Kilkugodzinna dyskusja podczas obrad samorządu w Przewornie zakończyła się kompromisem między wójtem a radnymi. Owocem tego było podpisanie specjalnego porozumienia. Kto na tym skorzysta?
W piątek, 31 lipca, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyła się absolutoryjna sesja gminnej rady. Poprzedziło ją wspólne posiedzenie komisji stałych, które miało odbyć się o godz. 9.00, jednak opóźniło się o ponad dwie godziny. Powodem tego było robocze spotkanie radnych z wójtem Andrzejem Łuczakiem. Zapadło na nim wiele istotnych decyzji. Jak bumerang wrócił temat budowy drogi na ul. Polnej w Jegłowej. Przypominamy, że na poprzedniej sesji rada odrzuciła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na ten odcinek. W drodze negocjacji wójt podpisał z 13 radnymi porozumienie, w ramach którego zobowiązał się wykonać w tym roku budżetowym kilka istotnych zadań. Mowa tutaj o wykonaniu dokumentacji na chodnik w Strużynie, remontu drogi w Strużynie wspólnie z powiatem, ogrodzeniu placu zabaw w Konarach, przejęciu przez gminę drogi do cmentarza w Siemisławicach, oczyszczeniu stawu w Strużynie, dokończeniu remontu świetlicy w Cierpicach i dokończeniu przebudowy terenu przy OSP Przeworno wraz z oświetleniem. Dodatkowo wójt obiecał, że w 2021 roku do budżetu trafi remont świetlicy w Karnkowie, a także 100 tys. zł na przebudowę drogi w Królewcu.
Następnie radna Monika Konsencjusz wnioskowała, aby wprowadzić ul. Polną do budżetu. Rada poparła jej stanowisko, a duża w tym zasługa radnego Michała Pakuły, który w kuluarowych rozmowach przekonał niezdecydowanych do zmiany wcześniejszego stanowiska. Oprócz tego w budżecie znalazła się też droga przy ul. Sportowej w Jegłowej, na którą tamtejsze sołectwo przeznaczyło 30 tys. zł. Potem wójt odniósł się do podpisanego wcześniej porozumienia. - Deklaruję i zapewniam, że zostanie ono zrealizowane. Jeżeli zaś chodzi o naszą dotychczasową współpracę, to obiecuję, że będzie poprawiona - podkreślił szef gminy.

Wójt otrzymał absolutorium
Kilka minut po godz. 12.00 przewodniczący rady Kamil Kamiński otworzył obrady sesji. Na początku wójt przedstawił raport o stanie gminy. Radna Sylwia Bujak-Porębska zapytała wójta, dlaczego nic nie powiedział na temat zalewu w Przewornie, czy np. o wykaszaniu poboczy przy ul. Okrężnej w Przewornie. Łuczak odparł, iż gmina nie jest właścicielem zalewu. Samorząd może jedynie wysyłać odpowiednie pisma do Wód Polskich. - Tak samo rynek. To wizytówka Przeworna i jest zachwaszczony - dodała Bujak-Porębska. - Niejednokrotnie już czyściliśmy rynek. Z powodu epidemii niektóre prace społeczno-użyteczne zostały opóźnione. Pracownicy dopiero niedawno się tym zajęli - odpowiedział szef gminy.
Chwilę potem radny Józef Tomera zapytał, czy ruszyło coś w sprawie wieży na Gromniku. - Remont został zrobiony na wiosnę i wieża jest przygotowana. Ze względu na epidemię jeszcze jej nie otwieramy. Nie ma możliwości, żeby uporządkować na niej przepływ ludzi - powiedział wójt.
Po serii pytań i dyskusji przewodniczący Kamiński zarządził głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla szefa gminy. 8 osób głosowało za, 2 były przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że rada udzieliła Łuczakowi wotum zaufania.
W dalszej kolejności przystąpiono do...
Wiecej w wydaniu papierowym.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.