Kolejny etap remontu kościoła w Siemisławicach w gminie Przeworno dobiega końca. Elewacja wieży zyskała nowy blask – odremontowane zostały m.in. gzymsy i wypusty okiennic. Uzupełniono także ubytki w tynku.
W styczniu tego roku proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Przewornie, ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk, złożył wniosek do Fundacji KGHM Polska Miedź o dofinansowanie do kolejnego etapu remontu kościoła filialnego w Siemisławicach. Według kosztorysu miał on wynosić ponad 146 tys. zł. Wkład własny parafii to zaledwie 1 tys. zł. Już w maju ks. Tomasz Błaszczyk otrzymał informację, że wnioskowana kwota 145 tys. zł została przyznana w całości. – Dzięki tym środkom wykonana została rekonstrukcja wieży do pierwotnego stanu, wynikającego z programu rewaloryzacji kościoła filialnego, przygotowanego przez dr hab. Macieja Małachowicza – wyjaśnia ks. Tomasz Błaszczyk. – Przypomnę, że założeniem rewaloryzacji jest odtworzenie stanu architektonicznego świątyni z okresu baroku. Remont wieży kościoła firma „Ciepły Dom” rozpoczęła w czerwcu od ustawienia rusztowań
Wykonawcą obecnego etapu prac jest firma „Ciepły Dom” Dariusza Pożuczka z Karnkowa. Zgodnie z planem mają być one zakończone do końca września. Wszystko wskazuje na to, że termin będzie zachowany. Ogrom prac już wykonano. – Chciałbym serdecznie podziękować Fundacji KGHM Polska Miedź za znaczną dotację, a firmie „Ciepły Dom” za wykonanie wszystkich prac remontowych – podkreśla proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Przewornie. – Dodam, że odbiór techniczny zaplanowano przy udziale konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Przypomnijmy, że do tej pory w ramach rewaloryzacji kościoła filialnego w Siemisławicach odremontowano schody w wieży, wykonano nowe okiennice, wymieniono poszycie dachowe kościoła, kopułę wieży okryto blachą miedzianą oraz wykonano drenaż wokół świątyni. Obecny etap rewaloryzacji obejmuje odnowienie elewacji wieży.