Wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak spotkał się z firmą, która przygotowuje plan gospodarki niskoemisyjnej. Na najbliższym posiedzeniu rada gminy będzie głosować nad ...

23 sierpnia na stadionie sportowym w Kondratowicach odbędą się gminne dożynki. Uroczystość rozpocznie się korowodem dożynkowym, który wyruszy spod Gminnego Ośrodka Kultury. Gratkę ...

Obecnie kończony jest pierwszy etap budowy kanalizacji w gminie. - W tej chwili przyłącza robimy w Rakowicach, a następne będą Księginice. Myślę, że do końca roku powinniśmy się z tym ...

W miejscowości Lipowa w gminie Kondratowice mieszkańcy mają od dłuższego czasu problem. Po ulewnych deszczach gromadzi się na poboczach drogi spora ilość błota. - Ostatnim razem teren był ...

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice radni przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta Wojciecha Bochnaka. Szef gminy zaznaczył wówczas, że jest to pierwsza ...

Radny Gminy Kondratowice Henryk Jesion zwrócił się do wójta Wojciecha Bochnaka z prośbą o ustawienie progu zwalniającego na drodze powiatowej w Kondratowicach na ul. ...

Inwestycja związana z kanalizacją gminy Kondratowice ruszyła na dobre. Miłą ciekawostką jest fakt, że gospodarstwo domowe zapłaci jedyne 100 zł za przyłączenie do sieci. Obecnie na terenie ...
Load More