W strzelińskim PSZOK-u funkcjonuje ograniczenie wagowe (gruz), gdyż punkt może przyjmować jedynie odpady z niewielkich remontówPunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się w każdej gminie. Mieszkańcy mogą tam zostawiać posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Kiedy punkt może nie przyjąć odpadów? Okazuje się, że tylko jedna gmina w powiecie strzelińskim nie przyjmuje gruzu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych posegregowane odpady. Poza komunalnymi, które nie mieszczą się w workach, czy pojemnikach, można przywieźć także śmieci wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz rozbiórkowe.
Maksymalnie 200 kg gruzu
W Strzelinie taki punkt znajduje się przy ul. Glinianej. Jest czynny we wtorki, czwartki i soboty w godz. 9:00-14:00. Jak informuje Janusz Kaczan z Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, lista odpadów, jakie może przyjmować PSZOK wyszczególniona jest w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to odpady zielone, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin, olejach i rozpuszczalnikach, baterie i akumulatory, opony (z samochodów osobowych, rowerów, wózków i zabawek dziecięcych), a także metal, plastik, szkło i drewno. Warto zaznaczyć, że PSZOK nie przyjmie zmieszanych odpadów komunalnych, azbestu, papy, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych oraz opon z samochodów ciężarowych i ciągników.
Ponadto urzędnik wyjaśnia, że w PSZOK-u zostawiać można jedynie czysty gruz betonowy i ceglany oraz czyste odpady z remontów. Istnieje natomiast ograniczenie wagowe – maksymalnie jeden mieszkaniec gminy Strzelin może oddać 200 kg gruzu w ciągu roku, gdyż punkt może przyjmować odpady z niewielkich remontów i napraw.
Każdy PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku gdy przywiezie je osoba mieszkająca poza terenem gminy, w której taki punkt się znajduje. Podobnie dzieje się, kiedy śmieci są zmieszane lub nie obejmuje ich żadna grupa odpadów przyjmowanych przez PSZOK. Jeżeli istnieje podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego, również wiąże się to z brakiem możliwości zostawienia ich w punkcie. PSZOK nie może przyjmować odpadów z firm i działalności gospodarczej.

Możliwe pouczenie
Gmina Przeworno i gmina Borów należą do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Tam PSZOK znajduje się w Godzikowicach. W poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty czynny jest w godz. 9:00-15:00, natomiast w czwartki w godz. 9:00-18:00. Raz w miesiącu na terenie gminy Przeworno organizowany jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Okrężnej, czynny od 10:00 do 18:00. Podobnie jest w gminie Borów, gdzie MPSZOK znajduje się przy ul. Wrocławskiej (plac asfaltowy przy boisku sportowym).
Jak informuje Marcin Siewicki ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, poza wymienionymi wyżej odpadami do PSZOK-u dostarczyć można również m.in. zużyte opony z samochodów osobowych i sprzętu rolniczego. Przyjęte zostaną także zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego oraz zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe. Wszelkie odpady poremontowe przyjmowane są bez limitów.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że odpady mogą pochodzić z działalności np. produkcyjnej, a nie z gospodarstwa domowego, obsługa PSZOK/MPSZOK poinformuje osobę, która zdaje odpady o swoich wątpliwościach i pouczy, że jeśli odpady faktycznie pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych, kosztami zagospodarowania odpadami zostanie obciążony posiadacz odpadów – mówi Siewicki.

Gruz jedynie odpłatnie
Mieszkańcy gminy Kondratowice odpady komunalne mogą zostawiać w Kondratowicach przy ul. Długiej, gdzie PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00, natomiast w soboty w godz. 10:00-14:00. Urząd Gminy informuje, że w PSZOK-u zostawić można odpady biodegradowalne, papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych, opony, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia, odczynniki, lampy fluoroscencyjne, farby, baterie, leki i odpady wielkogabarytowe, jak np. meble, sprzęt RTV i AGD. PSZOK w Kondratowicach nie przyjmuje gruzu. Według UG, w przypadku gruzu mieszkańcy skorzystać mogą odpłatnie z oferty firmy „Hadlux” lub innej.
Punkt może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli mieszkaniec nie złożył deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ma nieuregulowane płatności z tego tytułu.
PSZOK w gminie Wiązów znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w okolicy miejscowości Janowo. Jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 16:00. Jak informuje Karolina Pawlak z UMiG Wiązów, w punkcie przyjmowane są odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, szkło okienne, opony, zużyte baterie i akumulatory. Ponadto mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych. Jeżeli odpady dostarczy właściciel nieruchomości spoza terenu gminy Wiązów oraz jeżeli będą to odpady inne niż są na liście, wtedy może ich nie przyjąć. Ponadto na terenie miasta i gminy cyklicznie odbywają się zbiórki objazdowe (sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony).

 

Komentarze   

Paweł Permalink2 -1 Paweł
elektro śmieci
Czy w PSZOK-u dostane papier o zutylizowaniu akumulatora
2016-06-01 12:13 Cytować Zgłoś administratorowi
. Permalink1 +11 .
RE: Jakie śmieci do PSZOK-u?
"Maksymalnie 200 kg gruzu", "Warto zaznaczyć, że PSZOK nie przyjmie zmieszanych odpadów komunalnych, azbestu, papy, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych oraz opon z samochodów ciężarowych i ciągników."

Czyli jednym słowem zamiast do PSZOK to do lasu, albo na ubocze. I po co było zmieniać ustawę, tworzyć masę papierów, żeby było gorzej niż jest? Wiem że zamierzonym celem było obsadzenie urzędów swoimi, no ale jak już to mogli by coś pożytecznego robić, albo chociaż nie przeszkadzać.
2015-04-18 13:17 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.