Na ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice radni udzielili wójtowi Wojciechowi Bochnakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. 12 radnych było ,,za”, a 3 ,,przeciw”. O ...

Obecnie w całym kraju trwa oczyszczanie z azbestu. Nie inaczej jest w przypadku gminy Kondratowice, która w sierpniu rozpocznie usuwanie azbestu na swoim terenie. O szczegółach ...

W sobotę, 4 czerwca, w trakcie Mszy św. polowej w Kondratowicach przy nowo wybudowanym pomniku mieszkańcy oddali hołd Bogu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. W wydarzeniu uczestniczyli ...

Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach, jak co roku, przeprowadziła konkurs pn. „Czytelnik roku”. Tegoroczna edycja połączona była z obchodami Tygodnia Bibliotek pod hasłem ...

W niewielkim Białobrzeziu, (gmina Kondratowice), dorośli mieszkańcy wsi wspólnie z dziećmi postanowili czynnie włączyć się obchody Światowego Dnia Ziemi. W ramach tego wydarzenia, ...
Load More