– Mamy pewien problem w tej radzie, że niektórzy tylko mówią, a nie słuchają – mówił radny Damian Serwicki (z prawej). Fot. UMiG Strzelin

Wymiana zdań pomiędzy radnymi Kazimierzem Kubiszem a Damianem Serwickim i Michałem Wiktorem Ostrowskim zakończyła się przywołaniem cytatu Dalajlamy. Czego dotyczył spór samorządowców?

We wtorek, 27 lutego, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Strzelina. Na wstępie burmistrz Dorota Pawnuk przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. Informacje na ten temat publikujemy w różnych miejscach naszej gazety. Następnie radni przeszli do procedowania uchwał. Przyjęli m.in. uchwałę w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze. – Ilu mieszkańców do tej pory korzystało z usług i ile będzie korzystało w związku ze zmianą, jaka zostanie podjęta przez radę? – pytał radny Kazimierz Kubisz. – Około 80 osób korzysta z usług opiekuńczych, świadczonych przez opiekunki GOPS w Strzelinie – odpowiedziała kierownik Magdalena Madejczyk-Majda. – Generalnie zainteresowanie usługami opiekuńczymi jest bardzo duże, coraz większe. To pozwala nam odwlec moment umieszczania tych osób w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, czyli w domach pomocy społecznej, które są bardzo kosztowne – dodała kierownik strzelińskiego GOPS-u.
Długą dyskusję sprowokowała uchwała w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy. Kandydatem do pełnienia tej funkcji była Agata Bartulica, dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie. Głos zabrał radny Kazimierz Kubisz, który zwrócił uwagę, że dyrektor Agata Bartulica nie powinna być obciążona kolejnymi obowiązkami. – Czy przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy zasięgnął opinii, czy osoba, która została zgłoszona, otrzymała zgodę pani burmistrz na podjęcie dodatkowych obowiązków? Mamy podnieś ręce, obciążając dodatkowo panią dyrektor? Czy w naszych placówkach oświatowych nie ma innych pedagogów, którzy by się tym zajmowali? - pytał radny Kubisz.

Za dużo obowiązków
Sekretarz Kazimierz Nahajło podkreślił, że kandydata na opiekuna wskazuje Młodzieżowa Rada Gmina, która podjęła uchwałę w tej sprawie i uzyskała zgodę dyrektor Bartulicy. – Domniemywam, że dyrektor Bartulica jako osoba dorosła świadomie wyraziła zgodę na przyjęcie tych obowiązków. Pani burmistrz nie ma kompetencji do wyznaczania takiej osoby – podkreślił sekretarz. Głos zabrała także burmistrz Dorota Pawnuk, która zaznaczyła, że w skład obecnej Młodzieżowej Rady Gminy wchodzą ambitne i chętne do działania osoby. – Świetni młodzi ludzie, przyszli samorządowcy – mówiła. Jednocześnie odniosła się do kandydatury dyrektor Bartulicy na opiekuna. – To rozwiązanie jest najlepsze. Jako szefowa ZOG-u organizuje spotkania, przygotowuje posiedzenia – podkreśliła.

Cały artykuł zamieściliśmy w 9 (1197) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Gravatar
Spajker.
Dalajlama na sesji? Dalajlama to mądry człowiek. Ta zbieranina umysłowych ameb jest głupsza od sznurówek Dalajlamy.
5

Przeczytaj również