Wątpliwości, które pojawiły się na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu nie zabrakło również na listopadowej sesji. Mowa o powierzeniu Strzelińskiemu Centrum ...

W pierwszych dniach grudnia 1981r. w naszym mieście, tak jak i w całej Polsce, wyczuwało się, że coś „wisi w powietrzu”. Upadek gospodarczy kraju, rosnące zubożenie społeczne, ...

W sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz szkołom i wyższym ...

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nt. „Efektywna ...

Niedawno pisaliśmy o masowym wyławianiu ryb z dolnego stawu w Białym Kościele. Dlaczego ten zabieg był niezbędny? Jakie plany wobec tego miejsca ma gmina Strzelin? Jak na tym skorzysta nowe ...

Wojna i lata powojenne okrutnie doświadczyły Strzelin. Większość zabytków została utracona bezpowrotnie, chociaż nie wszystkie. Odbudowana wieża ratusza jest przykładem na to, że ...
Load More