- Nie płaćcie państwo wykonawcy, zanim nie uzyskacie technicznego odbioru przyłącza – zwracał uwagę Aleksander BekNiedawno w GOK w Przewornie odbyło się spotkanie mieszkańców z wójtem Jarosławem Tarankiem. Obecni usłyszeli, jakie są możliwości i warianty budowy przyłączy kanalizacyjnych z siecią kanalizacyjną, jakie będą obowiązywać procedury oraz czy i w jaki sposób gmina pomoże im w tym finansowo.
Na spotkaniu wójt przedstawił mieszkańcom ścieżkę, jaką przeszli pracownicy urzędu gminy, szukając optymalnego rozwiązania pozwalającego udzielić finansowego wsparcia budującym przyłącza kanalizacyjne mieszkańcom Przeworna. Podkreślił, że była to ogromna i trudna praca prawna. Możliwości było kilka, nie ze wszystkich jednak gmina mogła skorzystać. Wybrana i potwierdzona przyjętą przez radę gminy uchwałą opcja jest najlepsza.
- Zdaję sobie sprawę, jakim obciążeniem dla domowego budżetu będzie budowa przyłącza - zaznaczył wójt. - A zgodnie z prawem właściciel posesji, która nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, ma obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W budżecie gminy udało nam się wygospodarować kilkaset tysięcy złotych na przygotowany program dofinansowania budowy przyłączy.
Dotacja będzie sięgać 70% kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.
Program dofinansowania budowy przyłączy nie uwzględnia kosztów prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po wykopie, budowy przyłącza wewnątrz budynku, ewentualnej pracy własnej oraz wykonania projektu przyłącza przez firmę zewnętrzną.
- W wypadku zlecenia projektu budowy przyłącza gminie nie ponosicie Państwo żadnych kosztów – informował wójt. - Pan Aleksander Bek sam wyszedł z propozycją przyjęcia na siebie obowiązku sporządzenia projektów przyłączy, za wyjątkiem projektów z konieczną przepompownią. W takich przypadkach właściciel będzie musiał skorzystać z usług projektanta zewnętrznego, ale będzie go wtedy obowiązywał zwrot 70% poniesionych kosztów.
Pracownicy urzędu gminy przedstawili 2 warianty budowy przyłącza kanalizacyjnego: przyłączenie samodzielne, które nie wyklucza skorzystania z programu dofinansowania oraz przyłączenie się „z gminą”. Oba tryby różni w procedurach tylko początek.
W przypadku decyzji powierzenia projektu przyłącza gminie należy:
- wypełnić (dostępny w sekretariacie urzędu gminy) wniosek o dokonanie przez gminę formalności
- odebrać pozytywną akceptację zgłoszenia przez ZUK wraz z warunkami wykonania oraz odbioru robót
W wypadku prywatnego przyłączenia (bez udziału projektowego gminy) właściciel powinien postępować w kolejności:
- wystąpić do ZUK o wydanie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (wypełnić formularz)
- odebrać pismo z warunkami określające m.in. miejsce i sposób przyłączenia do sieci, rodzaj materiałów, minimalne średnice przewodów, ilość studzienek
- wykonać uproszczony projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego i zgłosić go do ZUK
- uzgodnić uproszczony projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego w ZUK
Od tego momentu dalsze kroki są wspólne dla obu powyższych wariantów:
- wybór wykonawcy i zlecenie mu sporządzenia kosztorysu na wykonanie przyłącza i geodezyjnego pomiaru powykonawczego
- złożenie w gminie wniosku o dotację
- podpisanie umowy o udzielenie dotacji (po pozytywnej weryfikacji wniosku)
- realizacja budowy przyłącza
- dokonanie technicznego odbioru wybudowanego przyłącza przez ZUK (przed zasypaniem wykopu)
- zawarcie umowy z ZUK o odbiór ścieków
- złożenie w gminie wniosku o dokonanie płatności (plus kopie faktur)
- rozliczenie otrzymanej dotacji
- Gminie zależy na czasie,.Na tym, aby jak najszybciej ścieki zasiliły oczyszczalnię i można było dokonać jej rozruchu – podkreślił Aleksander Bek.
- Rozruch oczyszczalni będzie trwać około miesiąca – uzupełnił Jarosław Taranek. - Im później go rozpoczniemy, im niższa będzie panowała temperatura, tym mniejsze prawdopodobieństwo udanego zaszczepienia się niezbędnych do właściwej pracy oczyszczalni bakterii.
Wójt dodał, że pula środków na dotację jest w tym roku duża. W przyszłym będzie ona znacznie mniejsza. Apelował więc o skorzystanie z możliwości refinansowania budowy przyłączy teraz, kiedy jest, co dzielić.
Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosków jest dzień 17 sierpnia, a żadna z kwalifikujących się do refinansowania faktur nie może być wystawiona wcześniej niż dzień, w którym podpisana zostanie umowa o przyznanie dotacji.
- Nie płaćcie państwo wykonawcy, zanim nie uzyskacie technicznego odbioru przyłącza – zwracał uwagę doradca. - Natomiast w przypadku, kiedy państwo już kupili materiały i chcą te koszty uwzględnić w dotacji, podpowiadam, proszę podpisywać z wykonawcą umowę ryczałtową. Po realizacji faktury ryczałtowej wykonawca zwróci państwu poniesione koszty.
Mieszkańcy dopytywali czy gmina brała pod uwagę wyłonienie jednego wspólnego wykonawcy. Nie jest to jednak możliwe. Natomiast w gminie będzie można uzyskać informację o firmach, które zajmują się tego typu pracami.
Kolejnym tematem był brak sieci kanalizacyjnej w części Przeworna. Obowiązek podłączenia nie dotyczy właścicieli nieruchomości, do których sieć nie została doprowadzona.Brak sieci kanalizacyjnej w części Przeworna wiąże się z tym, że nie wszystkich mieszkańców dotyczy obowiązek przyłączenia do sieci
Długa dyskusja o pompownię ścieków toczyła się pomiędzy jednym z mieszkańców ul.Parkowej a przedstawicielami urzędu gminy.
- Muszę poprowadzić 40/50m przyłącza – mówił mieszkaniec. - Do tego zamontować przepompownię. Kto podjął decyzję o wypłyceniu całej kanalizacji w Przewornie?
- Gmina – odpowiedział Aleksander Bek. - Proszę się zastanowić, jak ma się postawienie 7 pompowni w stosunku do setek tysięcy zł, być może nawet milionów zł, na budowę głębokiej sieci kanalizacyjnej.
- Miał pan możliwość wpływania na projekt budowy kanalizacji – uzupełniła inspektor ds. budownictwa i dróg Paulina Solińska - Trzy razy go zmienialiśmy. Informowaliśmy o tym. Pan się nie pojawił.
Sytuację załagodziła propozycja wójta i doradcy, by w urzędzie porozmawiać o trudnych kwestiach.


Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.