Czy Andrzej Grondys został radnym zgodnie z prawem? Radny Julian Kaczmarek ma wątpliwości, dlatego sporządził uchwałę w sprawie. wygaśnięcia mandatu ...

Wernisaż pt. „Danse” odbył się niedawno w galerii Skalnej Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Elżbietę Janczak-Wałaszek, autorkę prac, i pozostałych gości przywitał kustosz ...

Konstytucja 3 Maja była ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa oraz obowiązki obywateli. Mieszkańcy Strzelina, jak co roku, wzięli udział w obchodach kolejnej rocznicy. ...

VII sesja RM Strzelina skupiła się głównie na dwóch punktach. Jeden z nich dotyczył nadania Marianowi Pindlowi. tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Strzelina”. Uchwała ...

Uchwała przedstawiona podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Strzelina nie wzbudziła aprobaty wśród radnych. Zdaniem radnego Juliana Kaczmarka, w radzie jest osoba, która ...
Load More