Burmistrz Jerzy Krochmalny i przewodnicząca rady Elżbieta Mossoń złożyli gratulacje nowo wybranym sołtysomW budżecie gminnym nastąpiły zmiany – pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ciągi komunikacyjne dla niepełnosprawnych oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Rozdzielone zostały także dotacje na prace konserwatorskie w lokalnych kościołach. Komu radni nieodpłatnie użyczyli działki w Wawrzęcicach?

Obrady VII sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów odbyły się w środę, 20 maja, w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji burmistrz Jerzy Krochmalny pogratulował nowo wybranym sołtysom. Następnie przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności między sesjami.
Jak zaznaczył, część prac związanych z termomodernizacją budynku SP im. Jana Pawła II w Jaworowie została już odebrana. Konieczne było podjęcie działań, aby szkoła została doprowadzona do użytku. – Było to wykończenie prac, czyli sufity, wymiana instalacji elektrycznych, stolarka okienna, drzwiowa, podłogi. Na 19 czerwca na pewno będzie już dokonany całkowity remont tego obiektu – powiedział burmistrz.

Wydatki zwiększone o ponad 600 000 zł
Przygotowany został projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyszonowicach. Wartość kosztorysowa wyniesie około 50 000 zł. W zakres prac wejdzie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, pod lokalizację boiska do gry w koszykówkę, dostawa i montaż kilku urządzeń zabawowych i wykonanie przy nich stref bezpiecznych, pojawią się także ławki oraz chodniki.
Krochmalny poruszył także temat remontu wiaty w Kalinowej. Jak podkreślił, większość wykonawców twierdziła, że wiatę należy całkowicie rozebrać i postawić nową, co wiązało się z kosztem około 40 000 zł. – Nie mogliśmy tego zrobić, bo straciłyby gwarancję inne wiaty, które są w ramach projektu w innych gminach. W związku z tym podpisaliśmy umowę na wykonawstwo zastępcze i koszt naprawy tej wiaty to jest 9 112 zł – mówił burmistrz.
Pierwsza z uchwał dotyczyła zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2015 r. Krochmalny wyjaśnił, że obejmie ona m.in. budowę ciągów komunikacyjnych dla niepełnosprawnych i zakup dwóch dodatkowych samochodów (osobowo-ciężarowego i osobowo-towarowego). Jeden z nich będzie służył do utrzymania terenów zielonych oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci w gminie. Drugi zostanie przeznaczony dla ekip budowlanych, gdyż ich prace trwają w różnych miejscowościach. Ponadto zmodernizowana zostanie gminna oczyszczalnia ścieków. Jak poinformowała Wiesława Kaczmarczyk, inspektor ds. księgowości budżetowej, dochody budżetowe zwiększa się o 39 300 zł, natomiast planowane wydatki zwiększa się o 642 869 zł, przez co zmianie ulega plan przychodów i rozchodów. Ostatecznie uchwała została podjęta. Podobnie było w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP w Wiązowie za 2014 r., które przedstawiła Barbara Antes-Skorupska.
Przesunięta droga?
Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków. Rozdzielenie pieniędzy na przeprowadzenie prac konserwatorskich w poszczególnych obiektach wygląda następująco: Kościół pw. Św. Franciszka w Jutrzynie – 3 600 zł, Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Jaworowie – 3 600 zł, Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kucharzowicach - 4 000 zł, Kościół pw. NMP Częstochowskiej w Witowicach – 3 600 zł, Kościół pw. Św. Mikołaja w Wiązowie - 3 600 zł. Większością głosów uchwała została przyjęta.Obradom przysłuchiwali się mieszkańcy i sołtysi okolicznych wsi
Radni zajęli się także uchwałą dotyczącą skargi Mieczysława Jaskółowskiego-Borysowskiego na działalność burmistrza. Jak powiedziała przewodnicząca rady Elżbieta Mossoń, punktem odniesienia się do skargi było wskazanie przez burmistrza drogi śródpolnej nr 259 w obrębie Kłosowa, która, według mieszkańca, jest przesunięta w inne miejsce. Po przeprowadzonych pomiarach UMiG stwierdził, że oś drogi przebiega zgodnie z mapą ewidencyjną, natomiast skarga uznana została za bezzasadną. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie.
W ostatnim czasie do UMiG wpłynął wniosek sekcji wędkarskiej „Karp”. Zarząd i członkowie koła wystąpili o nieodpłatne użyczenie na dziesięć lat działki w Wawrzęcicach, z której obecnie korzysta koło. Znajduje się tam staw rybny, altana oraz ławki. Teren utrzymywany jest przez koło, wobec czego radni byli za podjęciem uchwały.

 

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.