń usługowych byłej apteki i punktu poboru analiz wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal wiejskiego ośrodka zdrowia zlokalizowanego we Wsi Wabienice oraz przebudowa pomieszczeń wiejskiego ośrodka zdrowia we wsi Zbytowa - dla ZPZOZ w Bierutowie. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie               866 288,53               571 624,71     
"Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy            8 146 434,00            6 661 358,80     
„Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu” Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu SP ZOZ            3 149 230,67            2 590 084,83     
 
Biuro Prasowe, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Komentarze   

ed Permalink2 0 ed
RE: Samorząd województwa zainwestuje ponad 68 mln zł w poprawę warunków leczenia na Dolnym Śląsku
Co ten potwór robi w Strzelinie ?
2017-06-09 18:29 Cytować Zgłoś administratorowi
witia Permalink1 +4 witia
RE: Samorząd województwa zainwestuje ponad 68 mln zł w poprawę warunków leczenia na Dolnym Śląsku
A o Strzelińskim powiecie ani widu ani słychu.......... :sad:
2017-06-07 22:23 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.