Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Już w przyszłym roku w ramach programu „Mieszkanie Plus”, na terenie Oławy mają powstać 144 nowe mieszkania. A czy mieszkańcy naszego powiatu mogą liczyć na coś podobnego? Czy program ruszy w Strzelinie?
Obecnie zakończył się pierwszy etap przygotowań do rozpoczęcia realizacji projektu „Mieszkanie Plus” w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla tych gmin, które najwcześniej podjęły decyzję o przystąpieniu do programu.
Przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje i będzie utrzymywał budynki mieszkalne przez okres trwania umowy o PPP, gmina – zgodnie z przepisami ustawy o PPP – zobowiązana jest wykonać tzw. analizę efektywności inwestycji oraz opracować memorandum informacyjne wraz z ankietą na potrzeby testowania rynku wykonawców, zainteresowanych realizacją projektu.

Zbadali zainteresowanie
Jak poinformowała burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, w celu uzyskania dofinansowania do pokrycia kosztów fazy doradczej projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (do 90% kosztów) konieczne było podjęcie przez radę tzw. uchwały intencyjnej. Dotyczyła ustalenia zaleceń i kierunków działania dla burmistrza w sprawie wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Strzelin. Uchwała została podjęta na sesji RMS w styczniu br.
Kolejnym krokiem było zbadanie poziomu zainteresowania projektem oraz preferencji strzelinian w zakresie budowy lokali mieszkalnych. Badania dokonano w formie ankietowej. Ankieta była dostępna dla zainteresowanych od 16.01.2019 r. do 28.02.2019 r. zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej w UMiG Strzelin. W badaniu udział wzięło 65 mieszkańców gminy Strzelin.
- Ankietowani jednoznacznie wskazali, że najbardziej interesowałoby ich mieszkanie trzypokojowe (do 55 m²), w stanie wykończonym, gotowe do zamieszkania wraz z opcją wynajmu z dojściem do własności. Najczęściej wybierana akceptowalna kwota, jaka byłaby przeznaczona na czynsz oraz media, mieści się w przedziale od 501 zł do 1 000 zł. Uzyskane wyniki będą przydatne w dalszym opracowywaniu koncepcji wdrożenia programu „Mieszkanie Plus” w Strzelinie – powiedziała burmistrz.

Konieczny warunek
Obecnie konieczne staje się podpisanie porozumień burmistrzów zainteresowanych gmin w zakresie pakietowania projektów, ponieważ minimalna wartość projektu musi wynosić 20 mln zł, w celu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (90%) do kosztów wynagrodzenia doradcy zewnętrznego.
Jak wyjaśniła burmistrz, doradca dokona oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, określi wspólnie z gminą lokalizację i parametry budynku oraz zarekomenduje uchwały, których podjęcie będzie konieczne do realizacji przedsięwzięcia. Będzie to doradztwo w zakresie prawnym, ekonomiczno-finansowym i technicznym, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów. Pozytywny wynik przeprowadzonej analizy efektywnościowej jest warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego.
- Gmina Strzelin na obecnym etapie znalazła się w pakiecie z gminami: Środa Śląska, Wołów i Jaworzyna Śląska. Jednak proces ten jest dynamiczny i chęć przystąpienia do programu w marcu wyraziły także gminy: Strzegom i Szczawno Zdrój – dodała burmistrz. Obecnie gmina Strzelin czeka na podpisanie porozumienia pomiędzy poszczególnymi gminami i wyłonienie z nich Lidera Projektu.
Dodaj komentarz