Radna Sylwia Bujak-Porębska
Konflikt w Radzie Gminy Przeworno, mimo że od wielu miesięcy bardzo wyraźny, osiągnął swoje apogeum. Nie milkną echa wydarzeń z ostatniej sesji. Zamknięcie dyskusji nim na dobre się rozpoczęła i kontrowersyjne odwołanie przewodniczącej komisji konkursowej przelało czarę goryczy.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przeworno radny Józef Tomera złożył wniosek o przerwanie dyskusji w trakcie procedowania uchwały w sprawie odwołania Urszuli Iżykowskiej-Mroczko z funkcji przewodniczącej komisji konkursowej w konkursie na dyrektora SPG ZOZ w Przewornie. De facto dyskusję przerwano, nim w ogóle się rozpoczęła. Tym samym uniemożliwiono radnym zabranie głosu. Obszernie pisaliśmy o tych wydarzeniach przed tygodniem. O komentarz do przebiegu wspomnianego posiedzenia poprosiliśmy samorządowców z Przeworna.

Sylwia Bujak-Porębska: - Odwoływanie osób według swojego ,,widzimisię”, bez żadnego uzasadnienia, a na dodatek kneblowanie wszystkim ust poprzez natychmiastowe zamknięcie dyskusji uważam za zapędy dyktatorskie. Nie może tak postępować Kamil Kamiński, który jako przewodniczący rady szczególnie powinien dbać o wolność debaty publicznej właśnie poprzez możliwość wyrażania przez wszystkich jej uczestników swojego zdania czy zadawania pytań, nawet gdy są one dla kogoś niewygodne. Jako radna otrzymałam mandat społeczny, dlatego chciałam skorzystać z przysługujących mi uprawnień i w imieniu mieszkańców i własnym, poznać cel jego działania oraz działania części radnych. Jednak takiej możliwości nie otrzymałam. Na znak protestu opuściłam więc salę narad podczas głosowania w punkcie wyboru nowej komisji konkursowej. Opisaną sytuacją zbulwersowani są także mieszkańcy gminy Przeworno. Z tego powodu postanowiłam umieścić wpis na swoim profilu na Facebooku, gdyż jedynie w ten sposób mogłam przekazać swoje spostrzeżenia i uwagi. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest logiczny ciąg wydarzeń, który być może komuś umknął, a mianowicie: odwołano przewodniczącą komisji konkursowej praktycznie bez uzasadnienia. Kamil Kamiński prowadził obrady tak, żeby nie było można zadawać pytań. Jego zastępca, Józef Tomera, zaraz złożył wniosek o zakończenie dyskusji, który przegłosowano, a przewodniczącym nowej komisji konkursowej wybrano kogo..? Kamila Kamińskiego…”

Izabela Kobierska: - Na ostatniej sesji nie zabrałam głosu, ale oczywiście jestem oburzona całą tą sytuacją. Nie mIzabela Kobierskaa konkretów, wyjaśnień i w zasadzie nie wiem, co kieruje radnymi. We wszystkich działaniach nikt nas, czyli tej mniejszości radnych, nie bierze pod uwagę. Nie jesteśmy informowane o tak ważnych poczynaniach… Jednym słowem jesteśmy zdyskwalifikowane. Za przykład podam utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Podziękowania kierowane są wszystkim radnym, oprócz czterech osób. Ale czy ja albo czy koleżanki kiedykolwiek byłyśmy przeciwko utworzeniu tejże Rady? Oczywiście, że nie. Faktem jest, że nie byłyśmy wnioskodawcami, ale to tylko dlatego, że może ktoś nie chciał, żebyśmy nimi były? Od początku byłam przychylna temu pomysłowi, ale patrząc na wpisy na portalu internetowym wychodzi, że nie. Brak możliwości wypowiedzi, tego również, niestety, doświadczyłam. W ubiegłym roku na jednej z sesji, chcąc się wypowiedzieć i wyjaśnić społeczności jedną sprawę, bezczelnie moja wypowiedź została przerwana, zostałam wręcz przekrzyczana, a w ramach rewanżu czy zemsty zadano mi śmieszne pytania, chcąc mnie upokorzyć. Żyjemy w wolnym kraju i każdy z nas ma prawo do wolności słowa czy poglądów i cieszmy się z tego, że możemy podejmować decyzje według własnej woli i sumienia.”

