Projektanci i geodeci działający na terenie powiatu strzelińskiego byli zdziwieni brakiem merytorycznej dyskusji. (W przerwie obrad dyskutowali z radnymi)– Był czas dla starosty na naprawę pewnych rzeczy – argumentował radny Aleksander Bek na minionej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego. - Jednak starosta nie pozwolił nam wycofać się z zasadności skargi geodetów. Jaką decyzję podjęli ostatecznie radni?
Listopadowa sesja Rady Powiatu Strzelińskiego okazała się kolejną obfitą w dyskusje. W tej relacji skupimy się na rozpatrzeniu przez radnych skargi geodetów oburzonych biernością starosty.
Tuż po rozpoczęciu sesji, wicestarosta Aleksander Ziółkowski wniósł propozycję wyłączenia z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty strzelińskiego. Skarga została rozpatrzona i uznana przez Komisję Rewizyjną za zasadną, a złożyli ją strzelińscy geodeci. Wicestarosta swoją propozycję argumentował faktem, iż przygotowane przez Komisję Rewizyjną uzasadnienie do uchwały nie zawiera wszystkich istotnych informacji.
- Radni przez rozpatrywaniem tej skargi powinni się z nią zapoznać – twierdził Ziółkowski. - Powinni poznać także ustalenia, jakie poczynili członkowie komisji. Z pewnych informacji wynika także, że protokół z posiedzenia komisji mógł być tworzony w pewnym celu czyli stronniczego przedstawiania faktów, o których mamy dyskutować.
Radny Norbert Raba złożył wniosek przeciwny do wniosku wicestarosty. Powołując się na swoje doświadczenie jako starosty, na którego także składano skargi, stwierdził, że:
- Rada Powiatu Strzelińskiego nie rozpatruje skargi. Rozpatruje ją Komisja Rewizyjna. To rozpatrzenie rada przyjmuje lub odrzuca. Przypominam, że po wysłuchaniu stron Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośna decyzję i rekomenduje radzie podjęcie uchwały. Nie widzę powodu merytorycznego do wyłączenia z porządku obrad uchwały w sprawie skargi. Radni mogli uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Tym bardziej, że obowiązują nas ustawowej statutowe terminy rozpatrzenia skarg.
Wniosek wicestarosty 8 głosami przeciw, wobec 7 głosów za nie został przez radę przyjęty. Na obradach w licznym gronie stawili się geodeci. Przysłuchiwali się, jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Chrzan przedstawia radnym projekt uchwały oraz streszcza przebieg posiedzenia komisji.
- Komisja uznała skargę za zasadną z uwagi na brak działań starosty w celu złagodzenia i wyjaśnienia sporów oraz brak wpływu na pracę wydziału – informował przewodniczący. - Komisja oparła się także na stwierdzeniu starosty, że sam uznaje skargę za zasadną.
Skarga dotyczyła braku działania starosty wobec pracy naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
Starosta Marek Warcholiński zabrał głos. Stwierdził, iż skargę uważa za bezzasadną. Dodał, że wobec informacji, w których znalazł się posiadaniu, nie będzie uczestniczył w głosowaniu ani też wypowiadał się w sprawie.Oburzeni biernością starosty geodeci przybyli na listopadową sesję Rady Powiatu Strzelińskiego
Radny Zdzisław Rykała zapytał, dlaczego protokół z posiedzenia komisji nie jest przygotowany. Sekretarz komisji radna Magdalena Krupa usprawiedliwiała się m.in. krótką 2-tygodniową przerwą pomiędzy komisjami, obszernym materiałem oraz brakiem uwag w tej sprawie przewodniczącego i członków komisji.
