Na grudniowej sesji radni uchwalili gminny budżet na 2020 rok. Wójt gminy ma wiele zastrzeżeń do trybu procedowania uchwały, ale też do zadań, które wprowadzili radni. Na czym one polegają?

Na ostatniej sesji budżetowej powiedział Pan, że ze względów formalnych zaskarży poprawki przedstawione przez komisje (z wyjątkiem komisji społecznej). Dlaczego?
- Korzystając z okazji, iż jesteśmy tuż po Nowym Roku, chciałbym naszym mieszkańcom złożyć życzenia. Szanowni Mieszkańcy gminy Kondratowice, życzę Państwu dużo zdrowia, zadowolenia z życia osobistego oraz sukcesów w życiu zawodowym, spełnienia zakładanych planów, mniej kłótni i konfliktów rodzinnych. Więcej optymizmu i nadziei na lepsze jutro.
Przechodząc do pana pytania, chcę powiedzieć, iż uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych uchwał rady gminy. Na jej podstawie działa cały urząd wraz z wójtem oraz jednostki organizacyjne. W związku z powyższym należy traktować ją bardzo poważnie. Przy procedowaniu należy bezwzględnie przestrzegać procedur wynikających z wcześniej uchwalonych uchwał.
A jak to się przedstawiało w naszej radzie? Przedstawiłem zgodnie z prawem radzie gminy projekt budżetu do dnia 15 listopada. Przewodniczący rady przekazał projekt radnym 20 listopada. Komisje rady powinny w terminie 14 dni wydać pisemne opinie o przedstawionym projekcie budżetu. Opinie te komisje rady (oprócz komisji ds. społecznych, która wydała opinię w terminie) wydały z tygodniowym opóźnieniem, przedstawiając swoje poprawki. Uczestnicząca w sesji rady pani mecenas jednoznacznie stwierdziła, iż przyjęcie ich będzie niezgodne z obowiązującym prawem. Pomimo negatywnej opinii prawnej, przewodniczący rady uwzględnił wnioski komisji i poddał je pod głosowanie, czym moim zdaniem sprzeniewierzył się prawu miejscowemu, ponieważ zgodnie z uchwałą rady gminy nr VIII/35/2011 z dnia 31.03.2011 r. (nadal obowiązująca) w par. 7 ust.2 czytamy :” Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.” Jak już wcześniej wspomniałem, złożyłem projekt budżetu 15 listopada. Komisje rady otrzymały projekt 20 listopada i wydały opinie (oprócz komisji ds. społecznych) 12 grudnia, czyli 7 dni po terminie. Wyobraźmy sobie sytuację na przykładzie procedury przetargowej. Termin składania ofert do dnia np. 4 grudnia do godz. 10:00. Oferta złożona po tym terminie nawet o minutę nie bierze udziału w przetargu.
Biorąc powyższe pod uwagę, już podczas sesji poinformowałem radę gminy o zaskarżeniu poprawek - wniosków do uchwały budżetowej i zamierzam się z tego wywiązać.

