- Nie płaćcie państwo wykonawcy, zanim nie uzyskacie technicznego odbioru przyłącza – zwracał uwagę Aleksander BekNiedawno w GOK w Przewornie odbyło się spotkanie mieszkańców z wójtem Jarosławem Tarankiem. Obecni usłyszeli, jakie są możliwości i warianty budowy przyłączy kanalizacyjnych z siecią kanalizacyjną, jakie będą obowiązywać procedury oraz czy i w jaki sposób gmina pomoże im w tym finansowo.
Na spotkaniu wójt przedstawił mieszkańcom ścieżkę, jaką przeszli pracownicy urzędu gminy, szukając optymalnego rozwiązania pozwalającego udzielić finansowego wsparcia budującym przyłącza kanalizacyjne mieszkańcom Przeworna. Podkreślił, że była to ogromna i trudna praca prawna. Możliwości było kilka, nie ze wszystkich jednak gmina mogła skorzystać. Wybrana i potwierdzona przyjętą przez radę gminy uchwałą opcja jest najlepsza.
- Zdaję sobie sprawę, jakim obciążeniem dla domowego budżetu będzie budowa przyłącza - zaznaczył wójt. - A zgodnie z prawem właściciel posesji, która nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, ma obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W budżecie gminy udało nam się wygospodarować kilkaset tysięcy złotych na przygotowany program dofinansowania budowy przyłączy.
Dotacja będzie sięgać 70% kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.
Program dofinansowania budowy przyłączy nie uwzględnia kosztów prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po wykopie, budowy przyłącza wewnątrz budynku, ewentualnej pracy własnej oraz wykonania projektu przyłącza przez firmę zewnętrzną.
- W wypadku zlecenia projektu budowy przyłącza gminie nie ponosicie Państwo żadnych kosztów – informował wójt. - Pan Aleksander Bek sam wyszedł z propozycją przyjęcia na siebie obowiązku sporządzenia projektów przyłączy, za wyjątkiem projektów z konieczną przepompownią. W takich przypadkach właściciel będzie musiał skorzystać z usług projektanta zewnętrznego, ale będzie go wtedy obowiązywał zwrot 70% poniesionych kosztów.
Pracownicy urzędu gminy przedstawili 2 warianty budowy przyłącza kanalizacyjnego: przyłączenie samodzielne, które nie wyklucza skorzystania z programu dofinansowania oraz przyłączenie się „z gminą”. Oba tryby różni w procedurach tylko początek.
W przypadku decyzji powierzenia projektu przyłącza gminie należy:
- wypełnić (dostępny w sekretariacie urzędu gminy) wniosek o dokonanie przez gminę formalności
- odebrać pozytywną akceptację zgłoszenia przez ZUK wraz z warunkami wykonania oraz odbioru robót
W wypadku prywatnego przyłączenia (bez udziału projektowego gminy) właściciel powinien postępować w kolejności:
- wystąpić do ZUK o wydanie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (wypełnić formularz)
- odebrać pismo z warunkami określające m.in. miejsce i sposób przyłączenia do sieci, rodzaj materiałów, minimalne średnice przewodów, ilość studzienek
- wykonać uproszczony projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego i zgłosić go do ZUK
- uzgodnić uproszczony projekt budowy przyłącza kanalizacyjnego w ZUK
Od tego momentu dalsze kroki są wspólne dla obu powyższych wariantów:
- wybór wykonawcy i zlecenie mu sporządzenia kosztorysu na wykonanie przyłącza i geodezyjnego pomiaru powykonawczego
- złożenie w gminie wniosku o dotację
- podpisanie umowy o udzielenie dotacji (po pozytywnej weryfikacji wniosku)
- realizacja budowy przyłącza
- dokonanie technicznego odbioru wybudowanego przyłącza przez ZUK (przed zasypaniem wykopu)
- zawarcie umowy z ZUK o odbiór ścieków
- złożenie w gminie wniosku o dokonanie płatności (plus kopie faktur)
- rozliczenie otrzymanej dotacji
- Gminie zależy na czasie,.Na tym, aby jak najszybciej ścieki zasiliły oczyszczalnię i można było dokonać jej rozruchu – podkreślił Aleksander Bek.
- Rozruch oczyszczalni będzie trwać około miesiąca – uzupełnił Jarosław Taranek. - Im później go rozpoczniemy, im niższa będzie panowała temperatura, tym mniejsze prawdopodobieństwo udanego zaszczepienia się niezbędnych do właściwej pracy oczyszczalni bakterii.
Wójt dodał, że pula środków na dotację jest w tym roku duża. W przyszłym będzie ona znacznie mniejsza. Apelował więc o skorzystanie z możliwości refinansowania budowy przyłączy teraz, kiedy jest, co dzielić.
Nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosków jest dzień 17 sierpnia, a żadna z kwalifikujących się do refinansowania faktur nie może być wystawiona wcześniej niż dzień, w którym podpisana zostanie umowa o przyznanie dotacji.
- Nie płaćcie państwo wykonawcy, zanim nie uzyskacie technicznego odbioru przyłącza – zwracał uwagę doradca. - Natomiast w przypadku, kiedy państwo już kupili materiały i chcą te koszty uwzględnić w dotacji, podpowiadam, proszę podpisywać z wykonawcą umowę ryczałtową. Po realizacji faktury ryczałtowej wykonawca zwróci państwu poniesione koszty.
Mieszkańcy dopytywali czy gmina brała pod uwagę wyłonienie jednego wspólnego wykonawcy. Nie jest to jednak możliwe. Natomiast w gminie będzie można uzyskać informację o firmach, które zajmują się tego typu pracami.
Kolejnym tematem był brak sieci kanalizacyjnej w części Przeworna. Obowiązek podłączenia nie dotyczy właścicieli nieruchomości, do których sieć nie została doprowadzona.Brak sieci kanalizacyjnej w części Przeworna wiąże się z tym, że nie wszystkich mieszkańców dotyczy obowiązek przyłączenia do sieci
Długa dyskusja o pompownię ścieków toczyła się pomiędzy jednym z mieszkańców ul.Parkowej a przedstawicielami urzędu gminy.
- Muszę poprowadzić 40/50m przyłącza – mówił mieszkaniec. - Do tego zamontować przepompownię. Kto podjął decyzję o wypłyceniu całej kanalizacji w Przewornie?
- Gmina – odpowiedział Aleksander Bek. - Proszę się zastanowić, jak ma się postawienie 7 pompowni w stosunku do setek tysięcy zł, być może nawet milionów zł, na budowę głębokiej sieci kanalizacyjnej.
- Miał pan możliwość wpływania na projekt budowy kanalizacji – uzupełniła inspektor ds. budownictwa i dróg Paulina Solińska - Trzy razy go zmienialiśmy. Informowaliśmy o tym. Pan się nie pojawił.
Sytuację załagodziła propozycja wójta i doradcy, by w urzędzie porozmawiać o trudnych kwestiach.


UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także