- Gdyby została mi zasugerowana potrzeba, by ten protokół był gotowy na dzisiejszą sesję, to byłby on skończony. Posiedzenie komisji trwało 3 godziny. Na dziś spisane mam 2,5 godziny. To jest 30 stron.
Radny Aleksander Bek zwrócił się z pytaniami do starosty:
- Intencją komisji i intencją skarżących nie jest udzielenie nagany staroście. Intencją tego postępowania jest zwrócenie uwagi na problemy z jakimi się spotyka grupa zawodowa geodetów i projektantów w kontaktach z powiatem. Ich współpraca ze starostwem powinna polegać na ściśle określonych zasadach. Czy w okresie od posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie ustalono, uregulowano lub naprawiono relacje między panią naczelnik a geodetami? Czy pan w tej sprawie ingerował? Czy podjął pan jakieś działania?
Starosta ponownie stwierdził, że zdecydował się nie zabierać głosu w tej sprawie. Oświadczył, iż podda się w całości ocenie rady.
Radny Krzysztof Hutnik powołując się na słowa uzasadnienia uchwały, iż starosta sam uznaje skargę za zasadną, retorycznie spytał, po co w ogóle dyskusja, skoro wszystko jest jasne.
Nastąpiła dłuższa wymiana zdań pomiędzy radnymi. Dotyczyła względów formalno-prawnych uchwały. Radni koalicyjni poddali w wątpliwość czy organem właściwym do rozpatrywania skargi jest komisja rewizyjna, czy może rada powiatu. Wszelkie wątpliwości ucięła mecenas, stwierdzając, że uchwała została właściwie przygotowana, a skarga była rozpatrywana przez właściwy organ.
Wicestarosta wyraził swoje zdziwienie, iż do projektu uchwały nie została dołączona skarga geodetów. Trudno jest mu się więc do niej odnieść.
Przewodniczący rady Mariusz Majewski zauważył, iż nikt nie zwrócił się do niego z jakąkolwiek uwagą odnośnie braków w dostarczonym materiale.
W dalszej dyskusji radny Raba zwrócił się do wicestarosty, który wspomniał, iż naczelnik pisemnie ustosunkowała się do skargi i wytłumaczyła.
- Panie wicestarosto, nijak się ma rzeczywistość, którą przedstawia pani naczelnik do tej uchwały – podkreślił. - Komisja Rewizyjna nie odnosiła się do pani naczelnik, ponieważ ją rozlicza starosta. Komisja stwierdziła, że pan starosta nie rozliczył dostatecznie pani naczelnik. Dziś mamy zjednoczonych geodetów na sali obrad. To środowisko na co dzień ze sobą konkuruje. Trzeba naprawdę mocnego argumentu, żeby ich zjednoczyć w jednej sprawie. Dziś, panie starosto, to pan jest tym czynnikiem, który jednoczy godetów.
Radny przypomniał, że starosta zobowiązał się do spotkania z geodetami i do próby wyjaśnienia sprawy. Procedura trwała od lipca, a do listopada nie zostały podjęte jakiekolwiek kroki.
Natomiast radny Bek stwierdził, że jest zawiedziony, przede wszystkim milczącą postawą starosty.
- Nie debatujemy o prawidłowej pracy jednego z wydziałów starostwa powiatowego – mówił. - Nie zastanawiamy się, jak naprawić relacje. Debatujemy o kruczkach prawnych.
Radny Piotr Rozenek zauważył, że podjęcie czy też niepodjęcie uchwały nie zmieni sytuacji geodetów.
Do tej wypowiedzi odniósł się radny Bek. Stwierdził, że uchwała nie wiąże się z uchybieniem majestatowi starosty. Natomiast starosta jest skazany na zasadność skargi, gdyż jest to jednocześnie argument, który pozwala staroście nie przedłużać umowy z naczelnik. Podkreślił, że geodeci, którzy przyszli na obrady, właśnie tego oczekują.
Rada Powiatu Strzelińskiego 8 głosami za i 7 wstrzymującymi się (starosta nie głosował) przyjęła uchwałę, uznając się skargę na starostę za zasadną.

