Posiłki dla dzieci i nowy statut. Była mowa o poprawie jakości powietrza i zbliżających się rocznicach. Radnych interesowały również zmiany w budżecie.
Lutowe posiedzenie Rady Gminy Borów odbyło się w ubiegłą środę. Porządek obrad składał się z jedenastu punktów. W części uchwałodawczej radni przyjęli siedem uchwał. Zanim jednak przystąpiono do dyskusji i stanowienia prawa lokalnego spełniono wszystkie wymogi formalne, żeby przyjmowane uchwały miały moc wiążącą. Obrady otworzyła Grażyna Kosińska, przewodnicząca rady. W pierwszej kolejności na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy czternaścioro radnych, co znaczy, że jest quorum. Następnie radni zatwierdzili porządek obrad. W tym punkcie wójt Waldemar Grochowski zgłosił dodatkowo dwa projekty uchwał. Radni uwzględnili wniosek wójta i do siedmiu projektów dopisali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy.Obradom przysłuchiwali się mieszkańcy gminy. Na pierwszym planie radni (od lewej) Adam Szczepankiewicz i Piotr Zasłucki
Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji o działalności wójta w okresie między sesjami i posiedzeniach komisji stałych rady.
W części uchwałodawczej radni uzgodnili wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacji publicznej na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Borów. Następnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do partnerstwa powołanego przez kilka gmin w celu realizacji ważnego projektu ekologicznego. Chodzi o poprawę jakości powietrza, a projekt dotyczyć będzie modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Radni przyjęli również uchwałę umożliwiającą realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.