Pierwsze raporty o stanie gminy powstały w ubiegłym roku. Zgodnie z wolą ustawodawcy burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu strzelińskiego muszą przedstawić radnym i mieszkańcom gminy dokument będący podsumowaniem ich działalności.
Ustawa samorządowa dość ogólnie mówi, że w raport powinien zawierać opis realizowanej przez wójta/burmistrza polityki, strategii i programów. Powinien odnosić się do realizacji uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni mogą w trybie uchwały wprowadzić szczegółowe zapisy dotyczące zawartości raportu. Radni niechętnie korzystają z tej prerogatywy i w praktyce jest tak, że raport jest autorskim opracowaniem zespołu kierowanego przez wójta/burmistrza. Tak było w przypadku Raportu o stanie gminy Borów za 2019 rok. Dokument jest dostępny na internetowej stronie gminy i zasługuje na to, żeby zapoznać się z nim. Ze swojej strony przytoczymy kilka informacji z raportu, żeby zachęcić mieszkańców gminy Borów do zapoznania się z całością.
Na początek finanse. Dochody gminy Borów w 2019 r. wyniosły 23 052 114,54 zł. Plan dochodów wykonano w 102,07%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy było to 4 416, 11 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to wyniosły one 21 607 470,31 zł. W stosunku do planu było to...
Więcej w wydaniu papierowym.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.