Koronawirus z pewnością odbije się na rynku pracy. O możliwych scenariuszach związanych ze skutkami epidemii na terenie powiatu strzelińskiego rozmawialiśmy z p.o. dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Strzelinie, Iwoną Engel.

Jak podczas epidemii zorganizowana jest praca urzędu?
- W czasie epidemii koronawirusa praca urzędu i pracowników została dostosowana do zaistniałej sytuacji. Urząd nadal czynny jest od poniedziałku do piątku w niezmienionych godzinach od 7.30 do 15.30, ale nie przyjmuje i nie obsługuje bezpośrednio żadnych klientów. W przedsionku urzędu została wystawiona skrzynka podawcza oraz niektóre druki, tj. zgłoszenie podjęcia pracy, wniosek o wydanie zaświadczenia, zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego czy informacja o nr. konta, na który należy przekazać wypłatę.

Czy w związku z tymi zmianami zastosowano rotacyjny system pracy?
- Pracownicy, którzy nie skorzystali z opieki nad dzieckiem do lat 8, pracują w systemie rotacyjnym. Zostali podzieleni na zespoły, które się wymieniają. Osoby nieobecne w urzędzie są w domu pod telefonem w gotowości do pracy. Ma to zapobiec paraliżowi urzędu i umożliwić ciągłą pracę, w przypadku gdyby któryś z pracowników zaraził się wirusem i załoga zostałaby objęta kwarantanną.

Jak wygląda więc obsługa petentów?
- Kontakt z klientami odbywa się wyłącznie drogą pocztową, internetową, telefoniczną lub za pomocą faksu. Wszystkie wizyty osób bezrobotnych w marcu zostały wstrzymane. Sytuacja taka będzie przedłużona przynajmniej do 10 kwietnia. Pracownicy kontaktują się ze wszystkimi telefonicznie, uzgadniając nowy termin spotkania w urzędzie. W tym okresie żadna osoba nie zostanie wyrejestrowana z rejestrów z powodu niestawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie.
Osoby, które potrzebują zarejestrować się jako osoby bezrobotne, mają do dyspozycji rejestrację internetową na platformie www.praca.gov.pl. pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego na EPUAP- ie. Osoby nie posiadające takiej możliwości mogą skorzystać z rejestracji papierowej poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej (tak jak miało to miejsce w latach poprzednich) i dołączenie odpowiednich dokumentów m.in. stosownych oświadczeń, kserokopii świadectw szkolnych, świadectw pracy, zaświadczeń o wykonywaniu pracy. Karta rejestracyjna jest dostępna w przedsionku urzędu. Po jej wypełnieniu i podpisaniu dokumenty należy wrzucić do skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, iż, zgodnie z informacją otrzymaną z ministerstwa zdrowia, każda, nawet nieubezpieczona, osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dodatkowo wstrzymana została obecnie realizacja aktywnych form wsparcia zarówno dla bezrobotnych, jak i pracodawców. Nie kierujemy bezrobotnych do pracy, na staż, prace interwencyjne oraz szkolenia. Wstrzymaliśmy dalsze etapy realizacji wniosków na dotacje w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
Cały wywiad przeczytasz tu lub tutaj.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.