Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze oddziału powiatowego. Ustępujący zarząd podał wiele ciekawych statystyk opisujących system ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Kogo strażacy obdarzyli największym zaufaniem?
W sobotę, 29 stycznia, w Borku Strzelińskim odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzelinie. Wzięli w nim udział delegaci jednostek OSP z powiatu strzelińskiego. Nie zabrakło też zaproszonych gości: komendanta KP PSP w Strzelinie Michała Pięty, zastępcy komendanta Jarosława Łuczaka i wicestarosty strzelińskiego Marka Mierzwińskiego.
Zjazd otworzył druh Waldemar Grochowski - prezes oddziału powiatowego,
który przywitał przybyłych. Przed dokonaniem wyboru przewodniczącego V Zjazdu prezes, wraz z sekretarzem i skarbnikiem ustępującego zarządu, złożył podziękowania komendantowi powiatowemu PSP ze Strzelina za pomoc
i zaangażowanie na rzecz strażaków ochotników.
Przewodniczącym zjazdu został druh Łukasz Mazur (OSP Jutrzyna). Skład prezydium uzupełnili druh Zbigniew Sowiński (OSP Kondratowice) i druh Michał Rogotowicz (OSP Karnków).
Potem wybrano trzy komisje zjazdowe. W komisji mandatowej znaleźli się: Piotr Haupa i Kewin Wutzke. Komisję wyborczą utworzyli Zbigniew Sadowski i Janusz Burakiewicz, a komisję uchwał i wniosków Franciszek Jurasz i Szymon Korsan.
Nowym prezesem ZOSP RP w Strzelinie został Jarosław Łuczak (z prawej)
Jest ich ponad 400
Następnie ustępujący zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności. Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie skupia się głównie na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej w Strzelinie oraz 16 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 10 jednostek OSP jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 6 jednostek jest poza systemem. Według danych zawartych w systemie OSP liczba członków we wszystkich jednostkach przedstawia się następująco: członkowie zwyczajni - 354 (333 mężczyzn i 21 kobiet), członkowie honorowi - 34, członkowie wspierający - 20. Liczba wszystkich członków wynosi 408, z czego aż 281 może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto na terenie powiatu działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Skupiają one 40 członków (22 chłopców i 18 dziewcząt).
Co roku w pierwszym kwartale, przy udziale Oddziałów Gminnych ZOSP organizowano eliminacje gminne oraz powiatowe „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”. Dla przypomnienia turnieje OTWP na szczeblu powiatowym przeprowadzone były: w 2017 roku w gminie Borów, w 2018 w Kondratowicach, w 2019 w Przewornie. Z uwagi na sytuację pandemiczną w 2020 i 2021 turniej został odwołany. Zwycięzcy eliminacji powiatowych uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich. Współorganizatorami turniejów były oddziały gminne i miejsko-gminne, natomiast pieniądze na przeprowadzenie eliminacji pozyskiwane były z budżetów gmin i starostwa w Strzelinie oraz przyjaznych sponsorów.
Co roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej organizowane są ćwiczenia powiatowe, w których biorą udział jednostki OSP. Głównie te, które tworzą sieć Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w naszym powiecie.
Ponadto w minionej kadencji co roku odbywały się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. Niestety, w roku 2020 oraz 2021, z uwagi na pandemię, trzeba było je odwołać. Na szczeblu powiatowym zawody przeprowadzono w latach 2017 oraz 2019 w Strzelinie. Brały w nich udział jednostki OSP z terenu powiatu strzelińskiego oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Warto dodać, że delegaci zdecydowali o udzieleniu absolutorium.

Nowy zarząd i nowi delegaci
W dalszej kolejności wybrano komisję rewizyjną w składzie: Zbigniew Sowiński (OSP Kondratowice), Szymon Korsan (OSP Borek Strzeliński) i Wojciech Chrześcijański (OSP Jutrzyna).
Po wyborze komisji rewizyjnej ukonstytuował nowy skład zarządu ZOSP RP w Strzelinie. Prezesem został Jarosław Łuczak, a na wiceprezesów powołano Waldemara Grochowskiego i Dorotę Pawnuk. Sekretarzem został Łukasz Mazur, a skarbnikiem Barbara Szczepańska. W prezydium znaleźli się jeszcze Tomasz Gracz i Franciszek Jurasz. Pozostali członkowie zarządu to: Paweł Dawidowicz, Rafał Grzywniak, Rafał Jabłoński, Jan Klusak i Dawid Demboryński.
Na koniec wybrano delegatów na zjazd wojewódzki. Zostali nimi Łukasz Mazur i Zbigniew Sadowski.
Marek Rychlica
Foto: Eryk Forysiak

Tekst ukazał się w nr 7 (1095) wydaniu "Słowa Regionu".
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.