Czerwcowa sesja absolutoryjna to przede wszystkim sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 r. Co miał do powiedzenia wójt i jak głosowali radni? Ważnym tematem okazała się sprzedaż wyrobiska po dawnym kamieniołomie w Przewornie. Sporną kwestią były pieniądze. Co planuje nowy właściciel?

W piątek, 28 czerwca, w sali obrad Urzędu Gminy w Przewornie odbyła się VII absolutoryjna sesja Rady Gminy Przeworno. Na początku wójt Andrzej Łuczak mówił na temat raportu o stanie gminy, który przedstawił na poprzedniej sesji.
Jak przypomniał, raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za ubiegły rok i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Dodał, że do osiągnięcia zamierzonych celów przyczyniła się praca wielu osób, władz gminy, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców, którzy niejednokrotnie inspirowali do realizacji wielu zadań i projektów. Wójt podziękował wszystkim za dobrą współpracę i życzliwość. Jedenastu radnych głosowało za, a trzech wstrzymało się od głosu, w związku z tym uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Przeworno wotum zaufania została podjęta.

Jak zrealizowali budżet?
Następnie wójt Łuczak przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 r. Jak poinformował, w budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody w kwocie 17 998 200 zł, wydatki w kwocie 18 808 200 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2 456 818 zł, a deficyt budżetu w kwocie 540 000 zł. W ciągu roku budżet zmieniano 23 razy.
W wyniku zmian budżet po stronie dochodów zwiększył się o 555 156 zł i na koniec 2018 r. wynosił 19 553 356 zł, które zrealizowano w kwocie 18 190 958 zł (93,03%). Dochody bieżące wyniosły 17 681 278 zł (99,28%), a dochody majątkowe 509 679 (29,247%). Wydatki zaplanowano na 20 989 031 zł, które wykonano w kwocie 18 016 762 zł (85,84%), w tym wydatki bieżące w kwocie 16 531 070 zł (92,88%), a wydatki majątkowe 1 485 887 zł (46,56%).
- Na stosunkowo niskie wykonanie planu po stronie wydatków miał wpływ przede wszystkim brak realizacji budowy świetlicy wiejskiej w Jagielnie, modernizacji boiska sportowego w Przewornie, budowy napowietrznej i ścieżki przyrodniczej na Gromniku. Łącznie planowane koszty wynosiły prawie 1 400 000 zł. Najwięcej wydatkowano na oświatę i wychowanie, 5 242 965 zł, a otrzymana z budżetu państwa subwencja wynosiła 3 127 563 zł – powiedział wójt Andrzej Łuczak.

Poprawić relacje
Później skarbnik Zbigniew Szul przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok. Następnie radna Wioletta Piątek przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Przeworno za 2018 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Przeworno za 2018 rok.
W dalszej części radni głosowani nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przeworno za rok 2018. Większością głosów uchwałę podjęto.
Następna była uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Przeworno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Jedenastu radnych głosowało za, a dwóch wstrzymało się od głosu, przyjęta więc uchwała została podjęta.
Jedną z kolejnych uchwał było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o 276 225 zł, z czego dochody bieżące zwiększa się o 8 000 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 284 225 zł. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 18 529 560 zł. Relację z komisji, na której szeroko omawiano zmiany, opublikujemy za tydzień. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Wójt przedstawił też sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami, informując radnych o wydarzeniach, w których brał udział. Na początku podziękował za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. - Ze swojej strony mogę obiecać, że będę dążył do tego, żeby poprawić relacje między wójtem a radą. Ja na pewno jestem otwarty na taką współpracę i myślę, że ona się poprawi – mówił.

„Po co nam pieniądze?”
Ostatnim punktem były sprawy różne. Poruszono temat sprzedaży wyrobiska po dawnym kamieniołomie w Przewornie za 252 000 zł. - Teren od dawna nie był ogrodzony i stwarzał niebezpieczeństwo. Przebywały tam... 
Wiecej w wydaniu papierowym.

Komentarze   

Frank Permalink3 0 Frank
Spajker
Skad ty to wszystko wiesz? Czas na wymiane przedwojennego roweru Spajker. Pamietaj nie kupuj dwoch bo mozesz miec klopot.
2019-07-30 01:06 Cytować Zgłoś administratorowi
Były Radny Permalink2 +1 Były Radny
Marian
Cytuję spajker:
Wyrobisko szarego marmuru koło Nysy 10 lat temu sprzedawano za 2 miliony złotych.

wyrobisko o jeszcze mniejszym terenie i lustrze wody do przeznaczenia turystycznego jak to w Przewornie zostao sprzedane w Mietkowie za 1.700.000,00.
2019-07-29 11:28 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker Permalink1 +3 spajker
RE: Ile było warte sprzedane wyrobisko?
Wyrobisko szarego marmuru koło Nysy 10 lat temu sprzedawano za 2 miliony złotych.
2019-07-17 09:50 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.