Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Prace idą zgodnie z planem, dzięki czemu zakończono już kanalizację sanitarną grawitacyjną, kanalizację tłoczną i wybudowano dwie przepompownie ścieków. Teraz czas na kontynuację robót sieciowych na drodze powiatowej.
To bardzo kosztowne przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2018-2019). Inwestycja, która rozpoczęła się z końcem września ubiegłego roku, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch przepompowni ścieków dla Karszowa z wpięciem do sieci w Mikoszowie.
Zgodnie z dokumentacją techniczną zakończono już dwa etapy prac, tj. kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1,3 km, kanalizację tłoczną o długości 2,4 km oraz wybudowano dwie przepompownie ścieków. Po zakończonych pracach wykonano nową nakładkę bitumiczną pasa ruchu jezdni drogi powiatowej nr 3021D w Karszowie, o łącznej powierzchni 2100 m2. Obecnie prowadzone są roboty związane z etapem trzecim, a zaawansowanie tych prac wynosi ok. 40%. Dotychczas wykonano po 450 mb kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej z rur kamionkowych. W sierpniu zaplanowano kontynuację robót sieciowych na drodze powiatowej. Teren wokół przepompowni zostanie zagospodarowany, a jedna z nich uruchomiona. W tym czasie wykonawca, po zakończonych robotach montażowych związanych z budową kanalizacji, odtworzy nawierzchnie dróg gminnych.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz