Wiosną 1988 roku odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa Czerwieńca. Wówczas tę funkcję objął Ludwik Białkowski i sprawuje ją po dziś ...

Niedawno pisaliśmy o złym stanie poboczy na drodze powiatowej w kierunku Prus. Zarządca drogi jakiś czas temu uzupełnił ubytki kruszywem. - Prace związane z naprawą poboczy realizowane są w ...

Gmina Kondratowice w budżecie na rok 2019 zapisała środki na sporządzenie dokumentacji projektowych. - Po dokonaniu analizy rynku, wyłoniliśmy wykonawców, którzy przygotują ...

Nie jest odkrywcze, że stan dróg na terenie powiatu strzelińskiego pozostawia wiele do życzenia. Nie inaczej jest z drogą dojazdową do Prus (jadąc z Karszowa). Niszczejące pobocze ...

Okazuje się, że prawdziwi bohaterowie są wśród nas. Przekonała się o tym pochodząca z Księginic Wielkich Paulina Wieczorek, która weszła niedawno w dorosłe życie. Dzięki ...

Awarie sieci kanalizacyjnej zdominowały ostatnią sesję Rady Gminy Kondratowice. Kierownik ZUK-u podała koszty naprawy pompowni w Prusach. Ustalono też, że przeprowadzi się audyt wykonania ...

Gmina Kondratowice otrzymała 622 374, 57 zł dofinansowania na wyposażenie przedszkola przy ul. Chmielowej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Do szkoły chodzą na boso, a lekcje odbywają się tam w barakach pokrytych blachą. Na zajęciach siedzą po kilka osób w jednej ławce, bez dostępu do wody i prądu. Z takimi problemami ...

Niedawno odbyło się spotkanie wójta Tomasza Gracza z nowo wybranymi sołtysami. Włodarz gminy zwrócił uwagę na nieocenioną rolę sołtysa, który jest łącznikiem pomiędzy ...