Jak ocenia Pan poprawki przedstawione przez komisje?
- Nie chciałbym się rozwodzić nad poprawkami komisji rady. Wiadomym jest, że każdy radny dla „swojej” miejscowości chce coś użytecznego zrobić. Są to zapewne subiektywne odczucia poszczególnych radnych. Jest to naturalne prawo do wyrażania ocen na temat podejmowanych zadań w gminie. Są jednak pewne granice rozsądku. W gminie Kondratowice bieda, że aż piszczy. Wolne środki przekazywane są na kanalizację. Brak jest pieniędzy na remont dróg, budowę chodników. Chciałbym, aby chociaż raz na kwartał w naszym ośrodku zdrowia przyjmował kardiolog i bezpłatnie leczył chorych. To są rzeczywiste problemy gminy. Komisja rewizyjna oraz rolnictwa złożyła m. in. wnioski o wycofaniu z budżetu remontu drogi w Gołostowicach (8 tys. zł) oraz budowę drogi w Kondratowicach (15 tys. zł). Zwiększyła natomiast nakłady finansowe na klimatyzację w Białobrzeziu (4 tys. zł) oraz Podgaju (5 tys. zł). Zwiększyła również środki ze 100 tys. zł  na 132 tys. zł na dotacje dla klubów sportowych. Oczywiście, poprawki te zostały przegłosowane przez radnych z klubu „Nasza gmina, nasz dom” i weszły do budżetu gminy. W tym miejscu chciałbym się zapytać radnych z tego klubu. Czy chodzi o taki dom, w którym gospodarz montuje klimatyzację, a ma problemy z dojazdem do własnej posesji? Bo albo drogi nie ma, albo jest ona w złym stanie technicznym. Moim zdaniem, nie jest do dobry gospodarz.
Jeśli zaś chodzi o dotację na kluby sportowe, to uważam, iż obecnie naszej gminy nie stać na tak wysokie finansowanie. W sytuacji, w której ogranicza się nakłady finansowe na wiele dziedzin życia publicznego, jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Poza tym, nie oszukujmy się. Nie chodzi tu o kluby sportowe, a jedynie o klub sportowy z Podgaju.

Dziękuję za rozmowę.
Marek Rychlica

Komentarze   

123 Permalink3 -7 123
RE: Wójt zaskarży poprawki do budżetu
Cytuję 321:
Podstawową zasadą dziennikarstwa, to przedstawić stanowisko drugiej strony, pytam się więc pana redaktora Rychlicę, gdzie jest opinia wywołanego tu do odpowiedzi drugiej osoby w gminie czyli przewodniczącego rady gminy. Pan wójt niemal w całości mija się z prawdą w jednostronnym artykule np. nie chodzi o klimatyzację, ale o oszczędne i ekologiczne ogrzewanie świetlic wiejskich przez pompy ciepła powietrze-powietrze. Kłamiąc w tej sprawie, Gracz postępuje podle wobec mieszkańców tych miejscowości, którzy wykazali się właśnie gospodarnością bo ogrzewanie pompą ciepła powietrze-powietrze to optymalny sposób ogrzewania takich obiektów jak świetlic wiejskie . Jest to ekonomiczne bezobsługowe ekologiczne ogrzewanie .Tak panie Wójcie i panie redaktorze Rychlicka, Mieszkańcy tych miejscowości to dobrzy gospodarze bo bardzo rozsądnie wykorzystali pieniądze w odróżnieniu od pana Wójta który np.wyrzucił w błoto prawie 60 tyś zł na projekt w którym nasza gmina nie mogła startować, zamiast zakupić pompy czy dużą przepompownie. Wspieranie kultury fizycznej to statutowe zadanie gminy, tak samo jak szkoła czy służba zdrowia. Pan Wójt już nawet nie kryje swojej niechęci do radnego z Podgaja, więc odgrywa się na mieszkańcach tej miejscowości ich klubie sportowy w którym grają mieszkańcy z całej naszej gminy i sąsiednich gmin. Notabene klub, który mimo a może nawet wbrew Wójtów i rzucanym przez niego kłodom pod nogi klubu, klub odnosi sukcesy sportowe co promuje nasza gminę, co jak widac w artykule nie ukrywajmy tego panie. red.Rychlicka jest nie po nosie pana Gracza. Pan wójt nie uczestniczył w pracach komisji w temacie budżetu, wpierw torpedował pracę komisji doprowadzając do opóźnień a teraz zgrywa niewiniątko, zdjęte inwestycje nad którymi ubolewa pan Gracz to droga do domu sołtysa z kondatowic a druga to droga do domu koleżanki przybocznej pana Gracza.Wielu mieszkańców naszej gminy chciałoby mieć tak złe drogi jak te które wójt chciał naprawiać. Czekamy panie redaktorze Rychlica na wywiad z drugą stroną w tej sprawie wszak to elementarz dziennikarstwa przedstawić stanowisko drugiej strony