Komentarze   

Co ja paczę? Permalink9 +2 Co ja paczę?
RE: Skarga na starostę jest zasadna
Cytuję obserwator:
Pan Rozenek tak się upomina o nagrody i podwyżki dla nauczycieli, że zapomniał chyba, że kasa z oświaty poszła na szkółkę w ludowie??????? Pracownicy starostwa i jednostek nie dostali nawet regulacji od 5 lat. Pieniądze są marnotrawione według mnie, na szpital to niech nauczyciele też się dołożą. Panie Rozenek podwyżka była dla rady nadzorczej szpitala. Proszę powiedzieć wprost czy pracownicy są gorsi od nauczycieli??? Za to co się dzieje pan też odpowiada, bo za tym głosuje.

Nauczyciele juz oddali. Zapraszam do zapoznania się z przed ostatnim nr słowa. Szpital tyle ciągnie, ze nie ma pieniędzy na podstawowe rzeczy do szkół, nie mówiąc o tym ze nie było ani grosza z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy na Święta. Nauczyciele z własnych pieniędzy musza kupować przedmioty na zajęcia z młodzieżą. To chyba nie jest fair Panie Starosto? Ale jak to mówią Mały człowiek WIELKIE EGO - bes zaplecza politycznego. Amen!
2015-12-14 08:18 Cytować Zgłoś administratorowi
obserwator Permalink8 +3 obserwator
RE: Skarga na starostę jest zasadna
Pan Rozenek tak się upomina o nagrody i podwyżki dla nauczycieli, że zapomniał chyba, że kasa z oświaty poszła na szkółkę w ludowie??????? Pracownicy starostwa i jednostek nie dostali nawet regulacji od 5 lat. Pieniądze są marnotrawione według mnie, na szpital to niech nauczyciele też się dołożą. Panie Rozenek podwyżka była dla rady nadzorczej szpitala. Proszę powiedzieć wprost czy pracownicy są gorsi od nauczycieli??? Za to co się dzieje pan też odpowiada, bo za tym głosuje.
2015-12-13 20:25 Cytować Zgłoś administratorowi
laik Permalink7 +6 laik
RE: Skarga na starostę jest zasadna
Cytuję Rodno:
GEODECI, WYJDŹCIE NA RONDO!!!!!! PROTESTUJCIE.....BIERZCIE PRZYKŁAD OD BYŁEGO DYREKTORA ŚMIESZNEJ SZKÓŁKI W POWIECIE, KTÓRY OBECNIE PSEUDO RZĄDZI

Czy Ryszard Petru zorganizuje manifestację?
2015-12-13 08:48 Cytować Zgłoś administratorowi
tomasz Permalink6 +1 tomasz
RE: Skarga na starostę jest zasadna
Cytuję obserwator:
Cytuję piotruś:
Pragnę przypomnieć panu rabie, że problemy działu geodezji zaczęły się za pana rządów i trwają do dziś.

Nie kłam.

Zapewne są geodeci obsługiwani bez kolejki oraz inni geodeci z ,,dziką kartą''
2015-12-12 10:05 Cytować Zgłoś administratorowi
obserwator Permalink5 +4 obserwator
RE: Skarga na starostę jest zasadna
Cytuję piotruś:
Pragnę przypomnieć panu rabie, że problemy działu geodezji zaczęły się za pana rządów i trwają do dziś.

Nie kłam.
2015-12-12 02:32 Cytować Zgłoś administratorowi
piotruś Permalink4 +8 piotruś
Skarga na starostę jest zasadna
Pragnę przypomnieć panu rabie, że problemy działu geodezji zaczęły się za pana rządów i trwają do dziś.
2015-12-11 17:46 Cytować Zgłoś administratorowi
Rodno Permalink3 +4 Rodno
RE: Skarga na starostę jest zasadna
GEODECI, WYJDŹCIE NA RONDO!!!!!! PROTESTUJCIE.....BIERZCIE PRZYKŁAD OD BYŁEGO DYREKTORA ŚMIESZNEJ SZKÓŁKI W POWIECIE, KTÓRY OBECNIE PSEUDO RZĄDZI
2015-12-10 19:44 Cytować Zgłoś administratorowi
op.. Permalink2 -4 op..
Skarga na starostę jest zasadna
"Był czas dla starosty na naprawę pewnych rzeczy – argumentował radny Aleksander Bek na minionej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego". Ten to potrafi rozbawić ha ha zapomniał
2015-12-10 18:39 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink1 +18 spajker
RE: Skarga na starostę jest zasadna
"że uchwała nie wiąże się z uchybieniem majestatowi starosty. " no a kiedy beatyfikacja???? starosta jest rzemieślnikiem i ma się zająć organizowaniem kawałka kraju a nie robić za wielebnego celebrytę. rada powiatu to puste spory pustych ludzi. "wysoka rado" " majestat starosty" to już chyba do putina mógłbym mówić per wołodia.
2015-12-10 17:46 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.