Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dla wielu uczniów tegoroczne wakacje są najgorszymi w ich życiu. Rekrutacja do szkół średnich, w której udział biorą roczniki 2003/2004, z pewnością przejdzie do historii. O miejsca walczy tzw. podwójny rocznik. Ilu uczniów próbowało się dostać do lokalnych placówek? Czy wszystkim się udało? Okazuje się, że w jednej ze szkół powstanie nawet kilkanaście klas.
Rekrutacja do szkół średnich w tym roku wyglądała inaczej niż dotychczas. Z powodu reformy edukacji i tzw. podwójnego rocznika, znacząco wzrosła liczba osób biorących udział w rekrutacji. O miejsca w liceach i technikach stara się ostatni rocznik kończący gimnazja, a także pierwszy rocznik uczniów kończących ośmioletnią podstawówkę. Rekrutacje prowadzone są równolegle.
Jeżeli nazwisko kandydata znalazło się na liście zakwalifikowanych, do środy, 24 lipca musiał złożyć świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty. W czwartek, 25 lipca, szkoły ogłosiły końcowe listy osób przyjętych i niezakwalifikowanych.
Po ogłoszeniu pierwszych wyników naborów okazało się, że część uczniów w całej Polsce nie dostała się do żadnej szkoły. Muszą więc poczekać na rezultaty rekrutacji uzupełniającej. Przy rekrutacji znaczenie miał każdy punkt. Maksymalna liczba punktów w rekrutacji wynosi 200 - 100 z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy.
Jak poinformowała dyrektor LO w Strzelinie Beata Kudła, w tym roku o miejsca w szkole ubiegało się 249 kandydatów
Mieli więcej punktów
O miejsca w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie w tym roku ubiegało się 249 kandydatów. 150 uczniów po szkole podstawowej i 99 po szkole gimnazjalnej. Jak poinformowała dyrektor Beata Kudła, zainteresowanie ofertą szkoły było bardzo duże.
W wyniku rekrutacji do szkoły przyjęto 213 uczniów do ośmiu oddziałów klas pierwszych. Absolwenci szkół podstawowych rozpoczną naukę w liceum czteroletnim. Dla nich utworzono pięć oddziałów. Trzy oddziały utworzono dla absolwentów szkół gimnazjalnych.
- W tym roku szkolnym uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły mieli wysokie wyniki na egzaminie po szkole podstawowej lub gimnazjalnej oraz bardzo dobre oceny na świadectwach, przez to uzyskali więcej punktów rekrutacyjnych, niż uczniowie w poprzednim roku szkolnym – powiedziała dyrektor Beata Kudła.
- Największym zainteresowaniem wśród kandydatów do szkoły cieszył się zawód technik logistyk - powiedział dyrektor Technikum w Strzelinie Robert Kozuń
Będzie kilkanaście klas
Technikum w Strzelinie, podobnie jak inne szkoły, oferowało takie same kierunki kształcenia zarówno dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych. Oferta nie uwzględniała łączenia klas różnych roczników kandydatów.
Ogólnie do strzelińskiego Technikum wpłynęło 356 wniosków. 200 wniosków to wnioski absolwentów gimnazjum, natomiast 156 wniosków wpłynęło od absolwentów szkół podstawowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zwiększyła się ilość podań do szkoły o około 50 i są to absolwenci gimnazjum.
- Największym zainteresowaniem wśród kandydatów do szkoły cieszył się zawód technik logistyk. Zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, zostało przygotowanych po 30 miejsc. Natomiast tylko absolwenci gimnazjum do tego zawodu złożyli ponad 60 podań. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym zawodem, szkoła zdecydowała się na utworzenie dwóch równoległych klas. Ostatecznie powstaną 3 klasy kształcące w zawodzie technik logistyk. Jedna klasa dla absolwentów szkoły podstawowej oraz dwie równoległe klasy dla absolwentów gimnazjum – mówił dyrektor Robert Kozuń.
Podsumowując, w tym roku rekrutacja do Technikum w Strzelinie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie zostanie utworzonych 12 lub 13 klas pierwszych. Po gimnazjum 6 lub 7 klas, a po szkole podstawowej 6.

Przyjęto wszystkich, ale...
Jak poinformował dyrektor Kozuń, wszyscy uczniowie zostali przyjęci do szkoły. Dla nikogo nie zabrakło miejsc. Natomiast nie wszyscy uczniowie zostali przyjęci na kierunki kształcenia, na które składali wnioski.
Przykładowo, dla zawodu technik informatyk dla absolwentów gimnazjum zostało przygotowanych 30 miejsc, a podań wpłynęło 41. Tak więc 11 uczniów nie zostało przyjętych do klasy kształcącej w tym zawodzie, natomiast zostali oni przyjęci do szkoły według ich drugiego wyboru. Podobna sytuacja wystąpiła w zawodzie technik logistyk dla kandydatów po szkole podstawowej.
Jak dodał dyrektor, porównując poprzednie lata i okresy rekrutacyjne, ten rok różni się od poprzednich przede wszystkim dwoma elementami. Po pierwsze, aby zostać przyjętym do wybranego zawodu w Technikum, liczyły się dosłownie pojedyncze punkty rekrutacyjne.
- Do poszczególnych klas zostali przyjęci uczniowie z najwyższą ilością punktów. Pozostali zostali przyjęci według drugiego lub trzeciego wyboru, albo zostali przyjęci do szkoły Branżowej. Byli też kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Technikum według pierwszego, drugiego, jak również trzeciego wyboru. Drugi element to duże zainteresowanie. Bardzo duża ilość kandydatów i ich rodziców analizowała listy kandydatów do Technikum oraz listy kandydatów przyjętych do szkoły – powiedział dyrektor.
Cały artykuł dostępny jest tutaj
Dodaj komentarz