Awarie sieci kanalizacyjnej zdominowały ostatnią sesję Rady Gminy Kondratowice. Kierownik ZUK-u podała koszty naprawy pompowni w Prusach. Ustalono też, że przeprowadzi się audyt wykonania ...

Gmina Kondratowice otrzymała 622 374, 57 zł dofinansowania na wyposażenie przedszkola przy ul. Chmielowej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Do szkoły chodzą na boso, a lekcje odbywają się tam w barakach pokrytych blachą. Na zajęciach siedzą po kilka osób w jednej ławce, bez dostępu do wody i prądu. Z takimi problemami ...

Niedawno odbyło się spotkanie wójta Tomasza Gracza z nowo wybranymi sołtysami. Włodarz gminy zwrócił uwagę na nieocenioną rolę sołtysa, który jest łącznikiem pomiędzy ...

Niedawno mieszkańcy Prus zmienili sołtysa. Od niedawna tę funkcję sprawuje Monika Janowska. Jakie potrzeby są, jej zdaniem, najpilniejsze? Jakie ma pomysły na poprawę integracji wśród ...

Jedna z pompowni ścieków w Prusach uległa awarii. Kilka dni później zepsuła się przepompownia sieciowa w Kondratowicach. Dzięki szybkiej reakcji kierownika ZUK-u i przedstawicieli ...

Początek roku kalendarzowego, to również początek realizacji zadań przez samorządy. Gmina Kondratowice podpisała już umowę na remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Górce ...

Część urzędników w gminie Kondratowice zarabia poniżej 2 tys. zł ,,na rękę” miesięcznie. Przy głosowaniu nad budżetem większość radnych postanowiła zmniejszyć pieniądze ...
Load More