Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Na ostatnich obradach komisji w Przewornie omawiano wiele tematów. Jak bumerang wraca stan dróg powiatowych na terenie gminy. Poza tym mówiono o problemie ze stacją uzdatniania wody w Krzywinie, a także o długu jednego z sołectw.
W środę, 20 marca, w sali obrad Urzędu Gminy Przeworno odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych miejscowej rady gminy. Otworzył je przewodniczący komisji infrastruktury i ochrony środowiska Krzysztof Hutnik. Na początku dyskutowano o stanie technicznym dróg na terenie gminy, a na pytania radnych odpowiadali zaproszeni goście, wicestarosta strzeliński Aleksander Ziółkowski i radny powiatowy Ludwik Hrycak. Ziółkowski stwierdził, że priorytetem drogowym w obecnej kadencji rady powiatu jest ciąg na trasie Strzelin-Jegłowa. Wspomniał też, że będzie rozmawiał z wójtem, aby gmina przejęła od powiatu niektóre odcinki.- Nie będę zbierał cięgów za waszych radnych. Przede wszystkim ich spowiadajcie - powiedział wicestarosta Aleksander Ziółkowski (z prawej). Obok radny powiatowy Ludwik Hrycak
Radni wskazywali wiele miejsc, gdzie drogi są w fatalnym stanie. Wioletta Piątek mówiła o Kaczowicach, Beata Zacierka o Konarach, a Bożena Borkowska o drodze z Przeworna do Rożnowa. Ziółkowski notował wszelkie uwagi, jednak zaznaczył, iż najlepiej dla gminy byłoby przejąć te odcinki od powiatu i ubiegać się o dofinansowanie. - Nie bardzo wierzę, że część z tych dróg, które są tutaj wymieniane, będzie priorytetem dla jakiegokolwiek zarządu powiatu. Nie będę zbierał cięgów za waszych radnych. Przede wszystkim ich spowiadajcie - powiedział wicestarosta. Dodał także, że jednym z rozwiązań może być partycypacja gminy w zadaniach drogowych powiatu, gdyż taka praktyka ma miejsce w całej Polsce.
Potem radny Józef Tomera oznajmił, że skoro zarówno w powiecie, jak i województwie rządzi koalicja PiS-u, to pozyskiwanie funduszy powinno być łatwiejsze dla starostwa. - Tak nam się wydawało - odparł dyplomatycznie Ziółkowski. Zaznaczył też, że porządny gospodarz będzie remontował najbardziej ruchliwe ciągi, a dopiero potem te w mniejszych miejscowościach.
Pod koniec dyskusji radny Tomasz Błażejewski stwierdził, że drogi, które przejmował powiat pod koniec lat dziewięćdziesiątych, były w lepszym stanie, aniżeli teraz.- Nie ja panu odpisywałem i nie ze mną były te ustalenia - powiedział wójt Andrzej Łuczak. Obok sekretarz Urszula-Iżykowska Mroczko

Nie będzie ścieżki
Potem głos zabrała Anna Frajkur, która jest kierownikiem referatu inwestycji i funduszy zewnętrznych w urzędzie. Poinformowała m.in., że samorząd nie otrzyma dofinansowania na modernizację boiska sportowego w Przewornie. Gmina odstąpiła też od budowy napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku. Jednym z powodów jest zły stan drzew, na których miała przebiegać ścieżka. W dalszej kolejności kierownik poinformowała, że samorząd złożył wnioski na następujące zadania: przebudowa parkingu przy urzędzie gminy, modernizacja hali sportowej, przebudowa drogi Rożnów-Królewiec i budowa drogi w Stanicy.
W punkcie dotyczącym rozwoju gospodarczego gminy mówiono m.in. o sieci szkieletowej.
Cały artykuł dostępny jest tutaj

Dodaj komentarz