Monika KonsencjuszMonika Konsencjusz: - Wydarzenia z ostatniej sesji nadzwyczajnej dobitnie pokazały sposób działania Przewodniczącego: niedopuszczenie do głosu Pani Sekretarz, brak przedstawienia sensownych i rzetelnych powodów odwołania Urszuli Iżykowskiej-Mroczko z funkcji przewodniczącej i członka komisji, niedopuszczenie do głosu grupy radnych, brak jakiejkolwiek dyskusji odnośnie potrzeby i powodu zmiany składu komisji, bezczelne odpowiedzi do radnych czy wójta. Czy tak powinno wyglądać procedowanie uchwały, w konsekwencji której będą się toczyć losy ośrodka zdrowia, tak ważnego dla mieszkańców gminy? Nadmienię, że w wyniku zmiany uchwały przewodniczącym komisji został oczywiście Przewodniczący Rady. Zwołanie sesji procedującej odwołanie Pani Iżykowskiej-Mroczko zarówno z funkcji przewodniczącej komisji, jak i członka komisji, była dla mnie - a jak się później okazało, również dla części osób uczestniczących w obradach - zaskoczeniem. Sposób prowadzenia obrad i kultura osobista Pana Przewodniczącego pozostawia wiele do życzenia. Aroganckie i bezczelne zachowanie utwierdza w nim grupa radnych, która daje mu poczucie „pseudo” władzy, „odpowiednio” głosując. Nasuwa się jeszcze pytanie: czy teraz wszystkie niewygodne pytania i dyskusje na komisjach czy sesjach będą blokowane poprzez wnioski formalne o zamykanie dyskusji zgłaszane przez zastępcę przewodniczącego?

