Odpowiedzialne dysponowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych – mówi marszałek Cezary Przybylski
Dofinansowanie obejmie do 100 procent kosztów inwestycji, a jego limit dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki temu do 29 dolnośląskich gmin trafią ponad 92 miliony złotych.
- Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną podnoszą jakość naszego codziennego życia. Dodatkowo umiejętne i rozważne dysponowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Znaczenie tych gminnych inwestycji, które w naszym konkursie otrzymały dofinansowanie jest podwójne – zarówno dla komfortu życia mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – wyjaśnia Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:
• sieci wodociągowych,
• sieci kanalizacyjnych,
• oczyszczalni ścieków,
• przydomowych oczyszczalni ścieków,
• stacji uzdatniania wody,
• podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Lista projektów
1. Gmina Lubomierz - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim
w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska - 4 113 120zł
2. Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. - Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice - wodociąg Przedborowa etap II - 3 084 743zł
3. Gmina Lewin Kłodzki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica - 3 107 723zł
4. Gmina Leśna - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego w Leśnej - 2 104 451zł
5. Gmina Nowa Ruda - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowa Ruda - etap III - 3 322 800zł
6. Gmina Jeżów Sudecki - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - Etap V - 5 000 000zł
7. Gmina Wleń - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec - 3 480 831zł
8. Wodociągi Gminy Kłodzko Sp. z o.o. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ścinawica, Szalejów Górny oraz Łączna - 3 000 000zł
9. Gmina Wiązów - Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowościach Zborowice i Wyszonowice, przebudowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej metodą bezwykopową łączącą miejscowości Łojowice i Wawrzyszów, budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinowa, zakup i wymiana wodomierzy z automatycznym odczytem - 4 016 042zł
10. Gmina Węgliniec - Rozbudowa sieci i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Węglińcu - 3 029 999zł
11. Gmina Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Udanin wraz z zakupem sprzętu - etap II - 3 549 893zł
12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - Montaż urządzenia podnoszącego ciśnienie wody na istniejącym obiekcie w Starej Bystrzycy Gmina Bystrzyca Kłodzka - 80 640zł
13. Gmina Lądek-Zdrój - Rozwój obszarów wiejskich gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na ich terenie - 2 892 391zł
14. Gmina Świerzawa - Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokołowiec - 4 908 704zł
15. Gmina Dziadowa Kłoda - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda - 5 000 000zł
16. Gmina Pielgrzymka - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wojcieszyn - 1 254 016zł
17. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kadłub - 3 211 118zł
18. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Jedlina - Zdrój i Gminy Walim - 2 465 655zł
19. Gmina Dzierżoniów - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - 2 655 073zł
20. Gmina Dobromierz - Rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz - 3 010 000zł
21. Gmina Ciepłowody - Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach Programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap - 5 000 000zł
22. Gmina Pieszyce - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w Gminie Pieszyce - 2 780 168zł
23. Gmina Lubań - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice - 3 668 140zł
24. Gmina Zagrodno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zagrodno poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Modlikowicach, przebudowę SUW w Olszanicy, Zagrodnie i Brochocinie oraz uzbrojenie i podłączenie otworu studziennego w SUW w Zagrodnie - 4 232 250zł
25. Gmina Wojcieszów - Montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Wojcieszowie - 227 000zł
26. Gmina Bolków - Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków - 3 925 572zł
27. Gmina Chojnów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka - 3 375 814zł
28. Gmina Żukowice - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej pomiędzy m. Dankowice a m. Bukwica - 890 292zł
29. Gmina Jordanów Śląski - Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jordanów Śląski wraz z magistralą wodociągową zasilającą zbiorniki wyrównawcze wieżowe podziemne, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Jesionowej do ul. Wrocławskiej - 5 000 000zł

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także