Ferie się zaczęły- odpoczywaj!!!!!
2020-02-09 16:12 Cytować Zgłoś administratorowi
321 Permalink2 +7 321
Pinokio
Podstawową zasadą dziennikarstwa, to przedstawić stanowisko drugiej strony, pytam się więc pana redaktora Rychlicę, gdzie jest opinia wywołanego tu do odpowiedzi drugiej osoby w gminie czyli przewodniczącego rady gminy. Pan wójt niemal w całości mija się z prawdą w jednostronnym artykule np. nie chodzi o klimatyzację, ale o oszczędne i ekologiczne ogrzewanie świetlic wiejskich przez pompy ciepła powietrze-powietrze. Kłamiąc w tej sprawie, Gracz postępuje podle wobec mieszkańców tych miejscowości, którzy wykazali się właśnie gospodarnością bo ogrzewanie pompą ciepła powietrze-powietrze to optymalny sposób ogrzewania takich obiektów jak świetlic wiejskie . Jest to ekonomiczne bezobsługowe ekologiczne ogrzewanie .Tak panie Wójcie i panie redaktorze Rychlicka, Mieszkańcy tych miejscowości to dobrzy gospodarze bo bardzo rozsądnie wykorzystali pieniądze w odróżnieniu od pana Wójta który np.wyrzucił w błoto prawie 60 tyś zł na projekt w którym nasza gmina nie mogła startować, zamiast zakupić pompy czy dużą przepompownie. Wspieranie kultury fizycznej to statutowe zadanie gminy, tak samo jak szkoła czy służba zdrowia. Pan Wójt już nawet nie kryje swojej niechęci do radnego z Podgaja, więc odgrywa się na mieszkańcach tej miejscowości ich klubie sportowy w którym grają mieszkańcy z całej naszej gminy i sąsiednich gmin. Notabene klub, który mimo a może nawet wbrew Wójtów i rzucanym przez niego kłodom pod nogi klubu, klub odnosi sukcesy sportowe co promuje nasza gminę, co jak widac w artykule nie ukrywajmy tego panie. red.Rychlicka jest nie po nosie pana Gracza. Pan wójt nie uczestniczył w pracach komisji w temacie budżetu, wpierw torpedował pracę komisji doprowadzając do opóźnień a teraz zgrywa niewiniątko, zdjęte inwestycje nad którymi ubolewa pan Gracz to droga do domu sołtysa z kondatowic a druga to droga do domu koleżanki przybocznej pana Gracza.Wielu mieszkańców naszej gminy chciałoby mieć tak złe drogi jak te które wójt chciał naprawiać. Czekamy panie redaktorze Rychlica na wywiad z drugą stroną w tej sprawie wszak to elementarz dziennikarstwa przedstawić stanowisko drugiej strony
2020-02-09 14:57 Cytować Zgłoś administratorowi
Biedak Permalink1 +43 Biedak
RE: Wójt zaskarży poprawki do budżetu
Współczuję wójtowi i to bardzo. Nie ma poparcia w radzie gminy, sam nie ma ani wiedzy ani siły ale jedynie jest sympatyczny. Nie ma ani sprytu i jest nudny. Popiera znajomych na stanowiska urzędnicze. Teraz przynajmniej wiadomo że robi to ze strachu. O radnych się nie wypowiem bo byłoby to pewnie obraźliwe. Każdy gra dla siebie. Jeśli to prawda co mówi wójt to jakaś wielka szopka. Jeśli radni mówią prawdę to wójt nie pojawiał się na komisjach i dlatego nie zgłoszono poprawek w terminie. Komu wierzyć? Logika wskazywałaby na to że w tej gminie trzeba wymienić wszystkich. Nie nadają się do zarządzania. Nie mają o tym pojęcia. Pytanie tylko kiedy ten zarząd komisaryczny? Ponoć ma wejść lada chwila.
2020-01-29 19:55 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.