Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W roku 2019 rolnicy mogą również składać wnioski o płatność obszarową w formie oświadczenia. Wskazane oświadczenie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r. na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przedmiotową deklarację składa jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.
Skuteczne złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.
Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.
Pozostali rolnicy będą mogli składać wnioski o płatności obszarowe w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR poprzez aplikację eWniosekPlus od 15 marca 2019r.
Marek Mierzwiński, kierownik Biura Powiatowego ARiMR  w Strzelinie
Marek Mierzwiński
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w Strzelinie
Dodaj komentarz