Wójt Waldemar Grochowski wydał oświadczenie dotyczące "sprawy podatkowej" z 2019 roku. Fot. UG Borów

W czwartek, 28 marca, odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Borów tej kadencji. Radni obradowali nad udzieleniem dotacji kościołowi w Zielenicach, ustaleniem ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków oraz nad wieloma innymi uchwałami. Wójt Waldemar Grochowski przedstawił również oświadczenie, dotyczące „sprawy podatkowej” z 2019 roku.

Radni przyjęli uchwałę, dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Borów w 2024 roku. Udzielili również dotacji parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Zielenicach w wysokości 540 tys. złotych, które w większości są środkami przyznanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny gminy Borów to zledwie ok. 11 tys. złotych. W kościele zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie wieży.

Gminni radni ustalili także wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borów. Nowe kwoty będą prezentować się następująco: za udział w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej – 36 zł za każdą rozpoczętą godzinę, za udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Borów lub inne uprawnione podmioty – 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę, za udział w działaniach mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska, wspieraniu gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, w zabezpieczeniu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie gminy – 36 zł za każdą rozpoczętą godzinę, za udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej – 36 zł za każdą rozpoczętą godzinę, dla kandydata na strażaka ratownika OSP w wieku 18-65 lat za uczestnictwo w szkoleniu podstawowym – 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Kolejnym punktem obrad była zmiana w budżecie gminy Borów na rok bieżacy. Radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Uzasadnieniem tej decyzji było to, że w gminie funkcjonuje już sprawdzony sposób finansowania potrzeb sołectw, a w każdym budżecie na każdy rok wyodrębnione są środki na poszczególne sołectwa.

Cały artykuł zamieściliśmy w 12 (1200) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także