Radni wysłuchali informacji dotyczącej wykonania budżetu powiatu w I półroczu 2015Pierwsze powakacyjne obrady Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Strzelińskiego okazały się równie gorące jak tegoroczne lato. Na sali, dzięki pracującym ciężko klimatyzatorom, nie panował upał, mimo że temperaturę nieustannie podgrzewało napięcie między starostą Markiem Warcholińskim a radnym Norbertem Rabą.
W środę, 26 sierpnia, radni spotkali się, by opiniować uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu oraz by wysłuchać sprawozdania skarbnik Walentyny Hucał z wykonania budżetu z I połowy bieżącego roku.
Radny Norbert Raba zauważył niepokojące deficyty w pierwszym półroczu 2015, m.in. 42% wykonania funduszu geodezyjnego (co jest, jak powiedział, potwierdzeniem skargi na pracę wydziału geodezji, jaką przed spotkaniem komisji usłyszał od anonimowego petenta) i 10% przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
Skarbnik wyjaśniła, że zakładane 600 tys. zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości stanowi jedynie prognozę. Natomiast starosta zapewnił, że podjął już kroki mające na celu usprawnienie pracy ośrodka dokumentacji i wkrótce zweryfikuje ich skuteczność, zasięgając opinii geodetów.
Radny Mariusz Majewski dopytał o realność niebezpieczeństwa związanego ze zwrotem źle naliczonej subwencji oświatowej. Starosta poinformował, że doszło już do niewielkiego obniżenia kwoty należnego zwrotu. Wciąż trwają negocjacje i wymiana korespondencji dotyczące tej sprawy. Wyznaczane są kolejne terminy. Zagrożenie jest jednak bardzo realne, a argument dotyczący tzw.martwych dusz jest nie do obalenia. Jak uzupełniła Walentyna Hucał:
- W tej sprawie nie zapadła jeszcze prawomocna decyzja. Budżet nie przewiduje zwrotu jakiejkolwiek związanej z tą kwestią kwoty. W przypadku konieczności zwrotu, będziemy występować do ministerstwa o rozłożenie płatności na raty, gdyż budżet powiatu tego nie udźwignie.
Radni omówili projekt uchwały dotyczący określenia zadań, na które przeznaczone zostały dodatkowe 51,7 tys zł z PFRON. Środki przekierowane zostały na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidację barier architektonicznych zgodnie z wnioskiem PCPR sporządzonym na podstawie aktualnych potrzeb.
Projekt był dyskutowany. Radni dopytywali czy beneficjent środków na warsztaty terapii zajęciowej również miał prawo do udziału w podziale tych środków. Starosta podkreślił, że nastąpiła zmiana w finansowaniu WTZ i aktualnie wymagany jest 10% wkład własny powiatu (90% środki z PFRON). Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
Radni debatowali nad projektem uchwały zmieniającej budżet powiatu na 2015 rok. Zarząd powiatu przy, jak podkreślił starosta, ogromnym wkładzie pracy skarbnik, zmuszony był wygospodarować 2,2 mln zł, o które została zmniejszona subwencja oświatowa na ten rok. Radny Raba stwierdził:
- Nie możemy za wszelką cenę pociąć budżetu. Grozi to niebezpieczeństwem nierealizowania przez powiat ustawowych obowiązków.
Radny poddał w wątpliwość zasadność wpisania zadania inwestycyjnego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, które jest de facto zadaniem realizowanym dla centrum w Ludowie Polskim.
- Podjęliśmy uchwałę dzielącą centrum. Rozumiem więc, że CKZiU w Ludowie jest indywidualną jednostką budżetową powiatu strzelińskiego.
Skarbnik wyjaśniła, że konsultowała tę sprawę w RIO. Zadania zapisane w budżecie powiatu nie są przyporządkowane jednostkom budżetowym, ale zapisane w planie dochodów i wydatków.
Norbert Raba zapytał wobec powyższego, dlaczego radni nie zobaczyli podziału budżetu centrum.
- Prosiłem o to od samego początku – przypominał. - Podział miał nic nie kosztować. Dziś nic o tym nie wiem.
Radny Bek podsumował, że wprowadzone w budżecie zmiany mają na celu ratowanie powiatu. Ostatecznie projekt uchwały uzyskał niejednogłośną, ale pozytywną opinię komisji.
Radni dyskutowali także na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Skarbnik poinformowała, że istnieje zagrożenie nieuzyskania przez powiat w latach 2018/2019 odpowiednich wskaźników, jeśli, biorąc pod uwagę aktualny budżet, zarząd nie wprowadzi oszczędności lub nie wykona dochodów.
Radny Raba zwrócił się do starosty z uwagą dotyczącą WPF:
- Zapisana na 2018 sprzedaż działki w Borku Strzelińskim, której wartość kosztorysowa opiewa na 1,6 mln zł (nie wiem skąd taka wartość 20ha przemysłowej ziemi?) mnie szokuje. Ta ziemia została za darmo przekazana szkole w Ludowie, by nauczać w zawodzie rolnik. Czy Pana zdaniem, te 20ha nie są potrzebne do nauczania w tej szkole?
- Na tę chwilę te grunty nie są niezbędne do przeprowadzania procesu dydaktycznego – odpowiedział starosta.
Trwającą dłuższą chwilę dyskusję podsumował radny Majewski, cytując słowa jednego ze skarbników z terenu województwa dolnośląskiego:
- WPF to nie wieloletnia, ale wirtualna prognoza finansowa, ponieważ zapisy z WPF nie są w całości realizowane i są często zmieniane.
I ten projekt uchwały został (niejednogłośnie) pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji budżetu.Komentarze   

spajker Permalink1 +3 spajker
RE: WPF – wirtualna, a nie wieloletnia prognoza finansowa
"ogromnym wkładzie pracy skarbnik, zmuszony był wygospodarować 2,2 mln zł," - cy mam przez to rozumieć że skarbnik zamiast brać pensję z budżetu rozbił skarbonke i nareszcie coś sam dołożył do budżetu??
"Radny Bek podsumował, że wprowadzone w budżecie zmiany mają na celu ratowanie powiatu" - prosta i uczciwa odpowiedź, ratujmy nasze stołki.
jako wyborca od dawna mam przekonanie iż niezależnie od koloru partii politycznej urzędnicy urzędują sami sobie i sami dla siebie a ich działania nakierowane są na utrzymanie powiatu/gminy/samorządów i tym podobnych zbędnych społeczeństwu dupereli, zadaniem których jest zasilanie pieniędzmi urzędników za czynności pozorne.
2015-09-10 10:02 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.