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się także do radnego Michała Pakuły, który podczas sesji przedstawił uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie. Uchwała zakładała przede wszystkim zmianę w składzie osobowym komisji i odwołanie z funkcji przewodniczącej Urszuli Iżykowskiej-Mroczko. Zapytaliśmy więc radnego Michała Pakułę o merytoryczne powody odwołania przewodniczącej oraz o to, czy z perspektywy czasu - jego zdaniem - wniosek o przerwanie dyskusji był zasadny. Poniżej publikujemy otrzymane odpowiedzi.
Michał Pakuła: - Za odwołaniem z komisji pani Urszuli Iżykowskiej-Mroczko zadecydowało wiele argumentów, przez które zaproponowaliśmy Radzie Gminy zmianę składu komisji. Dnia 6 marca został złożony wniosek przez czterech jej członków o zwołanie komisji w pierwszej połowie marca, dlatego, że 2 członków komisji nie mogło wziąć w niej udziału w późniejszym terminie z powodów swojej pracy zawodowej, pomimo to przewodnicząca komisji, pani Urszula Iżykowska-Mroczko, podkreśliła jasno, że to onaMichał Pakuładecyduje i w naszej opinii celowo zwoływała komisje w późniejszym terminie, wykluczając z udziału w niej 2 członków. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że gdy już doszło do zwołania komisji na dzień 13 kwietnia, pani przewodnicząca na początku komisji, która też została zwołana bez zachowania ustawowego 7-dniowego terminu, nie chciała dostarczyć materiałów potrzebnych na komisję. Skład komisji miał podjąć dokumenty, o których dowiedział się na posiedzeniu komisji. Pani Przewodnicząca poinformowała również członków komisji, że został przekroczony termin na wyłonienie kandydata z dniem 13 kwietnia. W dzień posiedzenia komisji wójt powołał panią Ewę Chlebek na to stanowisko kolejny już raz. Przypomnę, że żaden z członków komisji nie wiedział o terminie. Tym razem, opierając się na ustawie o stanie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, Pani Przewodnicząca oświadczyła również, że z kandydatem, który zostanie wyłoniony przez komisję, Wójt nie podpisze umowy o pracę. Przewodnicząca nie poinformowała członków komisji, że jest jakikolwiek termin na wyłonienie kandydata oprócz terminu 2-miesięcznego, który gwarantuje ustawa. Było to w naszej ocenie złamanie wszystkich reguł zaufania i współpracy. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że Przewodnicząca nie chciała przyjąć wniosków członków komisji, które jasno precyzowały w samym regulaminie kwestie związane z zatrudnieniem i brzmiały następująco: „Wójt po rozstrzygnięciu konkursu w terminie 14 dni powołuje kandydata, który otrzymał największa liczbę punktów na przeprowadzonym postępowaniu konkursowym” oraz kolejnego wniosku, dotyczącego obsługi prawnej innej niż obsługa Pani Mecenas pracującej w gminie. Chcieliśmy uzyskać bezstronną opinię na temat postępowania konkursowego. Chciałbym tutaj dodać, że w naszej ocenie te działania były podejmowane z premedytacją i destabilizowały pracę komisji. Nie gwarantowały przeprowadzenia konkursu w sposób transparentny i niebudzący wątpliwości o bezstronność. Były też zachowania, które nie licują z powagą funkcji przewodniczącej, o których nie będę tutaj wspominał. To wszystko obciąża Panią Przewodniczącą, dlatego zdecydowaliśmy o zmianie składu komisji, czyli przewodniczącego. Na koniec dodam tylko, że zupełnie inaczej wyobrażałem sobie pracę komisji. Osobiście uważam, że przewodnicząca powinna być tym spoiwem, które łączy członków komisji, sprawnie kieruje pracami i nie wzbudza kontrowersji. Chciałbym też zapewnić mieszkańców gminy Przeworno, że już wszystko jest na dobrej drodze do przeprowadzenia obiektywnej oceny kandydatów i dokonania wyboru z troską o los naszej społeczności. Odpowiadając na drugie pytanie, uważam, że skoro padł taki wniosek i odbyło się głosowanie, to dyskusja powinna być przerwana. Przewodniczący Rady Gminy Przeworno zadziałał tak, jak mówi statut, a radni w głosowaniu wyrazili opinię. Uważam, że dalsze przedłużanie dyskusji nie wprowadziłoby żadnych merytorycznych argumentów, a jedynie niepotrzebnie podgrzałoby atmosferę. I przychodzi mi tutaj do głowy cytat Otto von Bismarcka, który powiedział że „Ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę”. Wiem, że wraz z grupą radnych, z którą mam zaszczyt być w koalicji już od 4 lat, poza wspólnymi celami łączą nas również takie same poglądy i troska o dobro gminy. Dlatego nie chcieliśmy wywoływać dyskusji i nie chciałem mówić o wszystkich uchybieniach, które w naszej opinii miały miejsce. Dodam tylko, że na dzień dzisiejszy ustalamy wspólnie ze wszystkimi członkami terminy posiedzenia komisji i jest to już zupełnie nowa komisja, gdzie szanuje się zdanie poszczególnych członków, a emocje nie biorą góry nad rozumem.”
Na ten temat pisaliśmy w 19 (1157) wydaniu papierowym Słowa Regionu. 

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Gravatar
spajker.
RE: Radne zbulwersowane przebiegiem posiedzenia
TruckdriverDST powiedziała :
Zagryzą się na cacy w walce o koryto.
wyścig szczurów.

0
Gravatar
TruckdriverDST
RE: Radne zbulwersowane przebiegiem posiedzenia
Zagryzą się na cacy w walce o koryto.
0
Gravatar
Y
RE: Radne zbulwersowane przebiegiem posiedzenia
Szoszonowo
0

Przeczytaj także