Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w Strzegowie. Inwestycję za 280 440,00 zł realizuje, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, firma GLOBISTIC Rajmunda Czernika z Pęcza.
Zadanie jest możliwe do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim. Gmina Strzelin została inwestorem zastępczym i pokrywa 50% wartości inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. budowę chodnika z kostki betonowej oraz części o nawierzchni bitumicznej, a także wykonanie systemu odwodnienia. Ponadto w miejscu rozebranego w ubiegłym roku budynku mieszkalnego powstanie zatoka autobusowa z kostki kamiennej. W ramach zaplanowanych prac przewidziano również remont nawierzchni istniejącej zatoki autobusowej. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Zakres prac obejmuje m.in. budowę chodnika z kostki betonowej
Foto: UMiG Strzelin
Dodaj komentarz