Porządki na ulicach, cmentarzu i skwerach. Przeworno zyskuje na estetyce, a przy sprzątaniu można spotkać mieszkańców, członków rady sołeckiej i sołtysa.
Sołtys Przeworna Ludwik Hrycak dysponuje czteroma osobami, zatrudnionymi w ramach prac społeczno-użytecznych przez Urząd Gminy w Przewornie. Wynagrodzenie ich jest w części dotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie. - Gmina wyposażyła pracowników w rękawice, szpadle i miotły - mówi Ludwik Hrycak, sołtys Przeworna. - Jak widać, Przeworno aż przejrzało. Wywiezionych zostało wiele przyczep śmieci i piachu. Chciałbym podziękować za współpracę w tym przedsięwzięciu kierownikowi ZUK, Łukaszowi Kundermanowi. Nasi ludzie sprzątają, a ZUK podstawia traktor z przyczepą. Pracownicy ZUK ładują i wywożą śmieci.
Przy robotach porządkowych można spotkać sołtysa. Jak sam przyznaje, angażuje się w te prace, gdy ma wolne chwile od swoich zajęć. - Liczę, że skończymy porządkowanie Przeworna do końca kwietnia - dodaje Ludwik Hrycak. - Pozostały nam do posprzątania ulice: Szkolna, Parkowa, Ziębicka i część Kolejowej. Przy ul. Pocztowej i Kościelnej Marian Dubin pomalował na biało krawężniki i wysprzątał skwerek, a Ryszard Kopeć skosił trawę. W porządki przy krzyżu w Przewornie zaangażowała się radna Sylwia Bujak-Porębska. Zakupiła kwiatki ze składek i zostały one posadzone w tym miejscu, a Roman Gałązka pomalował krawężniki. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w porządki podziękować za pomoc.
W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudnione są w Przewornie 4 osoby. Na zdjęciu obok sołtysa Ludwika Hrycaka Dorota Lorens-Rak i Andrzej Jenczelewski
Sołtys apeluje do rodzin...
Porządki również były robione na cmentarzu przy ul. Siemisławickiej w Przewornie. Zaangażowali się w nie mieszkańcy i członkowie rady sołeckiej. - Pan zatrudniony w ramach prac społeczno-użytecznych oczyścił parking - wyjaśnia Ludwik Hrycak. - Ja i pani Maria Urbańczyk zakupiliśmy z prywatnych pieniędzy kwiatki. Przy ich sadzeniu były panie: Grażyna Skoczylas, Maria Urbańczyk, Genowefa Nahajło i ja. Posadziliśmy ponad 100 bratków przy cmentarnym parkingu, a kierownik ZUK podesłał pracownika, aby skosił w tym miejscu trawę. Jest tam teraz schludnie i przyjemnie. Skoro o cmentarzu mowa, to niepokoi mnie i wielu mieszkańców nieporządek, jaki tam panuje. Dlatego apeluję do rodzin, które wymieniają pomniki, aby firmy kamieniarskie zabierały ze sobą elementy z demontażu starych nagrobków. Niestety, nagminnie gruz jest pozostawiany na cmentarzu. Poza tym znowu tworzone są śmietniska na rogach cmentarza. Są kontenery na śmieci i tam proszę wyrzucać odpady. Jeśli widzimy, że ktoś wyrzuca znicze i kwiaty nie w tym miejscu co trzeba, to upomnijmy go. Wspólnie zadbajmy o cmentarz, bo firma, która nim administruje, nie do końca wywiązuje się z tego. Nieraz już o tym mówiłem...

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.