Bez względu na to czy mieszkamy w mieście, czy na wsi akurat ten problem dotyczy nas wszystkich. Mowa o śmieciach. I nie chodzi o coraz wyższe opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ...

Z końcem listopada ubiegłego roku zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Chodzi o zastępowanie pieców na paliwo ...

Powołano nową komisję rady, która zajmie się skargami, wnioskami i petycjami. Jednak najwięcej czasu radni poświęcili sprawom ...

Powołanie nowej komisji stałej borowskiej rady ułatwi mieszkańcom kontakt z samorządem. Trzyosobowy zespół zajmie się rozpatrywaniem wpływających do rady próśb o ...

Na co dzień nie ma sposobności, żeby sołtysi z całej gminy mogli wymienić się uwagami. A przecież w gminie dzieje się wiele i głos sołtysów powinien być słyszany. Spotkania przy ...

Pierwsi seniorzy z gminy Borów stali się E-Seniorami już kilka tygodni temu. Tydzień temu pisaliśmy o grupie, która spotyka się w Borku Strzelińskim. Dziś przedstawiamy ...

Posiłki dla dzieci i nowy statut. Była mowa o poprawie jakości powietrza i zbliżających się rocznicach. Radnych interesowały również zmiany w ...
Load More