Turystyka rowerowa w ostatnich latach jest wyjątkowo popularna. Ubiegły rok, który upłynął pod znakiem pandemii, sprzyjał krótkim wypadom po najbliższej okolicy. Być może już niedługo jazda rowerem po gminie Strzelin będzie jeszcze przyjemniejsza.
Dolnośląska Autostrada Rowerowa to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. W ramach przedsięwzięcia do końca 2023 roku na terenie Dolnego Śląska ma powstać spójny system dróg rowerowych o łącznej długości prawie 700 kilometrów. Środki na realizację inwestycji w większości będą pochodzić z Unii Europejskiej. – Trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze koordynowane przez Jednostkę Realizującą Projekt DAR – wyjaśnia burmistrz, Dorota Pawnuk. – Na obecnym etapie, na bazie ustaleń dotyczących przebiegu trasy, dokonywanych m.in. z partnerskimi samorządami, opracowano Wstępną Koncepcję Projektu oraz dokonano inwentaryzacji przebiegów trasy. Na poszczególnych etapach przebiegu trasy poczyniono uzgodnienia dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach dotychczasowych działań Jednostki Realizującej Projekt, odnośnie ustalania przebiegu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, podjęte zostały też rozmowy z partnerami instytucjonalnymi, tj. Lasami Państwowymi, Wodami Polskimi, PKP, GDDKiA oraz DSDiK, a także z zarządcami dróg powiatowych. Wytyczono w ramach projektu trzy drogi krajowo-długodystansowe i poddano je konsultacjom międzywojewódzkim. Obecnie Jednostka Realizująca Projekt przygotowuje warunki formalno-organizacyjne do rozpoczęcia prac projektowych – dodaje szefowa gminy.
Tekst ukazał się w nr 10 (1049) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.