Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Prusach stanowi szczególną wartość dla gminy Kondratowice. Wnętrze świątyni reprezentuje styl renesansowy i barokowy. Niedawno tamtejszy samorząd udzielił parafii w Prusach dotacji 23 370 zł na wykonanie projektów budowlanych wraz z przeprowadzeniem badań konserwatorskich oraz ekspertyz technicznych i konserwatorskich dla kościoła w Prusach. Umowę na dotację podpisali wójt Tomasz Gracz i ksiądz Krzysztof Romaniuk. - Mam nadzieję, że ofiarowana cegiełka przyczyni się do odnowienia oraz zachowania historycznego charakteru zabytku - powiedział Gracz.